«Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2021, яка проходила 24 – 28 травня 2021 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професором Радівіловою Т.А. у співавторстві з іншими науковцями ХНУРЕ була опублікована доповідь:
Kirichenko L., Radivilova T., Ryzhanov V. (2022) Applying Visibility Graphs to Classify Time Series. In: Babichev S., Lytvynenko V. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 77. Springer, Cham.
Вітаємо авторів з публікацією в такому рейтинговому виданні!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач