Навчально-допоміжний склад

Посада: завідувач навчальної лабораторії кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ауд. 21з)

Посада: завідувач навчальної лабораторії кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ауд. 209)

Посада: провідний інженер кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ауд. 304)

Посада: інженер 1 категорії кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ауд. 303)

Посада: інженер 1-ї категорії кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ауд. 303)

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач