"Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making"

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2020, яка проходила 25 – 29 травня 2020 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доцентом Радівіловою Т.А. у співавторстві з іншими науковцями ХНУРЕ була опублікована доповідь

Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T. (2021) Classification of Time Realizations Using Machine Learning Recognition of Recurrence Plots. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_44

Вітаємо авторів з публікацією в такому рейтинговому виданні!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач