Лабораторія волоконно-оптичних систем

Лабораторія розміщується в аудиторії 368б, відповідальний – Ковальчук В.К.

У лабораторії розміщуються персональні комп’ютери на базі процесорів Intel Pentium 5 – 4 од. з доступом до магістрального фрагменту ВОЛЗ ЗАО «Київстар» на базі транспортної мережі синхронної цифрової ієрархії STM-1 та сучасні макети для дослідження параметрів ефективності та якості аналогових та цифрових волоконно-оптичних систем передачі.

Лабораторія волоконно-оптичних систем передачі забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Волоконно-оптичні системи передачі».

Обладнання лабораторії включає:

 • волоконно оптичну систему передачі з лазерним випромінювачем на базі системи «Електроніка-3»;
 • комплект лінійного оптичного тракту КЛТ-25 системи передачі ІКМ-120-4 / 5;
 • вимірювальне обладнання (осцилографи, вольтметри, аналізатор спектру СЧ-4);
 • оптичні тестери ОМК3-3, FOD-2;
 • 2 персональних комп’ютери з розробленим програмним забезпеченням;
 • оптичні випромінювачі, оптичні детектори, оптичні роз’єми, розподільники оптичної потужності, волоконно-оптичні кабелі.

Розроблено і виконуються в процесі вивчення дисципліни «Волоконно-оптичні системи передачі» наступні лабораторні роботи:

 • дослідження характеристик джерел оптичного випромінювання;
 • дослідження втрат при з’єднанні волоконних світловодів;
 • дослідження волоконно-оптичної системи з лазерним випромінювачем;
 • дослідження комплекту лінійного оптичного тракту;
 • дослідження волоконно оптичних ліній зв’язку з використанням оптичного рефлектометра OTDR;
 • дослідження пасивних елементів ВОСП;
 • дослідження властивостей волоконних світловодів.

Розробляються нові лабораторні роботи по вивченню оптичних приймальних і передаючіх пристроїв, з дослідження пасивної оптичної мережі доступу.

Лабораторія підключена до локальної мережі кафедри.

Планується подальше удосконалення обладнання лабораторії, зокрема:

 • придбання оптичних приймачів;
 • придбання вимірювачів оптичної потужності;
 • придбання пасивних оптичних пристроїв (аттенюаторів, ізоляторів, перемикачів).

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач