Патенти
Усього оформлено 23 патенти

У 2020 році оформлено 1 патент.
У 2019 році оформлено 1 патент.
У 2016 році оформлено 2 патенти.
У 2015 році оформлено 2 патенти.
У 2013 році оформлено 6 патентів.
У 2012 році оформлено 2 патенти.
У 2011 році оформлено 6 патентів.
У 2010 році оформлено 3 патенти.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач