Підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.2»

Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.2 »:

Поповський В.В., Персиков А.В.

 

У книзі розглянуто ефективні методи генерації істинно випадкових і псевдовипадкових послідовностей чисел, а також базові стандарти контролю якості послідовностей і фізичної реалізації генераторів. Викладено теорію дискового шифрування, процедури управління ключами, основи розробки та впровадження криптографічних протоколів і механізму електронного цифрового підпису. Описано процеси застосування засобів криптографічного захисту в операційних системах і стеках безпечної передачі даних в мережах (в тому числі і безпроводових), завдання та об’єкти інфраструктури відкритого ключа, а також інші аспекти використання криптографічного захисту в інформаційних і телекомунікаційних системах.

Для студентів, магістрів і аспірантів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою»

Навчальний посібник: А-5 формату, 296 стор., російська мова.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач