Організація конфіденційного діловодства

Виданий новий підручник “Організація конфіденційного діловодства”:

Головань С.М., Новіков О.М., Поповський В.В. та інші.

Рецензенти: Рибальський О.В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет внутрішніх справ; Петров О.С., доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет ім. Даля; Стасюк O.I., доктор технічних наук, професор, Київський університет економіки технологій транспорту; Шелест М.Є., доктор технічних наук, професор, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

У підручнику наводяться суть та особливості організації конфіденційного діловодства.

Головань С.М., Новіков О.М., Поповський В.В. та інші — Організація конфіденційного діловодства / За редакціею проф. Хорошка. -К.: ДУІКТ, 2007. -376 с.

Підручник призначений для студентів напряму “Інформаційна безпека” та буде корисний для спеціалістів, які працюють з документами обмеженого доступу.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач