EMC конференція — 2020 рік

Шановні колеги! В період з 26 по 27 листопада 2020 року на кафедрі ІКІ ім. В.В. Поповського дистанційно проходила Шоста Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку» (ЕМС-2020).

Організатори конференції: Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України.

Співорганізатори конференції: Північно-східна філія Українського державного центру радіочастот (м. Харків), Харківське об’єднане відділення (Chapter) IEEE та ін.

Секції конференції:

 1. Теоретичні проблеми ЕМС в інфокомунікаціях.
 2. ЕМС радіоелектронних засобів інфокомунікацій.
 3. Регулювання використання радіочастотного спектру і радіоконтроль.
 4. Специфіка ЕМС на рухомих об’єктах (судах, літаках, залізничному та автомобільному транспорті тощо).
 5. Електромагнітний моніторинг, вимірювання, контроль, сертифікація.
 6. Електромагнітна екологія: вплив електромагнітних випромінювань на біологічні об’єкти, допустимі норми випромінювань, засоби екологічного захисту.
 7. Електромагнітна сумісність компонентів інфокомунікаційних засобів.
 8. Безпека інформації у безпроводових технологіях.

В заході приймали участь аспіранти, магістранти та науковці, які проявляють науковий інтерес в питаннях електромагнітної сумісності існуючих та перспективних безпроводових мереж і систем зв’язку. Загалом було представлено 28 тез доповідей.

Кафедру інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ представляли науковці та магістранти. Були заслухані доповіді:

 • професора кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Пастушенко М.С. на тему:  «ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ФАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГОЛОСОВОГО СИГНАЛУ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ ГОЛОСОВОЇ АУТЕНТІФІКАЦІЇ» (співавтори Красноженюк Я.О., Заіка М.В.);
 • здобувача кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Красноженюк Я.О. на тему: «АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОЛОСОВОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ДОСТУПА» (співавтори Пастушенко М.С., Заіка М.В.);
 • доцента кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Мартинчука О.О. на тему : «STUDY OF THE EFFECT OF ANTENNA POLARIZATION DECOUPLING ON THE QUALITY INDICATORS OF THE MIMO CHANNEL WITH DUAL POLARIZATION » (співавтори Ikeza Obasi Anyaso Destiny, Ajadi Ayodele Tega, M’tumbe Abi Tresor);
 • магістранта кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Цибульникова Д.І. на тему : «АЛГОРИТМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ВІД НАВМИСНИХ ЗАВАД З ДЕКІЛЬКОМА ПЕРЕДАВАЧАМИ» (співавтор доц. Єпішкін С.О.);
 • магістранта кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Emeziem Uchenna Daniel на тему : «Analysis of Quality Support Methods for IoT 4G Services» (співавтори Kadatskaja О.I., Saburova S.А.).

У процес обговорення та дискусії долучались наукові фахівці, зокрема професор кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Лошаков В.А., який висловив пропозиції щодо перспектив застосування поляризаційної обробки сигналів, що пропонувалась проф. Мартинчуком О.О, у системах зв’язку та радіомоніторингу на базі SDR технології.

Жвава дискусія виникла за результатами доповіді магістранта  Emeziem Uchenna Daniel состовно забезпечення якості надання послуг сучасного сервісу інтернет-речей у системах мобільного зв’язку 4G. Доцент Кадацька О.Й. зазначила особливу актуальність питань оцінки якості функціонування сервісів інтернет-речей в рамках використання у системах мобільного зв’язку 4G та їх важливість для сучасних потреб суспільства.

Важливу увагу було приділено доповіді магістранта Цибульнікова Д.І. стосовно розробки алгоритму підвищення завадозахищеності засобів радіозв’язку від навмисних завад з декількома передавачами. Доцент Мартинчук О.О. зазначив декілька напрямів практичного використання запропонованого алгоритму в рамках вирішення задач електромагнітної сумісності.

Особливий інтерес в обговоренні викликали доповіді професора кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Пастушенко М.С. та здобувача кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Красноженюк Я.О. стосовно питань голосової аутентифікації та напрямів підвищення безпеки. Учасниками конференції було підкреслено, що дані дослідження є безумовно актуальними при наданні користувачам доступу до сучасних сервісів безпроводових мереж зв’язку.

В обговоренні актуальних питань та проблем по забезпеченню електромагнітної сумісності у сучасних безпроводових мережах зв’язку приймали активну участь студенти, магістранти, аспіранти та викладачі кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ.

Традиційно, в рамках конференції, брали участь представники науково-дослідного інституту телекомунікацій НТУУ «КПІ» (м. Київ) та Київського національного університету імені Тараса Шевченка з доповіддю «Багатопозиційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові лінії радіозв’язку». Доповідачем виступив Теодор Наритник, який оприлюднив результати вдалих експериментальних досліджень досліджуваного екземпляру мікрохвильового блокуючого пристрою.

Серед доповідей, що були представлені підприємствами з телекомунікацій варто відмітити доповідь провідного інженера ПрАТ «Київстар» у м. Харкові Олексія Жолтікова, якій надав характеристику перспективі впровадження технологій LTE-900 та Massive MIMO в системах мобільного зв’язку в Україні, а також наголосив перспективи впровадження технологій мобільного зв’язку 5G в Україні та тенденції розвитку національного оператора мобільного зв’язку «Kиївстар». Співорганізатором конференції щорічно виступає Північно-східна філія Українського державного центру радіочастот (м. Харків) на чолі з її начальником Максимом Водолазьским.

Від філії була представлена доповідь учасника заходів конференції – провідного фахівця філії доцента Олександра Колеснікова, якій в тезах своєї доповіді відмітив ефективність методів забезпечення електромагнітної сумісності із застосуванням алгоритмів просторово-часової обробки сигналів (ПЧОС) в багатоелементних адаптивних антенних решітках (АР) поряд з використанням інших методів. В доповіді запропоновано реалізацію алгоритмів адаптації АР на послідовних, так і на паралельних, у тому числі систолічних процесорах (СП).

Із зарубіжжя, традиційно була подана доповідь відомих науковців в галузі телекомунікацій професорів Лариси Тітаренко та Олександра Баркалова з інституту метрології, електроніки і комп’ютерних наук Зеленогурського Університету (м. Зелена Гура, Польща). Із Туреччини була представлена доповідь здобувача кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Аль-Вандаві Саіф Ахмед Искандар Исмаеля, щодо експериментальних досліджень передачи відеоконтенту в мережах абонентського доступу.

Зміст збірника
01_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Sаіd Mohamed Ааmir_Cтр.1-4
02_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Emeziem Uchenna Daniel_Стр.5-7
03_Алексін В.В._Стр.8-11
04_Холод.Л.М,Сабурова С.О._Стр.12-16
05_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Mohamed Mahdi Hesham_Стр.17-18
06_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Madi Rabih Luai Muntaha_Стр.19-20
07_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Allafі Abdulvahab Farrat Almabrok_Стр.21-22
08_Kadatskaja О.I., Saburova S.А., Aldweb Nіbael Mustafa Salem_Стр23-24
09_Коляденко Ю.Ю., Чурсанов Н.А._Стр.25-28
10_Martynchuk O.O, Ikeza Obasi Anyaso Destiny, Ajadi Ayodele Tega, M’TUMBE ABI Tresor_Стр.29-35 (1)
11_Мельникова Л.И., Барсук В.А., Кривошапка Н.В._Стр.36-39
12_Пастушенко М.С, Красноженюк Я.О., Заіка М.В._Стр.40-42
13_Сабурова С.О.,Волокітіна О.І., Радченко В.В._Стр.43-47
14_Сабурова С.А.,_Кадацька О.Й., Рибас К. В., Скалозуб В.В._Стр.48-53
15_Селіванов К.О._Стр.54-56
16_Titarenko L.A., Barkalov A.A._Стр.57-61
17_Токар Л.О., Красноженюк Я.О., Лябах А.С., Кодаченко Р.Ю._Стр.62-64
18_Єпішкін С.О., Цибульников Д.І._Стр.65-66
19_Єпішкін С.О., Цибульников Д.І._Стр.67-68
20_Пастушенко М.С.,Красноженюк Я.О.,Заіка М.В. _Стр.69-71
21_Маньшин І.С., Хачіров Е.Ф..Стр.72-74
22_Аль-Вандави Саиф Ахмед Искандар Исмаель_Стр.75-80
23_Лошаков В.А., Мартинчук О.О., Москалець М.В., Поповська К.О.,Дріф Абденур, Хвостик І.О._Стр.81-83
24_Штангей С.В, Приймак О.Ю.._Стр.84-86
25_Желтиков А.В._Стр.87-89
26_Колесніков О.М._Стр.90-94
27_Еременко,Круглова А.О., Журавльова А.С., Персіков М.А._Стр.95-96
28_Нарытник Т.М., Сайко В.Г._Стр.97-101

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач