Навчально-наукова лабораторія радіомоніторингу, технічного захисту інформації та безпеки праці

Лабораторія забезпечує підготовку студентів усіх форм навчання за спеціальностями 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 125 – Кібербезпека як з українською, так і з англійською мовами викладання.

Лабораторія розташована в аудиторії 24з, відповідальні – доценти Штангей С.В., Мартинчук О.О.

У лабораторії розміщується діюче обладнання радіомоніторингу, персональні комп’ютери, радіоконструктори, стенди забезпечення безпеки праці, зокрема:

 • автоматичний широкосмуговий цифровий радіоприймач AR5000 (може працювати під управлінням програмного забезпечення для радіомоніторингу, що дозволяє створювати автоматизовані програмно-апаратні комплекси різного призначення: цілодобовий довготривалий радіомоніторинг і радіоконтроль (в тому числі збір та збереження даних про стан радіочастотного спектру), настройка радіоелектронної апаратури, пошук незаконно діючих радіопередавачів, виявлення спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації, ведення бази даних частотних присвоєнь, виявлення джерел радіозавад);

 • аналізатор спектру для визначення параметрів сигналів SPECTRUM ANALYSER – 9 kHz…30 GHz виробництво фірми RONDE&SCHWARZ (має переваги широкої смуги пропускання, високих рішень, високого динамічного діапазону, високої точності, низького фазового шуму та швидкої швидкості вимірювання);

 • мобільний засіб радіомоніторингу EB 100 20…1000MHz (MINIPORT) та MINI PANORAMA EPZ 100 (призначений для різних завдань, включаючи моніторинг частоти, радіоспостереження, радіоперехоплення, вимірювання електромагнітної сумісності та визначення напрямку. Завдяки малому розміру та широкому діапазону частот, це надзвичайно корисно для відстеження помилок визначення напрямку);
 • мобільна багатофункціональна станція автоматичного радіоконтролю PM-1300M (для вирішення задач технічного радіоконтролю при роботі в умовах міської забудови).

Наявність технічних засобів навчання забезпечує проведення лекцій, лабораторних та практичних занять з ряду дисциплін:

 • Основи радіомоніторингу (Fundamentals of Radiomonitoping);
 • Мережі абонентського радіодоступу (Subscriber Radio Access Network);
 • Основи схемотехніки (Bases of Circuitry);
 • Напрямні системи оптичного та електричного зв’язку (Directing System of Electrical and Optical Communication);
 • Основи технічного захисту інформації (Bases of technical information security);
 • Основи схемотехніки та основи теорії схем (Basics of Circuit Engineering and Basics of Circuit Theory).

Лабораторія забезпечує виконання лабораторного практикуму з вказаних дисциплін за наступними темами

 1. Дослідження параметрів спрямованого мікрофону.
 2. Дослідження параметрів сигналів перевипромінювання при роботі нелінійного радару.
 3. Дослідження роботи скануючого приймача AR5000.
 4. Дослідження можливості організації автоматизації радіочастотного контролю з використанням програми спектрального аналізу Radio Scope.
 5. Дослідження можливостей пошуку моделей закладних пристроїв за допомоги мобільного блоку моніторингу спектру Mini Panorama EPZ-100.
 6. Дослідження параметрів якості роботи персональної мережі Bluetooth з використанням симулятора.
 7. Дослідження параметрів якості роботи локальної мережі Wi-Fi з використанням симулятора.
 8. Дослідження параметрів якості роботи мережі WiMAX з використанням симулятора.
 9. Дослідження параметрів сигналів за допомоги багатоканального приймача у ручному режимі.
 10. Дослідження параметрів сигналів за допомоги багатоканального приймача в автоматичному режимі.
 11. Аналіз роботи засобів контролю в режимі широкополосного пошуку.
 12. Дослідження можливості організації автоматизації радіочастотного контролю
 13. Дослідження електричних кіл на постійному струмі та дослідження законів Ома та Кірхгофа.
 14. Дослідження електричних кіл нульового порядку на постійному струмі та дослідження методів вузлових струмів, контурних струмів та теореми суперпозиції.
 15. Дослідження частотних характеристик фільтрів.
 16. Дослідження перехідних коливань в колах першого та другого порядку та їх частотних характеристик.
 17. Дослідження роботи широкодіапазонного багатофункціонального радіоприймача AR5000 в режимі ручного керування.
 18. Дослідження роботи широкодіапазонного багатофункціонального радіоприймача AR5000 в режимі автоматичного керування.
 19. Дослідження роботи системи виявлення сигналів та технічного аналізу їх параметрів РМ-170 в різних режимах.
 20. Дослідження роботи мобільної станції радіомоніторінга РМ-1300 в різних режимах.
 21. Дослідження параметрів сигналів за допомоги мобільного засобу спектрального аналізу.
 22. Дослідження роботи мобільного малогабаритного засобу радіомоніторінга .
 23. Дослідження роботи засобів управління автоматизованим комплексом радіоконтролю у різних режимах за допомоги програми “Radio Scope” в автономному режимі.
 24. Дослідження основних параметрів радіосигналів за допомоги програми симулятора Micro-Cap.
 25. Дослідження основних параметрів радіосигналів за допомоги програми управління радіоприймачем HDSDR (High Definition Software Defined Radio).
 26. Дослідження основних параметрів радіосигналів за допомоги програмного забезпечення WSJT (Weak Signal Communication, by K1JT) управління радіоприймачем для спілкування в любительському діапазоні.

Рис. 1. Дослідження спектру засобу радіовипромінювання

Рис. 2. Результати широкодіапазонного сканування ефіру

Рис. 3. Програмне забезпечення для вирішення завдань радіомоніторингу

Рис. 4. Обладнання для завдань мобільного радіомоніторингу

Рис. 5. Аналізатор спектру для визначення параметрів сигналів

Рис. 6. Програмне забезпечення для автоматичного радіомоніторінгу

Рис. 7. Автоматичний широкосмуговий цифровий радіоприймач

Автоматичний широкосмуговий цифровий радіоприймач AR5000 може працювати під управлінням програмного забезпечення для радіомоніторингу, що дозволяє створювати автоматизовані програмно-апаратні комплекси різного призначення: цілодобовий довготривалий радіомоніторинг і радіоконтроль (в тому числі збір та збереження даних про стан радіочастотного спектру), настройка радіоелектронної апаратури, пошук незаконно діючих радіопередавачів, виявлення спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації, ведення бази даних частотних присвоєнь, виявлення джерел радіозавад.

Рис. 8. Дослідження спектру за широкосмугового сканування

Також на базі даної лабораторії викладаються дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі та цивільний захист».

З цих дисциплін виконуються лабораторні та практичні роботи.

Лабораторні роботи:

Лабораторна робота №1. Використовування вимірювачів типу П3 для визначення щільності потоку енергії ЕМП НВЧ на робочому місті

Мета роботи: Оволодіти методикою визначення щільності потоку енергії ЕМП НВЧ на робочому місті за умовами стандартів. Розвинути уміння проведення вимірювань щільності потоку енергії ЕМП НВЧ.

Лабораторна робота №2. Гігієнічна оцінка випромінювань НВЧ телекомунікаційних радіосистем на території житлової забудови

Мета роботи: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки випромінювань НВЧ телекомунікаційних радіосистем у зоні житлової забудови. Розвинути уміння проведення вимірювань і оцінювання виміряних рівнів випромінювання в заданих умовах з точки зору охорони праці і здоров’я людини.

Лабораторна робота №3. Гігієнічна оцінка випромінювань НВЧ телекомунікаційних радіосистем на робочому місці і визначення ефективності захисних екранів

Мета роботи: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки випромінювань НВЧ у робочій зоні телекомунікаційних радіосистем і виробничих приміщень. Дослідити ефективність деяких захисних екранів і матеріалів (розрахувати їх ефективність). Ознайомитися з основними методами і засобами захисту від електромагнітних випромінювань в виробничих приміщеннях.

Лабораторна робота №4. Гігієнічна оцінка випромінювань НВЧ терміналів абонентського радіодоступу телекомунікаційних систем

Мета роботи: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки випромінювань НВЧ терміналів абонентського радіодоступу телекомунікаційних радіосистем. Набути навичок використання вимірювальної апаратури Rohde & Schwarz (R&S) FSP для оцінки потужності випромінювання терміналів абонентського радіодоступу телекомунікаційних радіосистем.

Практичні заняття:

Практичне заняття №1. Дослідження біоритмів людини та їх впливу на працездатність

Мета роботи: Оволодіти методикою дослідження біоритмів (БР) людини і розрахунку критичних та сприятливих періодів у індивідуальних річних циклах. Сформувати уміння оцінювати вплив БР на працездатність людини.

Практичне заняття №2. Визначення рівня метеочутливості людини та їх впливу на працездатність

Мета роботи: Оволодіти методикою визначення рівню впливу погодних умов на працездатність людини та ознайомитися із заходами та засобами попередження метеотропних реакцій.

Практичне заняття №3. Ергономічне забезпечення організації робочого місця оператора за дисплеєм ПЕОМ

Мета роботи: Оволодіти методикою організації робочого місця оператора за дисплеєм ПЕОМ з урахуванням ергономічних вимог; виконати практичне завдання з ергономічного забезпечення організації робочого місця оператора за дисплеєм ПЕОМ.

Практичне заняття №4. Ергономічні методи визначення працездатності людини-оператора

Мета роботи: Оволодіти методикою дослідження працездатності людини-оператора з наступним аналізом і оцінкою впливу отриманих даних на працездатність людини.

Практичне заняття №5. Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності

Мета роботи: Виявити індивідуальні психологічні якості, що визначають психологічну захищеність особистості в умовах фізичної небезпеки, виявити розбіжності даних якостей для груп людей, що беруть участь у тестуванні.

Практичне заняття № 6. Кількісна оцінка ризику виникнення небезпек

Мета роботи: Набуття студентами навичок кількісної оцінки ступеня ризику при оцінюванні виникнення небезпечності певного класу.

Практичне заняття № 7. Дослідження характеристик уваги людини при обробці інформації

Мета роботи: Оволодіти методикою дослідження й оцінки тестових випробувань деяких характеристик уваги, що дають змогу визначити ефективність роботи людини при обробці оперативної інформації.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач