Лабораторія радіорелейних систем передачі

Лабораторія розміщується в аудиторії 21з, відповідальний – Нетікова Л.І.

Лабораторія «Радіорелейного зв’язку» забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Електроживлення систем зв’язку».

Обладнання включає персональні комп’ютери на базі процесорів Intel Pentium 5 – 4 од., різні аналогові і цифрові радіорелейні системи передачі (Курс-8), макети для дослідження окремих процесів в радіорелейних системах передачі, контролери для автоматизації процесів вимірювання та сучасне обладнання електроживлення.

Обладнання лабораторії включає:

 • латри;
 • осцилографи С1-70, С1-74, С1-81, С1-83, С1-67;
 • мультиметри;
 • мілівольтметри В3-38;
 • реостати, магазини опорів;
 • джерела живлення ВІП-10, Б5-29, Б5-47, Б5-44;
 • 4 персональні комп’ютери з розробленим програмним забезпеченням.
 • лабораторні макети для дослідження: схем випрямлячів; схем перемножувачів; згладжуючих фільтрів; джерел живлення; перетворювачів напруги.

Розроблено і виконуються в процесі вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку» лабораторні роботи:

 • дослідження схем випрямлячів;
 • дослідження схем перемножувачів;
 • дослідження згладжуючих фільтрів;
 • дослідження працездатності джерел живлення;
 • дослідження роботи перетворювачів напруги;
 • дослідження роботи регуляторів напруги;

Лабораторія підключена до локальної мережі кафедри.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач