ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОНОГРАФІЙ

1. Олійник В. Ф. Основи теорії систем зв'язку: Математичні моделі телекомунікаційних систем. − К.: Техніка, 2000. – 152 с. ISBN 966-575-028-3.

2. Титаренко Л.А. Адаптивная пространственная обработка сигналов в условиях априорной неопределенности. − X.: ХНУРЭ; Коллегиум, 2004. – 216 с. ISBN 966-8604-00-8.

3. Баркалов А.А., Титаренко Л.A. Синтез композиционных микропрограммных устройств управления. − Харьков: Коллегиум, 2007. – 304 с.

Read more...

Збірка «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems»

У видавництві Springer опублікована збірка «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems». Серія «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems» містить публікації з теорії та практики телекомунікацій та мереж наступних поколінь. Особливу увагу було приділено перспективним безпроводовим мережам та додаткам. Зокрема, автори продемонстрували нові та інноваційні підходи до аналізу продуктивності та ефективності мереж 5G, застосували теоретико-ігрові формулювання, розширену теорію черг та стохастичну геометрію. Велика увага приділена висвітленню питань Інтернета речей, кібербезпеки, оптичних технологій, обробки сигналів, а також бізнес-аспектів. Цей довідковий ресурс рекомендовано для дослідників, аспірантів, інженерів, менеджерів та студентів, які цікавляться телекомунікаційною тематикою та її застосуванням у галузі технологій та освіти. 

У цьому виданні матеріали співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського представлені розділом:

Kuzminykh I., Carlsson, A., Yevdokymenko, M., & Sokolov, V. Investigation of the IoT Device Lifetime with Secure Data Transmission // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. – Springer, Cham, 2019. – P. 16-27.

Вчені кафедри стали авторами розділів збірки «Advances in Computer Science for Engineering and Education II», яка опублікована у видавництві Springer

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education II» Editors: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He (Eds.), розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Другій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2018). Конференція відбулася у м. Києві (Україна) 26-27 січня 2019 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики.

Read more...

БЕЗПЕКА У КІБЕРПРОСТОРІ, СОЦІАЛЬНОМУ ІНТЕРНЕТПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ ВАРТОСТІ ТА ЗАГРОЗ

Назва монографії: BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU W KONTEKŚCIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ  (БЕЗПЕКА У КІБЕРПРОСТОРІ, СОЦІАЛЬНОМУ ІНТЕРНЕТПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ ВАРТОСТІ ТА ЗАГРОЗ)

SECURITY IN CYBERSPACE, THE SOCIAL INTERNET SPACE IN CONTEXT VALUES AND THREATS

Місце видання: м. Слупськ, Польща. 

Рік видання: 2019.

Кількість сторінок: 323.

ISBN 978-83-63680-28-2

Read more...

Кіріченко Л.О., Радівілова Т.А. Фрактальний аналіз самоподібних і мультифрактальних часових рядів: Монографія. – Харків, ФОП Панов А.Н., 2019. – 106 с. ISBN 978-617-77-22-82-2

 

Кіріченко Л.О., Радівілова Т.А. Фрактальний аналіз самоподібних і мультифрактальних часових рядів: Монографія. – Харків, ФОП Панов А.Н., 2019. – 106 с. ISBN 978-617-77-22-82-2

 У монографії запропоновано та досліджено сукупність методів оцінювання показника Херста. Особливу увагу приділено дослідженню адитивних випадкових моделей, що складаються з трендової, циклічної та фрактальної складових. Для таких процесів розроблено алгоритми оцінювання показника Херста фрактальної складової. Крім того, проведені дослідження, в результаті яких побудовано низку корисних алгоритмів обробки інформаційних потоків з мультифрактальними властивостями. В монографії запропонована сукупність взаємозв'язаних методів комплексного оцінювання параметрів фрактальних стохастичних процесів для аналізу часових рядів невеликих обсягів.

Read more...

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua