Лабораторія мереж NGN та систем комутації

Лабораторія розміщується в аудиторії 310, відповідальний – Ощепков М. Ю.

 

 

 

Лабораторія мереж нового покоління NGN та систем комутації розміщується в аудиторії 310 і забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисциплін:

 • Системи розподілу інформації;
 • Сигналізація в мережах електрозв’язку;
 • Проектування телекомунікаційних систем.

Обладнання лабораторії включає:

 • систему малої місткості SI 2000/320 виробництва СП Моніс;
 • абонентські термінали: системні телефони, ISDN-термінали, IP-телефони виробництва Samsung, Iskratel, DGT;
 • УАТС iDCS 500 виробництва фірми Самсунг;
 • УАТС OfficeServ 500 виробництва фірми Самсунг;
 • УАТС OfficeServ 100 виробництва фірми Самсунг;
 • УАТС OfficeServ 12 виробництва фірми Самсунг;
 • УАТС DCS Compact виробництва фірми Самсунг;
 • УАТС MT360 виробництва фірми Macrotel;
 • УАТС DGT-3450 CARO2;
 • платформу SunSet МТТ з модулем аналізу потоку Е1 SSMTT-27L;
 • шлюзи NGN (MGW VGW);
 • система відеоконференц-зв’язку Aethra vega X3;
 • 6 стаціонарних персональних комп’ютерів і 2 ноутбуки з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, що забезпечує віддалене адміністрування і діагностику телекомунікаційного обладнання встановленого в лабораторії.

Розроблено і виконуються в процесі вивчення дисциплін «Сигналізація в мережах електрозв’язку» і «Проектування телекомунікаційних систем» лабораторні роботи і практичні заняття з використанням обладнання лабораторії:

 • Дослідження стику V.5.2;
 • Дослідження системи сигналізації ОКС № 7 (ISUP);
 • Дослідження системи сигналізації DSS-1;
 • Дослідження системи сигналізації SIP;
 • Організація взаємодії POTS з мережею NGN;
 • Розгортання системи надання послуг «Triple Play».

Лабораторні роботи, що виконуються по курсам «Системи розподілу інформації», «Управління та маршрутизація в ТКС»:

 • Дослідження кінцевих пристроїв телефонних мереж;
 • Дослідження потоків викликів. Властивості та параметри потоків викликів;
 • Дослідження характеристик і параметрів телефонного навантаження;
 • Дослідження пропускної спроможності комутаційних систем;
 • Дослідження побудови та функціонування регистрів координатної АТС;
 • Дослідження побудови та функціонування маркерів координатної АТС;
 • Дослідження роботи диспетчера комутаційних програм;
 • Комутаційний процес в квазіелектронних системах розподілу інформації. Багатоетапний спосіб встановлення з’єднання;
 • Комутаційний процес в електронно-цифрових системах розподілу інформації;
 • Дослідження комутаційного процесу в цифрових комутаційних полях;
 • Дослідження офісних АТС iDCS500 іEWSD;
 • Дослідження принципу дії цифрової АТС Alcatel 1000E10 при міжміських з’єднаннях;
 • Дослідження системи комутаційних програм цифрового АМТС DGT 3450;
 • Дослідження принципу дії цифрової АТС SI2000 при міжмережевих дзвінках;
 • Основи конфігурування мережевих елементів NGN;

Місце лабораторії в телекомунікаційній мережі кафедри

Телекомунікаційне обладнання, встановлене в лабораторії, має підключення до телефонної і інформаційно-обчислювальної мережі кафедри з використанням проводових і безпроводових каналів, а також підключення до міської телефонної мережі.

Використання комутаційного обладнання лабораторії дозволило забезпечити телефонним зв’язком всі лабораторії і приміщення кафедри з доступом до міської та міжміської телефонної мережі.

Лабораторія має прямі кабельні підключення з лабораторією 306 і 305, що дозволяє розгортати фрагменти телекомунікаційних мереж різної конфігурації, для дослідження взаємодії телекомунікаційного обладнання лабораторії з телекомунікаційним обладнанням встановленим в інших лабораторіях кафедри.

Планується подальше удосконалення обладнання лабораторії, зокрема:

 • заміна ПЕОМ робочих місць студентів на більш сучасні модифікації;
 • модернізація структурованої кабельної системи лабораторії для організації універсальних робочих місць студентів, яка дозволить забезпечити взаємне підключення абонентських терміналів і діагностичного обладнання на робочих місцях студентів і комунікаційних станцій встановлених в лабораторії;
 • установка обладнання мультимедійного класу до складу якого входить мультимедіа-проектор EPSON EB-X6 автоматизоване робоче місце викладача, система аудіо супроводу, система забезпечення підключення ПЕОМ слухачів. Організація взаємодії обладнання мультимедійного класу з системою відеоконференцзв’язку;
 • підключення АРМ до серверів для організації віртуальних мереж та робочих місць за технологією «тонкий клієнт» на основі використання бездискових станцій.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач