«Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 135) надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering». Книга містить високоякісні реферовані наукові роботи, які були представлені на другій міжнародній конференції зі штучного інтелекту та інженерії логістики (ICAILE2022), що відбулася в Києві (Україна) 20–22 лютого 2022 р. та була організована спільно Національним технічним університетом України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Уханьським технологічним університетом, Наннінським університетом, Національним авіаційним університетом та Міжнародною дослідницькою асоціацією сучасної освіти та комп’ютерних наук. Книга рекомендована для дослідників, аспірантів, інженерів, практиків та студентів, які цікавляться штучним інтелектом та його застосуванням у логістичній інженерії.

Результати дослідження науковців кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені таким розділом:

Hu, Z., Lemeshko, O., Yeremenko, O., Mersni, A., Yevdokymenko, M. (2022). Investigation of the Multicast Routing Model with Support of Traffic Engineering and Its Application in Software-Defined Networking. In: Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering. ICAILE 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 135. pp. 481–492. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04809-8_44

Вітаємо авторів розділу даної книги з черговою публікацією у виданні Springer!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач