ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОНОГРАФІЙ

1. Олійник В. Ф. Основи теорії систем зв'язку: Математичні моделі телекомунікаційних систем. − К.: Техніка, 2000. – 152 с. ISBN 966-575-028-3.

2. Титаренко Л.А. Адаптивная пространственная обработка сигналов в условиях априорной неопределенности. − X.: ХНУРЭ; Коллегиум, 2004. – 216 с. ISBN 966-8604-00-8.

3. Баркалов А.А., Титаренко Л.A. Синтез композиционных микропрограммных устройств управления. − Харьков: Коллегиум, 2007. – 304 с.

Read more...

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ з друком у видавництві «Springer»

У видавництві «Springer» надруковано книгу «Data-Centric Business and Applications: Evolvements in Business Information Processing and Management» (Volume 3), ISBN 978-3-030-35648-4, e-ISBN 978-3-030-35649-1, редакторами якої виступали співробітники кафедри ІКІ імені В.В. Поповського – професор Агеєв Д.В. та доцент Радівілова Т.А. Вітаємо наших колег з таким відмінним результатом своєї роботи!

Read more...

Logic Synthesis for FPGA-Based Control Units

У видавництві Springer вийшла в друк монографія

Barkalov A., Titarenko L., Mielcarek K., Chmielewski S. Logic Synthesis for FPGA-Based Control Units. Structural Decomposition in Logic Design // Lecture Notes in Electrical Engineering. - Springer International Publishing, 2020, Series Volume 636. 240 р. ISBN 978-3-030-38294-0, DOI 10.1007/978-3-030-38295-7.

Співавтором якої є професор кафедри ІКІ доктор технічних наук професор Тітаренко Л.О.

Бажаємо цьому дуже талановитому та продуктивному авторському колективу подальших творчих успіхів та натхнення на ниві науки.

Збірка «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems»

У видавництві Springer опублікована збірка «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems». Серія «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems» містить публікації з теорії та практики телекомунікацій та мереж наступних поколінь. Особливу увагу було приділено перспективним безпроводовим мережам та додаткам. Зокрема, автори продемонстрували нові та інноваційні підходи до аналізу продуктивності та ефективності мереж 5G, застосували теоретико-ігрові формулювання, розширену теорію черг та стохастичну геометрію. Велика увага приділена висвітленню питань Інтернета речей, кібербезпеки, оптичних технологій, обробки сигналів, а також бізнес-аспектів. Цей довідковий ресурс рекомендовано для дослідників, аспірантів, інженерів, менеджерів та студентів, які цікавляться телекомунікаційною тематикою та її застосуванням у галузі технологій та освіти. 

У цьому виданні матеріали співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського представлені розділом:

Kuzminykh I., Carlsson, A., Yevdokymenko, M., & Sokolov, V. Investigation of the IoT Device Lifetime with Secure Data Transmission // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. – Springer, Cham, 2019. – P. 16-27.

Вчені кафедри стали авторами розділів збірки «Advances in Computer Science for Engineering and Education II», яка опублікована у видавництві Springer

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education II» Editors: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He (Eds.), розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Другій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2018). Конференція відбулася у м. Києві (Україна) 26-27 січня 2019 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики.

Read more...

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua