Освітня програма «Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека» — кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Підготовку за даною освітньою програмою здійснює кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, яка також здійснює підготовку студентів за спеціальністю Кібербезпека, освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою», а також освітньою програмою «Телекомунікації». Це дозволяє створити на кафедрі повний цикл підготовки фахівців з проектування, адміністрування та експлуатації інфокомунікаційних мереж та забезпеченню їх кібербезпеки. Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського оснащена сучасними комунікаційним, мережним, серверним обладнанням та обчислювальною технікою, яке об’єднане в 15 навчальних, навчально-наукових лабораторій та комп’ютерних класів. Перелік лабораторій постійно розширюється та оновлюється. Наприклад, у 2018/19 навчальному році було введено в освітній процес навчально-наукову лабораторію кібербезпеки та хмарних технологій (Cybersecurity & Cloud Laboratory), а в 2019/20 навчальному році – дві лабораторії: навчально-наукову лабораторію маршрутизації та комутації (Routing & Switching Laboratory) та навчально-наукову лабораторію мережної безпеки та надійності (Network Security & Resilience Laboratory). В лабораторіях кафедри використовується комунікаційне та серверне обладнання фірм-виробників Cisco, Juniper, Hewlett-Packard, D-Link, Samsung, Panasonic, ISKRATEL, TP-Link, ZYXEL, апаратні фаєрволи, які виготовлені компаніями Cisco та Fortinet. Виробниками персональних комп’ютерів та ноутбуків є фірми Dell, Acer, Hewlett-Packard, Lenovo, Compaq.
Кафедра налічує більше 50 співробітників, серед них 12 штатних докторів наук та професорів, а також більш ніж 20 кандидатів наук, доцентів. Викладацький склад постійно поповнюється молодими викладачами та спеціалістами – випускниками аспірантури та докторантури на кафедрі.
В рамках освітньої програми «Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека» студенти вивчають основні принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і перспективних глобальних, національних, регіональних, мегаполісних, корпоративних, локальних мереж, що використовують стандарти проводового та безпроводового зв’язку Ethernet, Wi-Fi, WiMax, LTE, LiFi тощо), технології мобільного зв’язку (2G / 3G / 4G / 5G), цифрового телебачення, когнітивного радіо, супутникового зв’язку та інтернету речей. Студенти вивчають пакети комп’ютерного моделювання, системи та мови мережного програмування, симулятори та методики планування, проектування та адміністрування апаратно-програмних комплексів інфокомунікаційних мереж, пов’язаних із розробкою Web-додатків на платформі .Net, Java Programming, javascript, HTML5, CSS3, BootStrap, Manual QA + English for IT тощо.
На кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського впроваджені додаткові міжнародні навчальні програми, авторські курси по найбільш затребуваним IT-технологіям на базі академій Cisco, Nure IT Academy. Студенти кафедри мають можливість за програмами міжнародного обміну проходити навчання за кордоном в навчальних закладах Швеції, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччини, Франції та інших країн Європи. На фінальній стадії запуск програмами подвійних дипломів із вишами Португалії та Словаччини.

ЗНАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКИМИ БУДЕ ВОЛОДІТИ БАКАЛАВР ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МЕРЕЖНА БЕЗПЕКА:

 1. Засоби аналітичного та імітаційного моделювання інфокомунікаційних систем Matlab/Simulink, MathCad, Maple; пакети імітаційного моделювання Packet Tracer, Graphical Network Simulator (GNS) v.3; Network Simulator (NS v.2 та v.3), OPNET, OMNET, пакети навантажувального тестування IxChariot і D-ITG (Distributed Internet Traffic Generator);
 2. Інженерні методики планування, проектування та адміністрування апаратно-програмних комплексів мереж: розробка Web-додатків на платформі .Net, Java Programming, JavaScript, HTML5, CSS3, BootStrap тощо;
 3. Принципи конфігурування мережних протоколів, технологій і систем управління інфокомунікаціями; створення та налаштування мережних сервісів, їх підтримка; налаштування систем моніторингу та управління станом інфокомунікаційних мереж (рішення на основі SNMP/CMIP та TMN);
 4. Операційні системи сучасних комутаторів і маршрутизаторів, конфігурування мережного та сервісного обладнання для забезпечення їх ефективного та безперебійного функціонування;
 5. Правила адміністрування інфокомунікаційних мереж і налаштування протокольних засобів щодо боротьби з перевантаженням та забезпечення заданого рівня якості обслуговування (QoS/QoE): протоколів маршрутизації (RIP/IGRP/EIGRP/OSPF/BGP), резервування ресурсів (RSVP/LDP), управління чергами (CQ/PQ/WFQ/LLQ/WRR/WRED), профілювання трафіка тощо;
 6. Технології створення та модифікації програмних і програмно-апаратних модулів забезпечення мережної безпеки за допомогою засобів автентифікації доступу, фільтрації трафіка;
 7. Методи, інженерні методики і програмні засоби щодо проектування та оптимізації програмно-конфігурованих платформ, мереж доступу, транспортних мереж (IP/MPLS), безпроводових (в т.ч. сенсорних) мереж стандартів IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (Wi-MAX), 3GPP LTE;
 8. Методики аналізу рівня інформаційної безпеки в мережі з налаштовуванням засобів мережної безпеки та термінального, комутаційного та серверного обладнання;
 9. Алгоритми аналізу, виявлення та оцінювання можливих загроз, уразливості інформаційному простору та інформаційних ресурсів згідно встановленою політики інформаційної та/або кібербезпеки;
 10. Методи та протоколи забезпечення високої надійності та відмовостійкості інфокомунікаційних систем та мереж на етапах їх планування, проєктування, впровадження новітніх технологій, менеджменту, експлуатації та реструктуризації.

Випускники за освітньою програмою «Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека» працюють у державних органах, бізнес-структурах, IT-компаніях та компаніях операторів, постачальників послуг в сфері теле- та інфокомунікацій: Укртелеком, Датагруп, Велтонтелеком, Радіолінк, Київстар, Vodafone, Lifecell, ХДРНТЦ ТЗІ, Українського державного центра радіочастот, органах державного регулювання та управління у сфері користування РЧР України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформації (НКРЗІ), до складу якої входить Державна інспекція зв’язку (ДІЗ), тощо. Кращі наші випускники працюють у компаніях Cisco, Google, Oracle та Facebook в різних куточках нашої планети.

ДО СФЕР РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКОЖ МОЖУТЬ БУТИ ВІДНЕСЕНІ ОПЕРАТОРИ МОБІЛЬНОГО ТА БЕЗПРОВОДОВОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ, МОБІЛЬНОГО ТА СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:

 1. Спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного програмного забезпечення (DevOps);
 2. Спеціаліст з проєктування та налаштування мереж;
 3. Системний адміністратор (System Administrator);
 4. Системний інженер (System Engineer);
 5. Інженер з обслуговування мережі (Network Engineer);
 6. Адміністратор мережі (Network Administrator);
 7. Менеджер з мережної безпеки (Network Security Manager);
 8. Інженер з безпеки (Security Engineer);
 9. Системний аналітик (System Analyst);
 10. Бізнес-аналітик (Bysniness Analyst);
 11. Аудитор безпеки (Security Auditor);
 12. Аналітик кібербезпеки (CyberOps);
 13. Інженер операційного центру безпеки (Security Operations Center, SOC);
 14. Менеджер проектів (Project Manager);
 15. Спеціаліст з розробки та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead / Product Director / Group Product Manager );
 16. Інженер з тестування програмного забезпечення (QA engineer).

Освітня програма «Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека» – це системний підхід щодо підготовки фахівців з найсучасніших та перспективних інформаційних, мережних та комунікаційних технологій та забезпеченню їх кібербезпеки.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач