Навчально-наукова лабораторія мережної безпеки та надійності (Network security & resilience laboratory)

Лабораторія розміщується в аудиторії 308, відповідальний – проф. Єременко О.С.

Навчально-наукова лабораторія мережної безпеки та надійності (Network Security & Resilience Laboratory) є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.

Оснащення Лабораторії включає в себе

 • стійку з серверним та мережним обладнанням, представлене серверами (2 шт), комутаторами (8 шт), маршрутизаторами (2 шт), файрволами (2 шт), виробництва компаній Cisco та D-Link;
 • інтегровані робочі місця, які оснащені сучасними ноутбуками (7 шт), комутаторами (3 шт), маршрутизазаторами (3 шт) та файрволами (3 шт).

Лабораторія закладає ефективні умови реалізації основних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм:

 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітні програми: «Телекомунікації», «Інфокомунікаційна інженерія» та магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми: «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Інфокомунікаційна інженерія»;
 • при підготовці бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Управління інформаційною безпекою» та магістрів зі спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації».

Лабораторія призначена для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, атестаційних робіт для студентів, аспірантів і розвитку наукової діяльності з таких освітніх дисциплін:

 • Адміністрування та захист інфраструктури мультимедійних сервісів;
 • Віртуальні приватні мережі;
 • Безпека банківських систем;
 • Забезпечення інформаційної безпеки;
 • Захист інформації в ТКС;
 • Ідентифікація об’єктів та користувачів;
 • Інжиніринг телекомунікаційних систем;
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних та хмарних технологій;
 • Менеджмент інформаційної безпеки;
 • Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності;
 • Основи криптографічного захисту інформації;
 • Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів;
 • Проектування та конфігурація систем мережної безпеки
 • Системи виявлення та протидії атакам
 • Стеганографія;
 • Технології засобів ТКРТ;
 • Технології транзакцій на основі Blockchain;
 • Цифрова криміналістика
 • Administration and Protection of Multimedia Services Infrastructure;
 • Attack Detection and Counteraction Systems;
 • Basics of Steganographic Information Protection;
 • Corporate Network Protection;
 • Digital Criminalistics;
 • Information Security in Telecommunication and Cloud Technologies;
 • Reliability and Diagnostics of Telecommunication Systems;
 • Theory of Information and Coding.

В ці дисципліни інтегровані основні розділи наступних Cisco-курсів безпекової спрямованості: Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials, CCNA Cybersecurity Operations, CCNA Security.

Викладачі, які викладають дисципліни, як правило, мають сертифікати про опанування відповідних Cisco-курсів або ж є діючими інструкторами мережної академії Cisco, яка функціонує на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського.

Обладнання Лабораторії може використовуватися для проведення відкритих семінарів, лекцій, майстер-класів та інших освітніх заходів з залученням провідних фахівців для вдосконалення якості освіти за освітніми програмами кафедри, розширення зв’язків із роботодавцями, набуття практичного досвіду викладачами та студентами; проведення науково-дослідних робіт та робіт з науково-практичного співробітництва в галузі розробки та впровадження сучасних систем та технологій за спеціальностями 172 – Телекомунікації та радіотехніка» та 125 – Кібербезпека».

Лабораторія забезпечена дидактичними і роздатковими матеріалами відповідно до освітніх програм з профільних дисциплін.

Відео

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач