"Data-Centric Business and Applications"

У видавництві Springer надрукована книга “Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity (Volume 5)”

Ця книга стосується проблем і можливостей обробки інформації та управління нею. Вона також охоплює цілий спектр методів, прийомів та стратегій для підвищення  ефективності цих процесів, підходів до розширення області їх використання та способів мінімізації втрат інформації/даних, одночасно покращуючи рівень обслуговування клієнтів.

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) та пов’язані з ними  системи обслуговування мали величезний вплив на бізнес та повсякденне життя протягом останніх трьох десятиліть і продовжують це робити зараз. Цей розвиток призвів до появи нових областей застосування та відповідних дисциплін, що, в свою чергу, формує нові виклики та можливості для використання систем обслуговування.

 Книга надає практичну інформацію про різні аспекти ІКТ для сервісних систем:

– методи обробки інформації та моделювання даних в  системах обслуговування;

– стратегії забезпечення обробки інформації/даних та управління ними;

– методи збору та аналізу інформації/даних;

– переваги та недоліки впровадження  систем обслуговування;

– рішення для підвищення продуктивності різних систем обслуговування з використанням новітніх ІКТ-технологій.

Редактори 

Тамара Радівілова, Дмитро Агеєв, Наталія Кривінська

DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-43070-2

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач