«Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems»

У видавництві Springer опублікована збірка «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems». Серія «Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems» містить публікації з теорії та практики телекомунікацій та мереж наступних поколінь. Особливу увагу було приділено перспективним безпроводовим мережам та додаткам. Зокрема, автори продемонстрували нові та інноваційні підходи до аналізу продуктивності та ефективності мереж 5G, застосували теоретико-ігрові формулювання, розширену теорію черг та стохастичну геометрію. Велика увага приділена висвітленню питань Інтернета речей, кібербезпеки, оптичних технологій, обробки сигналів, а також бізнес-аспектів. Цей довідковий ресурс рекомендовано для дослідників, аспірантів, інженерів, менеджерів та студентів, які цікавляться телекомунікаційною тематикою та її застосуванням у галузі технологій та освіти.

У цьому виданні матеріали співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського представлені розділом:

Kuzminykh I., Carlsson, A., Yevdokymenko, M., & Sokolov, V. Investigation of the IoT Device Lifetime with Secure Data Transmission // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. – Springer, Cham, 2019. – P. 16-27.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач