Навчальний посібник "Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ"

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л.М. Холод, С.О. Сабурова, Ю.Ю. Коляденко, Х.: СМІТ, 2017. – 172 с.

ISBN 978-617-621-068-9

Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах , наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємства зв’язку, принципи та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях E1, PDH, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

 Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач