Навчально-наукова лабораторія технологій мобільного зв’язку нових поколінь та цифрового телебачення

Навчально-наукова лабораторія технологій мобільного зв’язку нових поколінь та цифрового телебачення.

Лабораторія розміщується в ауд. 374, відповідальний – проф. Москалець М.В.

Лабораторія забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисциплін:

 • Системи мобільного зв’язку
 • Перспективи безпроводових систем
 • Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
 • Технології проводового та мобільного телебачення

Обладнання лабораторії включає:

 • базова станція мобільного зв’язку GSM-900;
 • базова станція мобільного зв’язку NMT-450;
 • радіорелейні станції MiniLink (2 модулі.);
 • термінали безпроводового широкосмугового зв’язку 4G WiMAX GreenPacket IEEE802.16e;
 • точки доступу WiFi IEEE802.11b/g/n;
 • комплекс приймально-передавального радіообладнання технології SDR (Software Defined Radio), що програмно конфігурується;
 • апаратура контролю електромагнітної сумісності;
 • апаратура системи супутникового телебачення;
 • апаратура системи супутникового інтернету;
 • 8 персональних комп’ютерів із спеціалізованим програмним забезпеченням;
 • сервер для організації віртуальних мереж і робочих місць.

Розроблено і виконуються в процесі вивчення дисциплін лабораторні роботи:

 • дослідження технології SDR при реалізації систем зв’язку нових поколінь;
 • дослідження апаратної частини базової станції BTS-2204 стандарту мобільного зв’язку GSM-900;
 • дослідження параметрів аналогових і цифрових сигналів радіорелейних систем зв’язку;
 • дослідження блоків приймально-передавальних пристроїв радіорелейних систем зв’язку MiniLink;
 • дослідження методів позиціонування супутникових антен для прийому програм супутникового телебачення та супутникового Internet;
 • дослідження вузлів радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв систем радіомовлення і телебачення;
 • дослідження систем фазового автопідстроювання і синтезаторів частоти.

 

Проводяться також заняття англійською мовою, їх тематика:

 • research spectrum of simple signals;
 • research sequence rectangular pulse`s;
 • research random process;
 • analysis transmission of random signal and noise through linear systems;
 • research assemblies of the radio-transmitting device of telecommunications and broadcasting systems.

Планується подальше удосконалення обладнання лабораторії, зокрема:

 • розробляється комплекс лабораторних робот по дослідженню систем мобільного та безпроводового зв’язку нових поколінь з використанням SDR технологій,
 • створення робочих місць по дослідженню цифрового телебачення IPTV і систем цифрового мовлення;
 • установка обладнання для підключення до відеоконференцзв’язку;
 • установка і застосування цифрових осцилографів і генератора сигналів RIGOL DG2021A;
 • підключення АРМ до серверів для організації віртуальних мереж та робочих місць за технологією «тонкий клієнт» на основі використання бездискових станцій;
 • обладнання лабораторії стендами концепції побудови систем мобільного зв’язку 5G та тих, що відповідають проблематиці занять.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач