Патенти за 2011 рік

1.

Патент 57304 Україна МПК (2011.01) G06G 3/00. Спосiб оцiнки ефективностi функцiюнування багатоагентноi системи управлiння / А.В. Холодкова; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. u 201007580; заявка 17.06.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4.

2.

Патент на корисну модель 59306 Україна, МПК H04L 12/56 (2006/01). Cпосіб управління трафіком на основі відносних пріоритетів в телекомунікаційній мережі / О.В. Лемешко, Ю.М. Добришкін, О.А. Дробот, О.А. Шатров, А.С. Риб’як; власник Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – № u 2010 12581 Заявл. 25.10.2010, Опубл. 10.05.2011. Бюл. №9.

3.

Патент на корисну модель 62509 Україна, МПК H04L 12/56 (2006/01). Cпосіб управління трафіком з підтримкою гарантій якості обслуговування в телекомунікаійній мережі / О.В. Лемешко, В.Ю. Добришкін, О.В. Александров, М.В. Науменко; власник Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – № u 2011 05254 Заявл. 26.04.2011, Опубл. 25.08.2011. Бюл. №16.

4.

Патент на корисну модель 63294 Україна, МПК G06G 3/00 (2011.01). Cпосіб дворівневої маршрутизації в телекомунікаційних мережах з комутацією віртуальних каналів / О.В. Лемешко, Ахмад М. Хайлан, О.В. Старкова; власник Харківський національній університет радіоелектроніки. – № u 2011 01301 Заявл. 07.02.2011, Опубл. 10.10.2011. Бюл. №19.

5.

Патент на корисну модель 63267 Україна, МПК H04J 1/00 (2011.01). Cпосіб розподілу частотних каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту IEEE 802.11 з урахуванням територіальної розподіленості mesh-станцій / О.В. Лемешко, М.О. Гоголєва, С.В. Гаркуша, Ахмед Хассан Абед; власник Харківський національній університет радіоелектроніки. – № u 2011 00540 Заявл. 18.01.2011, Опубл. 10.10.2011. Бюл. №19.

6.

Патент 95106 Україна МПК (2006.01) H04B 1/62. Спосiб просторово-часової обробки сигналу в системах зв`язку iз стрибкоподiбної змiною частоти та контрольний приймач для його здiйснення / С.В. Гаркуша, А.В. Марчук; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. a 200813027; заявка 10.11.2008; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач