Ковальчук Валентина Костянтинівна

Web of Science: V-7759-2017

Google Scholar
Кількість цитувань: 4 (0)
h-index: 1 (0)
i10-index: 0 (0)

ORCID ID: 0000-0001-7762-7328

Адреса електронної пошти: valentina.kovalchuk@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Вчене звання: доцент ХНУРЕ.

Освіта:

  • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), 1961-1966 рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі».

Викладає навчальні дисципліни:

  • Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку;
  • Волоконно-оптичні системи передачі.

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР;
  • науковий керівник студентів, які неодноразово одержували призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Напрями наукової діяльності:

волоконно-оптичні технології в телекомунікаціях.

Громадська діяльність:

  • вчений секретар кафедри;
  • відповідальна за організацію виконання магістерських атестаційних робіт;
  • куратор груп магістерської підготовки;
  • відповідальна за методичну роботу на кафедрі;
  • профорг кафедри.

Нагороди та премії: нагороджена двома грамотами МОН України за наукову роботу з студентами.

Наукові публікації: понад 30 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: два навчальні посібники з грифом МОН, конспект лекцій, співавтор 4 підручників з грифом МОН.

Статті з 2008 року (2)
Доповіді з 2008 року (1)
Сертифікати (1)
Активність викладача (2008-2022)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач