Участь у міжнародному проекті COST CA15127 – Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures (RECODIS)

Дякуючи науковій активності професора кафедри інфокомунікаційної інженерії д.т.н. Єременко О.С., Харківський національний університет радіоелектроніки приєднався до проекту COST CA15127 – Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures (RECODIS), метою якого є розробка відповідних технік і сервісів щодо надання додаткам кінцевих користувачів надійного обслуговування інфокомунікаційною мережею за умови відмов, викликаних катастрофами, а саме стихійними лихами (повені, торнадо, землетруси, пожежі), технологічними катастрофами, пов’язаними, наприклад, з відключенням електроенергії тощо, зловмисними атаками на мережну безпеку, компрометацією мережних елементів (часто спричиняє відмови вузлів і каналів, що обслуговують велику частину трафіку).

Read more...

Участь у Міжнародному проекті ENGENSEC – «Проект підготовки фахівців з кібербезпеки наступного покоління IT-сфери Європейського союзу та України»

У період з 2013 по 2017 рр. співробітники кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ брали участь у Міжнародному проекті ENGENSEC – «Проект підготовки фахівців з кібербезпеки наступного покоління IT-сфери Європейського союзу та України». Проект було профінансовано Європейською комісією у сфері освіти TEMPUS IV.

Read more...

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua