Холодкова Анна Валеріївна

Google Scholar
Кількість цитувань: 7 (6)
h-index: 2 (1)
i10-index: 0 (0)

ReseachGate
ACM Membership No.: 3496016
ORCID ID: 0000-0002-8405-6698

Адреса електронної пошти: anna.kholodkova@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Освіта:

  • ВНЗ: ХНУРЕ, 2002-2007 рр., спеціальність «Інформаційні мережі звязку»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ, 2008-2011 рр.; у 2011 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

  • 2011 р. – викладач кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця;
  • 2017 р. – доцент кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця;
  • 2017 р. – доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ.

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

управління трафіком, оптимізація та якість обслуговування в інфокомунікаціях, маршрутизація, мережна безпека, скрам методологія.

Наукові публікації: понад 20 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: один навчальний посібник.

Патенти: один патент.

Статті з 2008 року (2)
Науково-дослідні роботи (1)
Активність викладача (2008-2022)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач