Методичні праці (33)

2021 рік

1. Навчальний посібник з дисципліни «Database Administration and Security» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 125 «Кібербезпека» Упоряд.: А.В. Журавка. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 139 с.

2. Навчальний посібник з дисципліни "Database Administration and Security" (Адміністрування та безпека баз даних) для студентів денної форми навчання за спеціальністю 125 "Кібербезпека" [Електронний ресурс] / упоряд.: А. В. Журавка, О. Й. Кадацька ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021.

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Маршрутизація в ТКС» для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітніх програм «Телекомунікації» та «Інфокомунікаційна інженерія» [Електронний ресурс] / упоряд.: О.В. Лемешко. – Електронне видання. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 35 с.

2020 рік

1. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Database Administration and Security» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 125 «Кібербезпека» [Електронний ресурс] / упоряд. А. В. Журавка ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2020.

2019 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Bases of sytem theory » (англ. мовою), для студентів денної форми навчання за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 125 «Кібербезпека» [Електронний ресурс] / упоряд. Т. М. Коваленко. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2019.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Information security in information and communication systems » (англ. мовою) для студентів денної форми навчання за спеціальністю 125 «Кібербезпека» [Електронний ресурс] / упоряд. А. В. Журавка ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2019.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Advanced calculus (special sections)» (Вища математика (cпецрозділи)) для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціалізації «Телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та рад [Електронний ресурс] / упоряд.: О. С. Єременко, О. В. Лемешко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2019.

2018 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь» для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 «Телекомунікації і радіотехніка» спеціалізацій «Інфокомунікаційна інженерія» та «Телекомунікаційні системи та мережі» / упоряд. Токар Л.О., Харків: ХНУРЕ. – 2018, 32 с.

2016 рік

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління та маршрутизація в ТКС» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050903 – Телекомунікації / Упоряд: О.В. Лемешко, О.С. Невзорова, О.С. Єременко, О.Ю. Євсєєва. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 64 с.

2014 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації та розподілу інформації. Частина 2" для студентів спеціальності 7.092401 - Телекомунікаційні системи та мережі / Упоряд.: М.В. Семеняка, О.В. Старкова, О.В. Лемешко. - Харків: ХНУРЕ, 2014. 92 с.

2013 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи радіорелейного та супутникового зв’язку» для студентів усіх форм навчання напряму 6.050903 "Телекомунікації"/ упоряд. Токар Л.О., Лошаков В.А., Харків: ХНУРЕ. – 2013, 75 с.

2012 рік

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Математичне моделювання в ТКС» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр – 8.05090302 – Телекомунікації / Упоряд. Пастушенко М.С., Теплицька С.М. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 26 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сертифікація і ліцензування інформаційних систем» для студентів денної форми навчання напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою"/ упоряд. Токар Л.О., Харків: ХНУРЕ. – 2012, 66 с.

2011 рік

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Локальні мережі зв’язку» для студентів усіх форм навчання за напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр – 6.050903 Телекомунікації / Упоряд. Пастушенко М.С. – Харків:: ХНУРЕ.–2011.– 40 с.

2009 рік

1. Лемешко О.В., Горяєва С.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Алгоритми управління та адаптації в ТКС» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі. – Харків: ХНУРЕ, 2009. – 56 с.

2008 рік

1. Лемешко О.В., Євсєєва О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління та маршрутизація в ТКС» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 28 с.

2. Лемешко О.В., Євсєєва О.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритми управління та адаптації в ТКС» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 164 с.

3. Конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальні мережі” для студентів усіх форм навчання напряму 0924 – Телекомунікації спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі / Упоряд.: Коваленко Т.М., Лемешко О.В., Євсєєва О.Ю. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 168 с.

4. Конспект лекцій з дисципліни “Алгоритми управління та адаптації в ТКС” для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» Частина 1. / Упоряд. Лемешко О.В., Євсєєва О.Ю., Коваленко Т.М. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 164 с.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Управління та оптимізація в ТКС” для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 – Телекомунікації спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі / Упоряд.: Т.Г. Калєкіна, Т.М. Коваленко – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 68 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Інтелектуальні мережі” для студентів усіх форм навчання напряму 0924 – „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Упоряд. Т.М. Коваленко. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 60 с.

2007 рік

1. Конспект лекцій. «Локальні мережі та абонентський доступ»  для студентів усіх форм навчання за напрямком 0924 – Телекомунікації. /  Упоряд. Бутко І.М., Пастушенко М.С., Пастушенко О.М. –: Харків: ХНУРЕ.–2007.– 248 с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Локальні мережі та абонентський доступ» для студентів усіх форм навчання за напрямком 0924 – Телекомунікації /  Упоряд. Пастушенко М.С. – Харків: ХНУРЕ.–2007.– 40 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи та мережі документального електрозв’язку» для студентів усіх форм навчання за напрямком 0924 – Телекомунікації / Упоряд. Пастушенко М.С. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 36 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Управління та оптимізація в ТКС” для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 - „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі". / Упоряд: Т.Г. Калєкіна, Т.М. Лисяк , Л.І. Мельнікова – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 60 с.

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інтелектуальні мережі" для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 – „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 „Телекомунікаційні системи та мережі” / Упоряд. Т.М. Лисяк. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 28 с.

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація проектування систем зв’язку” для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 – „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Упоряд.: Т.Г.Калєкіна, Ю.Ю.Коляденко, Т.М.Лисяк. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 32 с.

7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Управління та оптимізація в ТКС” для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 – „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Упоряд.: Т.Г. Калєкіна, Л.І. Мельнікова, Т.М. Лисяк. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 48 с.

2006 рік

1. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни “Методи математики у радіотехніці” для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 7.090701-Радіотехніка, 7.090701 - Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, 7.090703 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення, 7.092401 –Телекомунікаційні системи та мережі та “Спеціальні розділи математики” для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.160103 - Системи захисту від несанкціонованого доступу. / Упоряд: О.М. Рибалко, Л.І. Мельнікова – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 95 с..

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “ Інформатика” для студентів усіх форм навчання напрямку 0924 - „Телекомунікації” спеціальності 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Упоряд: В.Д. Агеєв, С.В. Штангей, Л.І. Мельнікова – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 50 с.

2002 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи побудови телекомунікаційних систем» для студентів напрямку «Телекомунікації». / Упоряд: Т.Г. Калєкіна, Ю.Ю. Коляденко Л.І. Мельнікова – Харків: ХНУРЕ, 2002. – 48 с.

1998 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії систем» для студентів спеціальності 7.099.401 «Багатоканальний електрозв’язок» / Упоряд: Л.І. Мельнікова., Т.Г Калєкіна. – Харків: ХТУРЕ, 1998. – 35 с.

1996 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Оптимізація систем зв’язку» для студентів спеціальності 7.099.401 «Багатоканальний електрозв’язок» / Упоряд: В.В Поповський., І.С,Радкевич, Л.І. Мельнікова. – Харків: ХТУРЕ, 1996. – 48 с.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач