"Advances in Information and Communication Technology and Systems"

У видавництві Springer в збірці “Advances in Information and Communication Technology and Systems” опубліковано результати наукових досліджень співробітників кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського:

Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Sleiman B. (2021) System of Solutions the Maximum Number of Disjoint Paths Computation Under Quality of Service and Security Parameters. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 152. Springer, Cham. Р. 191-205. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58359-0_10

Редакторами випуску є наші колеги – академіки та професори НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, а сама збірка містить три розділи:

Part I Modern Challenges in Information Technologies;

Part II Modern Challenges in Telecommunication Technologies;

Part III Modern Challenges in RadioElectronics Technologies.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач