Навчальна лабораторія транспортних мереж імені професора Плотнікова М.Д.

Лабораторія розміщується в аудиторії 301, відповідальний – доц. Єпішкін С.О.

Лабораторія систем передачі забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисциплін:

 • Телекомунікаційні системи передачі;
 • Основи теорії ТКС;
 • Системи передачі інформації і їх метрологічне забезпечення.

Обладнання лабораторії включає:

 • цифрові системи передачі (ЦСП): ІКМ–30–4; PCМ–30; ІКМ–120;
 • платформу SunSet МТТ з модулем аналізу потоку Е1 SSMTT–27L;
 • стійку індивідуального перетворення (СІП–60);
 • стійку уніфікованого генераторного обладнання (СУГО);
 • фрагмент мережі SDH (NG SDH) змінної топології на основі двох оптичних мультиплексорів Raisecom OPCOM3107–8E1;
 • 4 персональних комп’ютери зі спеціально розробленим програмним забезпеченням, що включає: програми-симулятори лінійного кодеру; А-закону компандування; лінійного кодування, а також мультимедійні курси з вивчення принципів функціонування SDH-мереж.

В аудиторії розміщуються також лабораторні макети для дослідження:

 • перетворювачів частоти;
 • лінійного кодера;
 • генераторного обладнання та системи синхронізації цифрових систем передачі;
 • лінійного (станційного) регенератора;
 • диференціальних систем;
 • систем передачі з частотним поділом каналів;
 • систем передачі з тимчасовим поділом каналів.

Розроблено і виконуються в процесі вивчення дисциплін “Телекомунікаційні системи передачі” і “Теоретичні основи ТКС” наступні лабораторні роботи:

 • дослідження каналу тональної частоти;
 • дослідження перетворювачів частоти;
 • дослідження каналу ТЧ за допомогою модуля SSMTT–27L;
 • дослідження основного цифрового каналу (ОЦК);
 • дослідження лінійного кодера;
 • дослідження А–закону компандування;
 • дослідження потоку Е1 за допомогою модуля SSMTT–27L;
 • вивчення принципів побудови ГО і СС ЦСП;
 • дослідження лінійних кодів;
 • дослідження лінійного регенератора;
 • вивчення принципів функціонування SDH–мереж;
 • дослідження і моніторинг фрагмента мережі SDH;
 • дослідження диференціальної системи на трансформаторі;
 • дослідження диференціальної системи на резисторах;
 • дослідження СП з ЧРК;
 • дослідження СП з ТРК.

Розробляються нові лабораторні роботи з вивчення принципів формування сигналів з ДМ (АДМ) і ДІКМ (АДІКМ), виміру та аналізу часу поширення сигналів в лінії за допомогою SSMTT–27L, дослідження технології Ethernetover SDH (ЕоS) на фрагменті мережі NG SDH, модернізується лабораторна робота з вивчення А-закону компандування.

Планується подальше удосконалення обладнання лабораторії, зокрема:

 • створення 5-ти сучасних автоматизованих робочих місць (АРМ) LAN кафедри на основі нових ПК (персональних комп’ютерів випуску 2018–2019 року;
 • установка і застосування цифрових осцилографів і генератора сигналів RIGOL DG2021A для дослідження основних сигналів з різними законами модуляції, використовуваних в сучасних телекомунікаціях;
 • підключення АРМ до серверів для організації віртуальних мереж та робочих місць за технологією «тонкий клієнт» на основі використання бездискових станцій;
 • впровадження в лабораторний практикум адаптера Tau–PCI / 32–Lite;
 • підключення ІКМ–30 (ІКМ–120) через модеми SHDSL до Ci–3000 і Asterisk в лабораторії мереж доступу (305 ауд.). Це дозволить, організовуючи логічний шлейф, вимірювати основні параметри потоку Е1 (час поширення, BER тощо) при різному трафіку.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач