Комп’ютерний клас програмного забезпечення інфокомунікацій

Комп’ютерний клас розміщується в аудиторії 301а, відповідальний – асистент Волотка В.С.

Комп’ютерний клас програмного забезпечення інфокомунікацій (надалі – Клас) є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.

 

Оснащення Класу включає в себе

 • мережне обладнання, яке представлене комутатором та точкою доступу виробництва компанії Cisco;
 • робочі місця, які оснащені сучасними персональними комп’ютерами (15 шт).

Клас закладає ефективні умови реалізації основних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм:

 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітні програми: «Телекомунікації», «Інфокомунікаційна інженерія» та магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми: «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Інфокомунікаційна інженерія»;
 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Управління інформаційною безпекою» та магістрів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації».

Лабораторія призначена для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, практик, атестаційних робіт для студентів, аспірантів з таких освітніх дисциплін:

 • Administration and Protection of Multimedia Services Infrastructure
 • Administration and Protection of the Database
 • Advanced Calculus
 • Attack Detection and Counteraction Systems
 • Bases of Construction and Protection of Modern Operating Systems
 • Bases of System Theory
 • Basics of Circuit Engineering and Circuit Engineering
 • Basics of Computer Modeling
 • Basics of Computer Modeling and Design of Telecommunications and Radioengineering
 • Basics of Steganographic Information Protection
 • Business Organization on the Base of Telecommunication Systems and Networks
 • Communication Systems with Mobile Objects
 • Corporate Network Protection
 • Design and Configuration of Network Security Systems
 • Design, Operation and Protection of the Wireless Network
 • Frequency and Time Synchronization Systems
 • Fundamentals of Information and Communication Technologies and Information Technologies
 • Fundamentals of IP-Technologies
 • Identification of Objects and Users
 • Information Security in Information and Communication Systems
 • Introduction of Specialty
 • Local network
 • Management and Optimization in Telecommunication Systems and Networks
 • Mathematical Foundations of Cryptology
 • Metrological Provision of Telecommunication Systems
 • Network Programming
 • Programming
 • Protection of E-commerce Systems and Multiservice Systems
 • Reliability and Diagnostics of Telecommunication Systems
 • Sensory Infocommunication Systems
 • Systems of Commutation and Information Distribution
 • Systems of Information Security
 • Systems of Vulnerabilities Analysis and Ethical Hacking
 • Technologies of Infocommunication Means
 • Telecommunication and Information Networks
 • Telecommunicatios Transmission Systems. Part 2
 • Theory of Information and Coding
 • Unix Systems
 • Адміністрування та захист баз даних
 • Адміністрування та захист інфраструктури мультимедійних сервісів
 • Електродинаміка
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних та хмарних технологій
 • Інформаційні системи та INTERNET
 • Конвергенція телекомунікаційних мереж та послуг
 • Корпоративні мережі
 • Логістика в інфокомунікаційних системах
 • Менеджмент та мережне адміністрування підприємств
 • Мережне програмування
 • Мережне програмування ТКС
 • Методи аналізу даних
 • Методи моделювання інфокомунікацій та авторське право
 • Моделювання процесів інформаційно-комунікаційних систем та оцінка ефективності засобів кіберзахисту
 • Надійність та діагностика в ТКС
 • Організація бізнесу на базі ТКС
 • Організація і збереження баз даних
 • Організація науки та авторське право
 • Основи комп’ютерного моделювання
 • Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ
 • Основи наукових досліджень
 • Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 • Основи теорії кіл
 • Основи теорії телекомунікаційних систем
 • Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
 • Програмування
 • Проектування та конфігурація систем мережної безпеки
 • Системи управління транспортними мережами
 • Сучасні програмні засоби моделювання систем
 • Телекомунікаційні системи передачі
 • Управління та оптимізація в ТКС

Обладнання Класу може використовуватися для проведення відкритих семінарів, лекцій, майстер-класів та інших освітніх заходів з залученням провідних фахівців для вдосконалення якості освіти за освітніми програмами кафедри, розширення зв’язків із роботодавцями, набуття практичного досвіду викладачами та студентами; проведення науково-дослідних робіт та робіт з науково-практичного співробітництва в галузі розробки та впровадження сучасних систем та технологій за спеціальностями 172 – Телекомунікації та радіотехніка та 125 – Кібербезпека.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач