«Advances in computer science for engineering and education»

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education» Editors: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (Eds.) розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Першій міжнародній конференції з комп’ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2018), яка відбулася у Києві, Україна, 18-20 січня 2018 року та організована спільно Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики.

Найновіші статті охоплюють тематику нейронних мереж, розпізнавання образів, технічних рішень, систем генетичного кодування, телекомунікацій та ін. Це відмінний довідковий ресурс для дослідників, аспірантів, інженерів, практикуючих менеджерів та студентів, які цікавляться ІТ тематикою та її застосуванням у галузі техніки та освіти. 

У цьому виданні представлені матеріали співробітників кафедри інфокомунікаційної інженерії, представлені наступними розділами:

Mathematical Model of Queue Management with Flows Aggregation and Bandwidth Allocation (Pages 165-176, автори: професор кафедри ІКІ Лемешко А.В., аспірант кафедри ІКІ Лебеденко Т.М., докторант кафедри ІКІ Єременко О.С., науковий співробітник НЦ ХНУПС Симоненко О.В.). 

QoS Ensuring over Probability of Timely Delivery in Multipath Routing (Pages 244-254, автори: докторант кафедри ІКІ Єременко О.С., професор кафедри ІКІ Лемешко А.В.). 

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач