На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Головна новина

Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського очолила рейтинг ХНУРЕ за ключовими показниками ефективності (KPI) кафедр на 2024 рік
Наказом ХНУРЕ №40 від 02.02.2024 року затверджено та введено у дію рішення вченої ради університету з питання «Про затвердження ключових показників ефективності (KPI) кафедр на 2024 рік». Згідно цього рішення перше місце у рейтингу кафедр ХНУРЕ за KPI на 2024 рік посіла кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. Вітаємо колектив кафедри з черговою важливою перемогою!

Підручники та монографії

Новини

Міжнародний тиждень в Університеті Коїмбри
Шановні колеги, у травні 2024 року в Університеті Коїмбри відбудеться Міжнародний тиждень (International Week), організований відділом міжнародних зв'язків (International Relations Unit, IRU), для партнерів з міжнародної академічної мобільності. Метою заходу є концентрація зусиль на організації мобільності персоналу протягом одного тижня, що дозволить подолати труднощі, з якими стикаються заклади освіти, а також познайомитися з партнерами та обмінятися кращими практиками в конкретних галузях навчання та інтернаціоналізації.

28.02.2024

Харківський національний університет радіоелектроніки отримав обладнання від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
На початку 2024 року кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки отримала обладнання та програмного забезпечення від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

22.02.2024

Заслуховування звітів аспірантів кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського за звітній період
8.02. 2024 року на кафедрі ІКІ ім. В.В. Поповського відбулось заслуховування аспірантів за результатами їхньої роботи за останнє півріччя за увесь час навчання у аспірантурі ХНУРЕ взагалі. На заслуховуванні крім аспірантів були присутні їхні наукові керівники та провідні науковці кафедри.

10.02.2024

На кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського відбулися захисти кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
На цьому тижні на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського відбулися захисти кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Студенти навчальної групи ІКІм-22-1 з освітньої програми «Інфокомунікаційна інженерія» успішно захистили дипломні роботи, які присвячені актуальній тематиці сучасних і перспективних мережних та інфокомунікаційних технологій.

26.01.2024

Звіт Лемешка О.В. за результатами роботи на посаді завідувача кафедри ІКІ імені В.В. Поповського
27 грудня 2023 року на засіданні кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського було заслухано звіт Лемешка О.В. за результатами його роботи на посаді завідувача. У своїй доповіді Лемешко О.В., контракт якого збігає 01.01.2024 року, зупинився на аналізі запланованих і реально досягнутих показниках наукової, навчальної та методичної роботи кафедри за період з 2018 до 2023 року.

28.12.2023

Студентка кафедри ІКІ імені В.В. Поповського виборола срібну медаль Універсіади України
19-20 лютого в м. Хмельницький відбулись змагання ХІX літньої Універсіади України з тхеквондо ВТФ, у яких взяли участь 56 спортсменів із 12 регіонів України. Харківський національний університет радіоелектроніки на цих змагання представляла студентка 3 курсу кафедри ІКІ імені В.В. Поповського ХНУРЕ майстер спорту України Єлизавета Христенко.

27.02.2024

Вітаємо професора кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доктора наук Агеєва Д.В. з першою 1000 цитат у наукометричній базі Scopus
У наукометричній базі Scopus на наукові праці професора кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доктора наук Агеєва Дмитра Володимировича зафіксовано ювілейну 1000-ну цитату!

13.02.2024

Захисти магістрантів зі спеціальності 125 Кібербезпека
На цьому тижні на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського відбулися захисти кваліфікаційних робіт освітньо-професійного рівня магістр зі спеціальності 125 Кібербезпека. Студенти навчальних груп АМСЗІм-22-2 та АМСЗІмз-22-2 з освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» успішно захистили дипломні роботи, у яких розглядались актуальні питання галузі кібербезпеки та захисту інформації, що охоплюють сучасні та перспективні технологічні та наукові рішення.

03.02.2024

Онлайн-зустріч зі студентами ХНУРЕ за німецько-українським проєктом «DigiJED-3: цифрова освіта спільними зусиллями»
Шановні студенти ХНУРЕ, раді повідомити, що німецько-український проєкт «DigiJED-3: цифрова освіта спільними зусиллями» подовжено ще на рік! ХНУРЕ у цьому проєкті представляє кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

26.01.2024

Підведено підсумки другого семестру навчання за дисциплінами міжнародного проекту «DigiJED-2: цифрова освіта спільними зусиллями»
З вересня по грудень 2023 року студенти кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ навчались за німецько-українським проектом «DigiJED-2: цифрова освіта спільними зусиллями». В межах цього проєкту понад 30 студентів ХНУРЕ у осінньому семестрі дистанційно засвоювали один або декілька курсів.

28.12.2023

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач