Освітня програма «Інфокомунікаційна інженерія» — кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Підготовку за даною освітньою програмою здійснює кафедра інфокомунікаційної інженерії, яка також здійснює підготовку студентів за спеціальністю Кібербезпека, освітньою програмою Управління інформаційною безпекою, а також освітньою програмою Телекомунікації. Це дозволяє створити на кафедрі повний цикл підготовки фахівців з проектування, адміністрування та експлуатації інфокомунікаційних мереж та забезпеченню їх кібербезпеки.

Навчально-лабораторна база кафедри включає академії, центри та лабораторії Cisco, D-link, мереж наступного покоління, технічного захисту інформації, безпроводових мереж, супутникового та мобільного зв’язку, мереж доступу, транспортних мереж та інші. В липні 2017 року Європейським союзом в рамках програми Темпус закуплено для кафедри обладнання для створення хмарної лабораторії вартістю більше 1 млн. грн.

В рамках освітньої програми Інфокомунікаційна інженерія студенти вивчають основні принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і перспективних глобальних, національних, регіональних, мегаполісних, корпоративних, локальних ІТ-мереж (проводові та безпроводові, в тому числі, сенсорні, Wi-Fi, WiMax, LiFi, P2P та інш.), мереж мобільного зв’язку (2G / 3G / 4G / 5G), цифрового телебачення, когнітивного радіо, фіксованого, супутникового зв’язку, транспортних та комутаційних систем маршрутизації трафіку. Студенти вивчають комп’ютерне моделювання, мережеве програмування, планування, проектування та адміністрування апаратно-програмних комплексів мереж (розробка Web-додатків на платформі .Net, Java Programming, javascript, HTML5, CSS3, BootStrap, Manual QA + English for IT та інш.), стандарти технологій, менеджмент, аутсорсинг, бізнес-процеси, системи управління в інфокомунікаціях, інформаційні технології, Інтернет-технології (Web-сервиси, хмарні обчислення, Internet @ Things і інші), контенти послуг сервіс-провайдерів, сервіс-операторів, кібербезпеку та захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах і мережах на базі ІТ-академій, навчально–наукових центрів та міжнародних компаній (Cisco, Ericsson, CS (Oracle, Nure ITAcademy), Mikrotik, Avaya, D-link, Samsung, Alcatel, AT@T, Monis та інші).

На кафедрі інфокомунікаційної інженерії діють додаткові міжнародні навчальні програми, авторські курси по найбільш затребуваним IT-технологіям на базі академій Cisco, D-link, Oracle. Студенти кафедри мають можливість навчання за кордоном в навчальних закладах Швеції, Німеччині, Польщі та інші за програмами подвійних дипломів.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інфокомунікаційна інженерія:

 1. Здатність виконувати функції контролю, моніторингу, тестування і діагностики стану програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення інформаційних комунікаційних систем і мереж (глобальних, національних, регіональних, мегаполісних, корпоративних, локальних, функціонуючих у взаємодії з комп’ютерними технологіями), мереж теле- і радіомовлення, транспортних мереж, систем комутації, Інтернет-служб, захисту інформації кінцевих терміналів користувача;
 2. Здатність забезпечувати кібербезпеку інфокомунікаційних систем та мереж.
 3. Здатність аналізувати результати вимірювань з оцінкою параметрів і робочих характеристик інформаційних комунікаційних систем і мереж;
 4. Здатність брати участь в проектуванні нових (модернізації) інформаційних комунікаційних систем і мереж;
 5. Здатність забезпечувати менеджмент і адміністрування технічного стану, управління, сигналізацію та синхронізацію апаратно-програмних комплексів інфокомунікаційної інфраструктури;
 6. Здатність монтувати, налагоджувати і відновлювати працездатність модулів апаратно-програмних комплексів інфокомунікацій;
 7. Здатність виконувати аутсорсинг, профілактику, обслуговування, поточний та капітальний ремонт апаратно-програмних комплексів інфокомунікацій;
 8. Здатність забезпечувати менеджмент, продаж, підтримку номенклатури, білінг і нормативну якість надання всіх видів послуг інфокомунікаційної інфраструктури.

Випускники за освітньою програмою Інфокомунікаційна інженерія працюють у державних органах, бізнес-структурах, IT-компаніях та компаніях операторів, постачальників послуг в сфері телекомунікацій та Інтернет (Укртелеком, Датагруп, Велтонтелеком, Радіолінк, Київстар, Телецентр, ТКС, ХДРНТЦ ТЗІ, Life, Украінського державного центра радіочастот, Триолан та інші), органах державного регулювання та управління у сфері користування РЧР України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформації (НКРЗІ), до складу якої входить Державна інспекція зв’язку (ДІЗ), Державне підприємство „Український державний центр радіочастот” (УДЦР), Регуляторні органи Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (НРТМ), Генеральному штабу Військових Сил України (ГШ ВСУ), МВС та інші.

До сфер реалізації також можуть бути віднесені оператори мобільного та безпроводового абонентського доступу, мобільного та супутникового зв’язку:

 1. Інженер з планування, проектування та будівництва об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури;
 2. Системний адміністратор на рівнях ІТ- глобальних, національних, регіональних, мега полісних, корпоративних, локальних, призначених для користувачів мереж;
 3. Інженер транспортних мереж і мереж доступу;
 4. Інженер мобільних, супутникових, радіобазових станцій, контролерів, комутаційних центрів;
 5. Оператор радіочастотного контролю і моніторингу радіочастотного ресурсу;
 6. Інженер комутаційних служб фіксованих інфокомунікацій;
 7. Керівник / оператор технічної підтримки call – центру, контакт-центру, Internet сервіс провайдер, оператор інфокомунікацій;
 8. Керівник / інженер служби аутсорсингу і технічної експлуатації апаратно-програмних комплексів, сервіс оператор інфокомунікацій;
 9. Інженер та консультант з продажу, розрахунку та надання послуг;
 10. Інженер інформаційно-білінгових служб.

Освітня програма Інформаційно-комунікаційна інженерія – це системний підхід щодо підготовки фахівців найсучаснішім та перспективним інформаційно-мережевим технологіям та забезпеченню їх кібербезпеки.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач