Пронюк Ганна Валеріївна

Web of Science: V-8309-2017

Google Scholar
Кількість цитувань: 19 (9)
h-index: 3 (2)
i10-index: 0 (0)

ORCID ID: 0000-0001-7648-0360

Адреса електронної пошти: ganna.proniuk@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.13.23 – системи і засоби штучного інтелекту.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

  • ВНЗ: Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), 1993-1998 рр., спеціальність «Прикладна математика»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ, 2003-2006 рр.; у 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23.

Кар’єра:

  • 2003 р. – асистент кафедри охорони праці ХНУРЕ;
  • 2006 р. – старший викладач кафедри охорони праці ХНУРЕ;
  • 2008 р. – доцент кафедри охорони праці ХНУРЕ;
  • 2011 р. – присвоєне вчене звання доцента;
  • 2015 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

  • Безпека життєдіяльності;
  • Основи наукових досліджень, моделювання телекомунікаційних систем.

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

синергетичний підхід до управління умовами праці, ризик-менеджмент, моделювання потоків даних у телекомунікаційних мережах.

Наукові публікації: понад 70 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: три колективних монографії.

Сертифікати (1)
Активність викладача (2008-2022)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач