Історія кафедри БЕЗ/ТКС/ІКІ

Навігація:

1975–1992 рр.

1992–2010 рр.

2010–2018 рр.

2018–2020 рр.

2020–2022 рр.

1975–1992 рр.

Кафедра «Багатоканальний електрозв’язок» (БЕЗ) заснована 1975 року. Початкова «квота» 25 співробітників незабаром збільшилася до 75. Попит на молодих фахівців був досить високим не лише в північно-східному регіоні Україні, але й за її межами, зокрема в прилеглих областях Росії, в Західному Сибіру, на Уралі тощо. Багато хто з випускників кафедри займають посади керівників підприємств, головних інженерів і технічних директорів, науковців у галузі телекомунікацій. У ці роки на кафедрі здійснювалася підготовка інженерів-зв’язківців за двома спеціальностями – «Багатоканальний електрозв’язок» та «Автоматичний електрозв’язок».

Петручек Тимофій Павлович

Одним з ініціаторів створення кафедри був колишній начальник обласного управління зв’язку Євген Якович Ткачов. Значний внесок для створення та становлення кафедри зробив також Єфремов Валерій Павлович, нині один із керівних працівників ВАТ «Укртелеком». Першим завідувачем кафедри був обраний доцент Петручек Тимофій Павлович, відомий фахівець у галузі радіозв’язку, талановитий експериментатор, який працював в Антарктиді й зумів організувати обширні науково-експериментальні госпдоговірні роботи, що допомогло в становленні кафедри – як у підготовці кадрів, так і в оснащенні лабораторії приладами й елементами зв’язку. Він народився 22 вересня 1929 р. в селі Куцербівка Успенського району Ворошиловградської (тепер Луганської) області. 1963 року після закінчення Харківського політехнічного інституту займався науковою діяльністю, а з 1965 року став аспірантом кафедри радіопередавальних пристроїв нашого ЗВО. Під час аспірантури брав участь в 12-й Антарктичній експедиції, де здобув значні наукові результати. 1972 року захистив кандидатську дисертацію. Тимофій Павлович був великим експериментатором. Під його керівництвом кафедра швидко опанувала нову спеціальність. Були створені навчальні лабораторії та опрацьовані нові дисципліни. Багато уваги приділялося науковій роботі з вивчення умов поширення радіохвиль, з попередження цунамі. Доцент Петручек Т.П. очолював кафедру протягом 10 років. Керівництво вишу укріпило кафедру молодими талановитими викладачами. Сюди були переведені з інших кафедр доценти Марчук В.С. і Ємельянов В.В.

Дещо пізніше з виробництва були запрошені фахівці для читання різних курсів навчального плану: Картушин Ю.П., Ковальчук В.К., Гапонов А.П. і Сабурова С.О. Завдяки цим та іншим фахівцям кафедра змогла набути специфічних для електрозв’язку традицій і знань. Їхніми зусиллями були створені перші лабораторії. 1976 року на кафедрі БЕЗ завершено створення навчальної лабораторії «Лінії зв’язку», через два роки була заснована лабораторія систем автоматичної комутації, радіорелейного зв’язку, систем передачі.

У ті роки значна увага приділялася підготовці науково-педагогічних кадрів. Періодично проводилися навчально-методичні збори на базі провідних вишів зв’язку Москви, Ленінграда, Новосибірська, Одеси та інших міст. Це сприяло зростанню кваліфікації професорсько-викладацького й інженерного складу кафедри. З підготовкою науково-педагогічних кадрів було складніше. Так, докторську дисертацію Голікову В.С. вдалося захистити за межами нашого навчального закладу.

Більша частина науковців і викладачів з науковими ступенями прийшли на кафедру з інших колективів і організацій. Серед таких співробітників другий зав. кафедри, професор Плотніков М.Д., який очолював кафедру в період з 1986 до 1992 років. Він закінчив Артилерійську радіотехнічну академію, 1968 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння і військова техніка». 1975 року затверджений у вченому званні доцента кафедри автоматизованих систем управління. З 2004 року Плотніков М.Д. є професором нашої кафедри. Наукові інтереси: цифрові системи передачі, методи кодування і модуляції даних, технології мобільного зв’язку. Опублікував більше ніж 80 наукових праць.

Професор Плотніков М.Д.

90-ті роки минулого століття були пов’язані із розпадом СРСР, що порушило сталі зв’язки між окремими вишами та колективами. Почався економічний спад, кризові явища в економіці. Попри це галузь телекомунікацій у цей період не тільки встояла, але й активно розвивалася. Почали впроваджуватися мобільні системи зв’язку, з’явилися високоефективні оптоволоконні лінії зв’язку, намітився перехід на цифрові технології. Усе це сприяло становленню кафедри. З набуттям Україною незалежності, із започаткуванням ери інформатизації зросли потреби в спеціальностях телекомунікацій і було прийнято рішення про створення факультету телекомунікацій та вимірювальної техніки. До його складу ввійшли кафедра багатоканального електрозв’язку (пізніше – телекомунікаційних систем), кафедра прийому та обробки сигналів (пізніше – мереж зв’язку) та кафедра метрології та вимірювальної техніки.

1992–2010 рр.

З 1992 року завідувачем кафедри обирається доктор технічних наук, професор, академік двох відомчих академій Поповський Володимир Володимирович. Це стало знаковою подією в розвитку кафедри на найближчі 25 років. Ім’я професора Поповського В.В. відоме в Україні та за кордоном. У різні роки він був членом експертної ради ВАК, IEEE, академій прикладної радіоелектроніки і зв’язку.

Трудова діяльність

09.1960–09.1963 – служба в армії.

09.1963–08.1968 – слухач Військової академії зв’язку, м. Ленінград.

08.1968–09.1973 – офіцер, командир групи ЕОС «Приморье» Тихоокеанського флоту СРСР, м. Владивосток.

09.1973–08.1990 – ад’юнкт, викладач, начальник кафедри Військової академії зв’язку, м. Ленінград.

09.1990–02.1992 – професор кафедри Харківської інженерно-педагогічної академії.

З 02.1992 до 2018 року – завідувач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Склад кафедри БЕЗ 1993 року. На знімку зліва направо сидять: Калєкіна Т.Г., Плотніков М.Д., Поповський В.В., Білоусова С.Ю., Ковальчук В.К., Марчук В.С.; стоять: Попов Д.В., Дергузов Є.Д., Попович О.М., Савін А.М., Салоп Г.А., Лютенко А.М., Ємельянов В.В., Голіков В.С., Картушин Ю.П., Бочарніков Ю.М., Косатий С.М.

Склад кафедри БЕЗ 1995 року. У першому ряду зліва направо стоять Тітаренко Л.О. і Тимченко Л.Ф. У другому ряду – Люлічева І.А. У третьом ряду – Мельнікова Л.І., Стороженко В.В. і Ковальчук В.К. У четвертому ряду – Дергузов Є.Д., Соколов Б.М., Поповський В.В., Плотніков М.Д., Радкевич І.С. У п’ятому ряду – Картушин Ю.П., Марчук В.С., Гапонов А.П., Ворончук Е.

З 1998 року кафедра готувала бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі». З 1999 року кафедра змінила назву на більш сучасну – кафедра телекомунікаційних систем (ТКС). З 2006 року на кафедрі додалась спеціальність «Управління інформаційною безпекою». У ці роки на кафедру щорічно здійснювався прийом близько 200 абітурієнтів з України і зарубіжних країн на денне, заочне й екстернатне, а також післядипломне навчання. Відкрито навчання вітчизняних та зарубіжних спеціалістів англійською мовою.

Кафедра ТКС нарощує кількість навчальних лабораторій, загальна площа яких становить більше ніж 800 кв. м. Вони оснащуються сучасним цифровим устаткуванням провідних світових виробників: Cisco, Intel, Samsung, D-Link, Iskratel-Моніс, Sun Rise тощо, представленим апаратурою доступу, мобільного й безпроводового зв’язку, комутації та маршрутизації, цифрових систем передачі, волоконно-оптичних, супутникових і радіорелейних систем.

Колектив кафедри активно бере участь у науковому житті університету, постійно займається науково-дослідною діяльністю. На кафедрі функціонує аспірантура, яка налічувала від 16 до 20 аспірантів, та докторантура (один-два здобувача на рік). Загальна кількість співробітників на кафедрі ТКС, зокрема й працівників навчальних та наукових центрів кафедри, – близько 100 чоловік. Випускники кафедри працевлаштовуються в державних і комерційних організаціях: ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Київстар», «МТС», «Астеліт», банківських і бізнес-структурах.

Учені кафедри ТКС обговорюють тематику наукових досліджень

У період з 1995 до 2010 років на кафедрі активно працюють такі викладачі: професор Лосєв Ю.І., професор Лошаков В.А., професор Лемешко О.В., професор Пастушенко М.С., професор Саваневич В.Є., доценти Соколов Б.М., Калєкіна Т.Г., Сабурова С.О., Попонін О.М., Терещенко І.В., Чорний С.В., Єпішкін С.О., Шостко І.С., Дуравкін Є.В., Дохов О.І., Татарчук С.І., Зуєв С.І., Холод Л.М., Штангей С.В., Снігуров А.В., Руккас К.М., Мартинчук О.О., Добринін І.С., Пшеничних С.В.

Професор Лосєв Ю.І.
Професор Лошаков В.А.
Професор Лемешко О.В.
Професор Марчук В.С.
Професор Коляденко Ю.Ю.
Професор Пастушенко М.С.
Професор Тітаренко Л.С.
Професор Саваневич В.Є.
Доцент Агеєв Д.В.
Доцент Калєкіна Т.Г.
Доцент Картушин Ю.П.
Доцент Ковальчук В.К.
Доцент Люлічева І.А.
Доцент Коваленко Т.М.
Доцент Мельнікова Л.І.
Доцент Єпішкін С.О.
Доцент Ощепков М.Ю.
Доцент Добринін І.С.
Доцент Персіков А.В.
Доцент Попонін О.М.
Доцент Сабурова С.О.
Доцент Терещенко І.В.
Доцент Холод Л.М.
Доцент Шостко І.С.
Доцент Токар Л.О.
Доцент Штангей С.В.
Доцент Євсєєва О.Ю.
С.н.с. Єременко О.С.
Доцент Снігуров А.В.
Доцент Мартинчук О.О.
Доцент Андрушко Д.В.
Доцент Дуравкін Є.В.

Упродовж цих років захистили докторські дисертації Олійник В.Ф., Тітаренко Л.О., Лемешко О.В., Коляденко Ю.Ю. Також захищено більше 20 кандидатських дисертацій: Тітаренко Л.О., Лемешко О.В., Коляденко Ю.Ю., Стороженко В.В., Агеєв Д.В., Татарчук С.І., Зуєв С.І., Холод Л.М., Мельнікова Л.І., Білоус Ю.В., Євсєєва О.Ю., Селевко С.М., Москалець М.В., Малицький О.Г., Григор’єва Т.І., Коваленко Т.М., Андрушко Д.В., Дорошенко Т.В., Звягольська Г.М., Єременко О.С., а також троє аспірантів з арабських країн. Станом на 01 червня 2008 року в аспірантурі навчалися випускники кафедри (Коваленко О.О., Горяєва С.М., Симоненко Д.В., Євлаш Д.В., Марчук А.В, Бриндзій О.В., Кузьміних Є.Д., Гоголєва М.О., Старкова О.В., Дорошенко Я.В.) і працювали над докторськими дисертаціями доценти Агеєв Д.В., Євсєєва О.Ю., Дуравкін Є.В., Коваленко Т.М., Чорний С.В., Шостко І.С.

Засідання спеціалізованої вченої ради. Захист кандидатської дисертації Москальця М.В.

Професор Лосєв Ю.І. та аспірант Москалець М.В.

Відбір до аспірантури, магістратури й на посади асистентів проводиться на конкурсній основі серед студентів, які, починаючи з молодших курсів, займаються науковою роботою. Наприклад, 2008 року на Всеукраїнському радіоелектронному форумі молоді було представлено 26 доповідей студентів кафедри і 11 макетів на виставці молодіжної творчості.

Здобувачі, аспіранти, докторанти – здебільшого люди віком до 30 років або трохи старші. Усі ці талановиті й амбітні молоді вчені – випускники кафедри. Саме вони виконують найважливіші обов’язки в царині наукових досліджень та активно впроваджують нові навчальні дисципліни.

Протягом 1995–2010 років опубліковано понад 500 статей, 5 монографій, 14 підручників із тематики кафедри. Прикладами можуть служити основні наукові досягнення в 2007 р.:

1. Видання підручників «Захист інформації в телекомунікаційних системах» (у двох томах), «Математичні основи теорії телекомунікаційних систем», «Космічні системи інформаційного забезпечення безпілотних засобів різного призначення» та довідника «Навігаційне забезпечення військ» (усі з грифом МОН України).

2. Захист чотирьох кандидатських та одної докторської дисертаційних робіт.

3. Укладено договір про співпрацю із Зеленогурським університетом (Польща), за яким на стажування до Зеленогурського університету направлено професора кафедри Тітаренко Л.О., з Національним космічним агентством України, з Департаментом Спеціального зв’язку та технічного захисту інформації, з Управлінням Генерального штабу Збройних сил України, із шістьма провідними університетами України.

4. Відрядження провідного наукового співробітника кафедри Чорного С.В. для участі в сесії засідань міжнародної робочої групи за Договором з відкритого неба в межах ОБСЄ (м. Відень, Австрія) за клопотанням МЗС і рішенням КМ України.

5. Договір про проведення експериментальних досліджень систем абонентського радіодоступу з ХД РНТЦ ТЗІ.

У період з 2000 до 2010 років технічний парк лабораторного устаткування кафедри оновився практично повністю. Створено декілька нових лабораторій. З 2003 року завдяки спонсорам на кафедрі був відкритий навчальний центр Samsung, центр мереж нового покоління NGN, центр мобільного зв’язку, лабораторія D-Link, лабораторія інформаційної безпеки, лабораторія електромагнітної сумісності тощо.

З 2004 року на кафедрі відкрита Регіональна мережна академія Cisco, де проводиться підготовка і перепідготовка фахівців з обслуговування сучасного телекомунікаційного устаткування, які отримують сертифікати міжнародного рівня, а також з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Відкрито два сертифікаційних центри Thomson Prometric та PIRSON VUE, де студенти та викладачі мають можливість скласти необхідні тести для отримання міжнародного сертифіката.

З 2001 року на кафедрі розпочата підготовка спеціалістів і магістрів зв’язку з другої, післядипломної освіти, що спричинило необхідність розробити та модернізувати навчальні плани та програми. На початку 2000-х років спостерігається значне зростання популярності спеціальностей нашої кафедри. Зокрема підвищився конкурс абітурієнтів, збільшилася кількість охочих навчатися на контрактній основі, на заочній формі (4–5 груп) і в аспірантурі. Також зросла кількість іноземних студентів, екстернату, слухачів, що здобувають другу післядипломну освіту.

Випуск 2007 року

За цей період кафедра щорічно готувала 150–200 інженерів-зв’язківців, серед яких студенти-заочники, випускники другої освіти, іноземні студенти.

Професорсько-викладацький склад кафедри 2005 року. На знімку зліва направо в першому ряду: Дорошенко Т.В., Калєкіна Т.Г., Поповський В.В., Сабурова С.О., Ковальчук В.К. У другому ряду: Коваленко Т.М., Плотніков М.Д., Коляденко Ю.Ю., Люлічева І.А., Агеєв Д.В., Мельнікова Л.І., Марчук В.С. У третьому ряду: Картушин Ю.П., Демченко М.М., Нетікова Л.І., Блінов В.С. У четвертому ряду: Ощепкова Т.О., Пастушенко М.С., Горяєва С.М., Єременко О.С., Попонін О.М., Ощепков М.Ю. У пятому ряду: Токар Л.О., Колтиков О.В., Симоненко Д.В., Персіков А.В., Андрушко Д.В., Москалець М.В., Селіванов К.О.

На засіданні кафедри. У першому ряду сидять доц. Мельникова Л.І. і доц. Калєкіна Т.Г. У другому ряду: аспіранти Кузьміних Є.В., Марчук А.В., Гаркуша С.В.


Методист кафедри ТКС Поповська О.В.

У ці роки (протягом 2000–2010 років) на кафедрі функціонувало сім предметно-методичних груп (ПМГ), що забезпечують сучасні вимоги кредитно-модульної системи навчання в межах Болонського процесу за напрямами, що охоплюють всі основні дисципліни кафедри:

ПМГ-1. Керівник – проф|. Лошаков В.А.: радіорелейні, супутникові системи передачі, системи абонентського радіодоступу, захист інформації в ТКС, електромагнітна сумісність і основи наукових досліджень.

ПМГ-2. Керівник – проф. Коляденко Ю.Ю.: теорія зв’язку і теоретичні основи багатоканального електрозв’язку.

ПМГ-3 Керівник – проф| Плотніков М.Д.: лінії і системи передачі, волоконно-оптичні СП, системи рухомого зв’язку, синхронізації, проектування ТКС і електроживлення.

ПМГ-4. Керівник – проф. Лемешко О.В.: математичне моделювання, вища математика, інформатика, основи теорії систем, управління, маршрутизація, оптимізація, автоматизація проектування ТКС.

Обладнання лабораторії технічної експлуатації ТКС

ПМГ-5. Керівник – доц. Сабурова С.О.: сучасні телекомунікаційні технології, телекомунікаційні та інформаційні мережі, інтегральні цифрові системи, надійність і діагностика, системи управління транспортними мережами, технічна експлуатація, метрологічне забезпечення єдиної національної мережі зв’язку України, організація бізнесу в ТКС.

ПМГ-6. Керівник – проф. Пастушенко М.С.: технічна електродинаміка, прикладні комп’ютерні технології, обчислювальна техніка і мікропроцесори, апаратно-програмне забезпечення, системи і мережі документального зв’язку.

ПМГ-7. Керівник – доц. Ощепков М.Ю.: системи розподілу інформації, управляючі комплекси електрозв’язку, системи комутації, маршрутизації, сигналізації, інформаційні системи та Інтернет, інтелектуальні мережі й багатофункціональні системи доступу до мереж зв’язку.

Наукові напрями роботи кафедри в ці роки:

1. Дослідження зі створення теорії телекомунікаційних систем. Дослідження проблеми підвищення завадозахищеності радіозв’язку з використанням просторово-часової обробки сигналів (проф. Поповський В.В.).

2. Дослідження сучасних телекомунікаційних технологій. Забезпечення необхідних якісних характеристик телекомунікаційних мереж (проф. Лошаков В.А. ).

3. Дослідження проблем електромагнітної сумісності на внутрішньосистемному і міжсистемному рівнях (проф. Коляденко Ю.Ю.).

4. Дослідження ВОЛЗ, DWDM, повністю оптичних мереж (проф. Марчук B.C.).

5. Адаптивний прийом сигналів в радіолініях зв’язку (проф. Тітаренко Л.О.).

6. Розробка сучасних приймально-передавальних| трактів (проф|. Лошаков В.А. ).

7. Математичне моделювання й оптимізація в телекомунікаційних системах і мережах (проф. Саваневич В.Є.).

8. Дослідження проблем обробки інформації за міжнародною програмою відкритого неба (доц. Чорний С.В.).

9. Дослідження стійкості радіоелектронних систем в умовах дії потужних імпульсних завад (доц. Шостко І.С.).

10. Оптимізація та адаптація процесів розподілу інформації в сучасних мережах (проф. Лемешко О.В.)

Упродовж 2003–2007 років вийшли у світ такі підручники й посібники:

1. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології / за ред. В.В. Поповського. – Харків: Сміт, 2003. – 513 с.

2. Калєкіна Т.Г., Коляденко Ю.Ю., Євсєєва О.Ю. Автоматизація проектування систем зв’язку: навч. посіб. з грифом МОУ. – Харків: ХНУРЕ, 2004.

3. Калекина Т.Г., Коляденко Ю.Ю., Евсеева О.Ю., Автоматизация проектирования систем связи: учеб. пособие. – Харьков: Смит, 2005. – 122 с.

4. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв та ін.; за заг. ред. В.В. Поповського. – Харків: Сміт, 2006. – 564 с.

5. Поповський В.В. Супутникові та радіорелейні системи передачі. – Харків: Сміт, 2006. – 152 с.

6. Поповский В.В., Персиков А.В. Защита информации в телекоммуникационных системах. – Харьков: Смит, 2006. Т. 1. – 238 с., Т. 2. – 292 с.

7. Многоканальная электросвязь и телекоммуникационные технологии / под ред. В.В. Поповского. – Харьков: Смит, 2006. – 595 с.

8. Космические системы информационного обеспечения беспилотных средств разного назначения: учебник с грифом МОУ. – Харьков: ХУПС, 2006. – 348 с.

9. Навигационное обеспечение войск: справочник / А.П. Багмет, О.В. Кравчук, О.Г. Михно, М.С. Пастушенко и др. – Киев: ЦУВТН ГУОЗ КСП ЗСУ, 2006. – 416 с.

Кафедра ТКС за фінансової підтримки ХД ВАТ «Укртелеком» і компанії стільникового зв’язку ЗАТ «Київстар» щорічно видає галузевий тематичний журналу «Радіотехніка», у якому публікується понад 20–30 статей викладачів, аспірантів і докторантів кафедри. Готується для опублікування мультимедійний підручник у чотирьох томах «Телекомунікаційні системи та мережі».

Завідувач кафедри Поповський В.В. і проф. Коляденко Ю.Ю. працюють над книгою з історії кафедри ТКС (2008 рік)

Професорсько-викладацький склад кафедри ТКС 2008 року

Таблиця. Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри ТКС (2008 рік)

 

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Загальна кількість професорсько-викладацького складу (штатні співробітники.), разом

зокрема:

19

100

21

100

25

100

- д.т.н.

2

10 %

2

10 %

4

16 %

- к.т.н.

9

47 %

11

52 %

12

40 %

До 30 років

5

26 %

4

20 %

3

12 %

30–60 років

9

48 %

12

60 %

18

72 %

Понад 60 років

5

26 %

5

20 %

4

16 %

Штатні сумісники, разом

зокрема:

9

-

15

-

17

-

- д.т.н.

1

11 %

2

13 %

2

12 %

- к.т.н.

4

44 %

5

33 %

10

59 %

До 30 років

1

11 %

3

20 %

2

12 %

30–60 років

6

67 %

10

67 %

13

76 %

Понад 60 років

2

22 %

2

13 %

2

12 %

У період з 2007 до 2010 років проф. Поповський В.В. був членом Вищої атестаційної комісії України за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».

2010–2018 рр.

2010 року за ініціативи проф. Поповського В.В. було засновано спеціалізовану вчену раду Д 64.052.09 із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.13 «Радіотехнічні пристарої та засоби телекомунікацій». Заступником голови СРД, а згодом і головою став проф. Поповський В.В. Членами спецради були співробітники кафедри – проф. Лошаков В.А., проф. Лемешко О.В., проф. Коляденко Ю.Ю., проф. Саваневич В.Є., доц. Дуравкін Є.В. (секретар СРД).

За цей час на кафедрі захистили докторські дисертації такі співробітники: Євсєєєва О.Ю. (2010 рік) – науковий консультант проф. Лемешко О.В.;

Агеєв Д.В.; Шостко І.С. (2011 рік), Дуравкін Є.В. (2012 рік) – науковий консультант проф. Поповський В.В.

Згодом ці науковці також увійшли до складу СРД 64.052.09.

2014 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Гаркуша С.В. (науковий консультант – проф. Лемешко О.В.).

Кандидатські дисертації захистили аспіранти Марчук А.В., Гоголєва (Євдокименко) М.О., Старкова О.В., Євлаш Д.В., Коваленко О.О., Холодкова А.В., Коровченко О.Б., Бриндзій О.В., Андрушко Ю.В., Копитова О.О., Єльченко С.В., Переверзєв О.А., Кузьміних Є.В., Демченко Л.В., Кобрін А.В., Вавенко Т.В., Семеняка М.В., Куля Ю.Е., Поповська К.О. та здобувачі Бобрицький С.М., Василенко Ю.О., Стерін В.Л.

Активно та успішно проходили навчання в аспірантурі та вчасно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспіранти-іноземці Ахмад Махсін Хайлан, Амер Мухсін Салман, Ахмед Джаміль Муслім, Наорс І. Анад, Зіяд Тарік Вадія, Алі Салем Алі, Хайдара Абдалла Абдулрахман, Халава Саід Фауаз, Таха Х.Х. Альмакадма, Ікрам Кадір Абдуллах, Хуссам Дхеа Каміль Aл-Джанабі, Яхя Тарік Хусейн, Фуад Вехбе,  Ісаам Саад, Алалі Абдулла, Кінан Мохамад Арус, Абдурахман Ахмед Ісса Алі, Моат Талат Рамадан Салах, які представляли країни Ірак, Ліван, Сирію та багато інших.

Протягом цих років у докторантурі навчалися доц. Коваленко Т.М., доц. Москалець М.В., с.н.с. Єременко О.С., доц. Ткачова О.Б.

У період з 2010 до 2013 років проф. Лемешко О.В. був членом Вищої атестаційної комісії України, а згодом експертної ради Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, які проводили атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

2010 року було засновано наукове фахове видання е-журнал «Проблеми телекомунікацій», у якому публікувалися статті зі спеціальностей 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», а з 2020 року за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». До редколегії журналу увійшли науковці кафедри ТКС. Головним редактором був проф. Поповський В.В., а заступником – проф. Лемешко О.В.

Основні рубрики журналу:

 • загальносистемні проблеми телекомунікацій;

 • математичне моделювання телекомунікаційних систем (ТКС), мереж та окремих засобів зв’язку;

 • інформаційна безпека в телекомунікаційних системах;

 • кібербезпека та захист об’єктів критичної інфраструктури;

 • відмовостійкі мережі;

 • волоконно-оптичні технології зв’язку;

 • електромагнітна сумісність;

 • Інтернет речей;

 • інформаційна безпека ТКС;

 • обробка даних і сигналів;

 • програмно-конфігуровані мережі;

 • проектування та оптимізація телекомунікаційних систем та мереж;

 • управління трафіком;

 • хмарні технології.

Багато науковців кафедри та університету в цьому часописі представили свої нові наукові результати.

З 2013 року започаткувала свою роботу Міжнародна наукова конференція «PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY». Матеріали конференції індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Головою оргкомітету конференції було обрано проф. Поповського В.В., а заступником (з 2018 року й головою) проф. Агеєва Д.В.

Науковці кафедри регулярно беруть участь у міжнародних IEEE-конференціях TCSET, CADSM, CrimiCo, UkrMiCo, CSIT, AICT, ELNANO та ін.

У період з 2013 до 2017 років співробітники кафедри брали участь у Міжнародному проекті ENGENSEC – «Проект підготовки фахівців з кібербезпеки наступного покоління IT-сфери Європейського союзу та України». Проект було профінансовано Європейською комісією у сфері освіти TEMPUS IV.

Нашими партнерами виступали провідні університети та організації Європи, а саме: 

1. Технологічний інститут Блекінґе (BTH, Карлскруна, Швеція);

2. Вроцлавський технологічний університет (Вроцлав, Польща);

3. Латвійський університет (Рига, Латвія);

4. Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (Вісбаден, Німеччина);

5. Університет Егейського моря (Мітіліні, Греція);

6. Державний університет телекомунікацій (Київ, Україна);

7. Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна);

8. Ukraine Information Security Group (Київ, Україна);

9. AIESEC Україна (Київ, Україна);

10. Харківський державний регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації (Харків, Україна);

11. Міністерство освіти і науки України.

Унаслідок плідної співпраці викладачів кафедри з іноземними партнерами в межах проекту були отримані такі результати:

 1. підготовлено сім навчальних дисциплін для підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Магістр» зі спеціальності 125 «Кібербезпека»;

 2. отримано найсучаснішу хмарну обчислювальну лабораторію ReSeLa+ для підготовки висококваліфікованих кадрів та проведення наукових досліджень з кібербезпеки на кафедрі ІКІ;

 3. започатковано програму Еразмус+ з обміну студентами та викладачами між університетами України та технологічним інститутом Блекінґе зі спеціальності «Кібербезпека»;

 4. підписано меморандум про співробітництво між ХНУРЕ та ВТН та програми подвійних дипломів за спеціальністю «Кібербезпека» за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Магістр»;

 5.  проведено дві Міжнародні літні школи з кібербезпеки, де взяли участь студенти нашого університету.

На різних етапах проекту координаторами були такі співробітники кафедри:

доц. Андрушко Д.В., доц. Дуравкін Є.В., проф. Євсєєва О.Ю. та доц. Снігуров А.В. Також варто наголосити на особистому внеску в розроблення навчальних дисциплін проф. Агеєва Д.В., доц. Євдокименко М.О., доц. Ткачову О.Б., ст. викл. Чакряна В.Х. та ін. Крім того, унаслідок проведених міжнародних тренінгів та стажувань, що відбувалися в різних університетах Швеції, Польщі, Німеччини та Латвії, більше ніж десять співробітників кафедри підвищили свій рівень кваліфікації в галузі кібербезпеки, отримавши відповідні міжнародні сертифікати.

 

За результатами цього міжнародного проекту для підготовки фахівців з кібербезпеки наступного покоління IT- сфери країн ЄС та України 2017 року на кафедрі створено навчально-наукову лабораторію кібербезпеки та хмарних технологій (Cybersecurity & cloud laboratory). Над концепцією створення цієї лабораторії, а саме над розробкою віртуального середовища ReSeLa+, працювали фахівці зі Швеції, Польщі, Німеччини, Латвії та України. ReSeLa+ пропонує безліч варіантів для проектування та експериментів з різними топологіями мережі та різним програмним забезпеченням. За допомогою ReSeLa+ у безпечному віртуальному середовищі студенти можуть досліджувати атаки на операційні та фізичні системи, мережні протоколи та хмарні середовища, процеси виявлення та захисту від шкідливого програмного забезпечення, аналізувати вразливості вебзастосунків тощо.

З 2014 року проводиться кубок кафедри ТКС із футболу.

Переможці кубку кафедри ТКС 2014 року

Переможці кубку кафедри ТКС 2015 року

Регулярно відбуваються баскетбольні матчі між викладачами кафедри та студентами.  Перемагають, як правило, студенти.

З 2016 року було прийнято рішення про перейменування кафедри – відтоді вона називається «Кафедра інфокомунікаційної інженерії». Це було викликано необхідністю відповідати тенденціям перспективного розвитку телекомунікацій у сучасному світі, змісту рекомендацій і стандартів ITU-T, IETF, IEEE та 3GPP.

2017 року на честь другого завідувача кафедри проф. Плотнікова М.Д. його іменем було названо лабораторію кафедри – нині це Навчальна лабораторія транспортних мереж ім. проф. Плотнікова М.Д.

2018–2020 рр.

У березні 2018 року на 78 році життя помер професор Поповський В.В., який майже 25 років очолював кафедру, зробивши великий внесок у розбудову кафедри інфокомунікаційної інженерії (у минулому кафедри багатоканального електрозв’язку та телекомунікаційних систем), розвиток її навчально-лабораторної бази, зростання рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та підвищення авторитету Харківського національного університету радіоелектроніки в Україні та світі загалом.

Т.в.о. завідувача кафедри ІКІ призначено доктора технічних наук професора Лемешка О.В. Із січня 2019 року його обрано штатним завідувачем кафедри інфокомунікаційної інженерії.

Освіта:

 • Вища: 1989–1994 роки – Харківський військовий університет, спеціальність «Автоматизовані системи управління»;

 • Ад’юнктура: 1995–1998 роки – Харківський інститут льотчиків ВПС; 1999 року здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння та військова техніка»;

 • Докторантура:  2001–2004 роки – Харківський інститут Військово-Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС); 2005 року здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Кар’єра:

 • 1999 рік – викладач кафедри бойового застосування АСУ авіацією ХІЛ ВПС;

 • 2004 рік – доцент кафедри бойового застосування АСУ авіацією ХУПС;

 • 2009 рік – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 року –  кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Лемешко О.В. є одним із багатьох учнів попереднього очільника кафедри – проф. Поповського В.В., під керівництвом якого новий завідувач кафедри захистив свою кандидатську (1999 рік) та докторську (2005 рік) дисертації.

За поданням колективу кафедри рішенням Вченої ради університету з 2018 року кафедра носить ім’я В.В. Поповського.

2018 року після закінчення докторантури успішно захистили докторські дисертації доценти Москалець М.В. (науковий консультант – проф. Поповський В.В.) та Єременко О.С. (науковий консультант – проф. Лемешко О.В.).

З 2019 року нові доктори наук обійняли посади професорів кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського.

Після закінчення аспірантури успішно захистили кандидатські дисертації Чакрян В.Х., Коляденко О.В., Невзорова О.С., Лебеденко Т.М.

Кафедра продовжує поповнюватися новими співробітниками. Членами талановитого колективу нещодавно стали Журавка А.В., Акулінічев А.А., Селевко С.М. та Мерсні Амаль.

Доцент Журавка А.В.
Доцент Акулінічев А.А.
Доцент Селевко С.М.
Асистент Мерсні Амаль

Студентська активність

У березні 2018 року за підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Телекомунікації», що організовувався на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Середа-Левітіна Богдана (група ТК-14-4) із роботою на тему «Дослідження відмовостійкої маршрутизації з балансуванням навантаження» (науковий керівник – проф. Лемешко О.В.) виборола 3-тє місце в секції «Інформаційні мережі зв’язку».

Студенти кафедри стали активніше залучатися до наукової діяльності та співпраці з іноземними партнерами. Так, протягом серпня 2020 року студенти кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Анастасія Круглова, Анна Журавльова, Владислав Шестаков та Юрій Афанасьєв відвідали серію вебінарів, організованих Бангладеською секцією ІЕЕЕ – IEEE BUET Student Branch & IEEE Bangladesh Section, а також за підтримки студентського комітету IEEE Region 10 Student Activities Committee. 11 серпня 2020 року було відвідано вебінар «Energy Efficiency in Smart Building Through IoT Sensor Integration», проведений доктором Сайфуром Рахманом (Dr. Saifur Rahman), кандидатом у президенти IEEE 2021. 20–21 серпня 2020 року студенти стали учасниками міжнародного саміту IEEE Student Membership & Leadership Summit, де ознайомилися з діяльністю численних студентських гілок і груп Women in Engineering – WIE.

У вересні 2020 року за підтримки ACM-W Europe проводилася Міжнародна конференція womENcourage 2020 (м. Баку, Азербайджан), яка   об’єднала більше ніж 200 учасників з 40 країн світу та 5 континентів. Від кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського у роботі конференції, крім викладачів, також взяли участь студентки Круглова А.О. та Журавльова А.С. Студентка Круглова А.О. отримала грант на участь у цій конференції (scholarsip).

Завдяки програмі академічної мобільності ERASMUS+ та чинній програмі подвійних дипломів студенти-магістранти групи АМЗІмі-18-1 кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського – Акінтунде Адедамола Еммануель, Іквуегбу Чігозіе Чарльз, Обод Едідіонг Іме та Олаіде Джаміу Олалекан навчались один рік у Технологічному університеті Блекінге (BTH, м. Карслкруна, Швеція) та отримали подвійні дипломи. В університеті BTH традиційно координували підготовку наших студентів доктори філософії Євгенія Кузьміних та Андерс Карлсон.

У той самий час три студенти із Швеції навчалися на кафедрі ІКІ в ХНУРЕ під опікою доц. Євдокименко М.О.

Відповідно до Європейської програми академічного обміну Erasmus+ KА1 «Мобільність між програмними та партнерськими країнами» в межах договору, укладеного між ХНУРЕ та UJA, два студенти групи ТРТК-16-2 (IV курс) кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського – Маслік Анна та Ресненко Ярослав, які проходять підготовку за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітня програма «Телекомунікації»), в осінньому семестрі 2019/2020 н.р. проходили навчання в Університеті м. Хаєн (University of Jaén, UJA), що в Іспанії.

Протягом осіннього семестру 2019/2020 навчального року троє студентів групи КУІБ-17-1 Биков Олексій, Поліщук В’ячеслав, Семенов Дмитро (спеціальність 125 «Кібербезпека») проходили навчання в Поморській академії м. Слупська (Польща).

Міжнародні проєкти

Завдяки науковій активності професора кафедри Єременко О.С. Харківський національний університет радіоелектроніки приєднався до проекту COST CA15127 – Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures (RECODIS), метою якого є розроблення відповідних технік і сервісів щодо надання застосункам кінцевих користувачів надійного обслуговування інфокомунікаційною мережею за умови відмов, спричинених катастрофами, а саме: стихійними лихами (повені, торнадо, землетруси, пожежі), технологічними катастрофами, пов’язаними, наприклад, із відключенням електроенергії тощо, зловмисними атаками на мережну безпеку, компрометацією мережних елементів (часто призводить до відмови вузлів і каналів, що обслуговують значну частину трафіку).

2020 року завдяки плідній співпраці науковців кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ та Коїмбрського університету (Португалія) було укладено міжінституційний договір щодо академічної мобільності студентів і викладачів за результатами конкурсу Еразмус+ КА107 на 2020–2023 роки – ICM.UC Algeria, Tunisia and Ukraine. Цей проєкт координується Коїмбрським університетом та загалом співпрацює із шістьма закладами вищої освіти з трьох країн (Алжиру, Тунісу та України). Зазначимо, що програма академічних обмінів Erasmus+ (International Credit Mobility, ІСМ) пропонує студентам і працівникам можливість подати заявку на гранти для проведення навчання за обміном чи викладання в закладах вищої освіти Європи. 

2020 року колектив співробітників кафедри став переможцем проекту Ерасмус+ модуль Жан Моне «Integrating the EU cybersecurity framework and policies in Ukraine» 621250-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE. Координатор проекту доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Євдокименко М.О., учасники – проф. Єременко О.С., доц. Кузьміних Є.Д. Основна мета проекту - сприяння та розповсюдження досвіду та належної практики ЄС у галузі кібербезпеки серед наукових та освітніх установ шляхом розроблення та впровадження відповідних навчальних курсів для студентів.

Співробітники кафедри значно покращили свої показники в університетських, національних та міжнародних рейтингах

Співробітники кафедри почали публікувати результати своїх наукових досліджень у міжнародних виданнях, що входять до першого та другого квартилів (Q1 та Q2) наукометричних платформ Scopus та Web of Science. Подякувати за цю роботу можна професорам Тітаренко Л.О., Єременко О.С., доцентам Радівіловій Т.А. та Євдокименко М.О.

Динаміка цитувать наукових робіт співробітників кафедри за останні роки
(дані НМБ Google Scholar на жовтень 2020 року)

 

У червні 2020 року електронне наукове періодичне видання «Проблеми телекомунікацій» (засновник – ХНУРЕ), якому в березні 2020 року виповнилося 10 років, включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України. У е-журналі «Проблеми телекомунікацій» можуть публікуватися статті зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». До складу редакційної колегії увійшли відомі фахівці закладів вищої освіти України та зарубіжжя, зокрема 13 докторів технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 5 представників країн Євросоюзу. З 2018 року кожна стаття електронного журналу «Проблеми телекомунікацій» має унікальний ідентифікатор Digital Object Identifier (DOI). Статті журналу знаходяться у відкритому доступі на сайті журналу, а також у бібліометричній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, на загальнодержавній технологічній платформі «Наукова періодика України», у репозиторіях Харківського національного університету радіоелектроніки (http://openarchive.nure.ua/). Крім того, статті журналу індексуються в таких Міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, пошукових системах, як Google Scolar, Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE). На сьогодні ще подано заявки на включення до п’яти Міжнародних наукометричних баз та бібліотек. Повністю оновлено сайт часопису.

Нагороди співробітників кафедри

2018 року професору кафедри Єременко О.С. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року № 7). Цього ж року вона нагороджена Подякою Голови Харківської обласної ради.

2019 року доценту кафедри Євдокименко М.О. присуджено премію Президента України для молодих учених 2019 року за роботу «Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж».

Цього ж року вона отримала подяку від Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти.

2019 року професор кафедри Єременко О.С. перемогла у XХІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена», номінація «Молодий науковець». А 2020 року їй призначено іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

За підсумками щорічного конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ» за 2019 рік учені кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського отримали дипломи переможців практично у всіх категоріях:

завідувач кафедри Лемешко О.В. – у категорії доктори, професори;

професор кафедри Єременко О.С. – у категорії молоді вчені;

доцент кафедри Євдокименко М.О. – у категорії кандидати наук, доценти.

Отже, за підсумками 2017/2018 та 2019/2020 навчальних років кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського виборола почесне друге місце в інтегральному рейтингу кафедр ХНУРЕ. За 2018/2019 н.р. кафедра в цьому ж рейтингу посіла третє місці.

Рейтинг кафедр за 2017/2018 рр.

Рейтинг кафедр за 2018/2019 рр.

Рейтинг за 2019/2020 рр.

Видано нові монографії

1. Barkalov A., Titarenko L., Bieganowski J. Logic Synthesis for Finite State Machines Based on Linear Chains of States: Foundations, Recent Developments and Challenges. Springer, 2018. – 225 p.

2. Кіріченко Л.О., Радівілова Т.А. Фрактальний аналіз самоподібних і мультифрактальних часових рядів: монографія. – Харків: ФОП Панов А.Н., 2019. – 106 с. ISBN 978-617-77-22-82-2.

3. Лемешко О.В., Єременко О.С., Невзорова О.С. Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 308 с. DOI: 10.30837/978-966-659-282-1

4. Barkalov A., Titarenko L., Mielcarek K., Chmielewski S. Logic Synthesis for FPGA-Based Control Units. Structural Decomposition in Logic Design // Lecture Notes in Electrical Engineering. - Springer International Publishing, 2020, Series Volume 636. 240 р. ISBN 978-3-030-38294-0, DOI 10.1007/978-3-030-38295-7.

5. Barkalov A., Titarenko L., Mazurkiewicz M. Foundations of Embedded Systems / Studies in Systems, Decision and Control. Vol. 195. Springer International Publishing, 2019. 167 p. ISBN 978-3-030-11960-7 ISBN 978-3-030-11961-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-11961-4.

Участь у колективних монографіях

1. Радивилова Т., Агеев Д. Методы и приложения анализа социальных сетей / Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni społeczna przestrzeń internetu w kontekście wartości i zagrożeń. – Słupsk, Polska, 2019. – P. 267–282. ISBN 978-83-63680-28-2.

2. Радивилова Т., Кириченко Л., Булак В. Обнаружение DDOS атак методами машинг ленинг на основе фрактальных свойств / Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni społeczna przestrzeń internetu w kontekście wartości i zagrożeń. – Słupsk, Polska, 2019. – P. 299–316. ISBN 978-83-63680-28-2.

Крім цього, науковці кафедри за 2018–2020 рр. стали співавторами багатьох колективних монографій, надрукованих у видавництві Springer:

1. Yeremenko O., Lemeshko O., Persikov A. (2018) Secure Routing in Reliable Networks: Proactive and Reactive Approach // Advances in Intelligent Systems and Computing II. Springer. 2018. Vol 689. P. 631–655.

2. Kirichenko L., Radivilova T., Zinkevich I. (2018) Comparative Analysis of Conversion Series Forecasting in E-commerce Tasks. In: Shakhovska N., Stepashko V. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing II. Springer, Cham. Vol. 689. P. 230242. DOI: 10.1007/978-3-319-70581-1_16.

3. Yeremenko O., Lemeshko O. (2018) QoS Ensuring over Probability of Timely Delivery in Multipath Routing // Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. Vol. 754. P. 244–254. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_25.

4. Lemeshko O., Lebedenko T., Yeremenko O., Simonenko O. (2018) Mathematical Model of Queue Management with Flows Aggregation and Bandwidth Allocation // Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. Vol. 754. P. 165–176. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_17.

5. Kuzminykh I., Carlsson A., Yevdokymenko M., Sokolov V. (2019) Investigation of the IoT Device Lifetime with Secure Data Transmission // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. Springer, Cham. P. 1627.

6. Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Hailan A.M. (2021) Tensor Multiflow Routing Model to Ensure the Guaranteed Quality of Service Based on Load Balancing in Network // Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. Vol. 1247. Р. 120–131. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_11.

7. Lemeshko O., Yevdokymenko M., Yeremenko O., Shapovalova A. (2021) Investigation of Load-Balancing Fast ReRouting Model with Providing Fair Priority-Based Traffic Policing // Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. Vol. 1247. Р. 108–119. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_10.

8. Chugay A.M., Zhuravka A.V. (2021) Packing Optimization Problems and Their Application in 3D Printing // Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. Vol. 1247. Р. 75–85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_7.

9. Lemeshko O., Yeremenko O., Hailan A.M., Yevdokymenko M., Shapovalova A. (2020) Policing Based Traffic Engineering Fast ReRoute in SD-WAN Architectures: Approach Development and Investigation // Al-Bakry A. et al. (eds) New Trends in Information and Communications Technology Applications. NTICT 2020. Communications in Computer and Information Science, Springer, Cham. Vol. 1183. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55340-1_3.

10. Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T. (2021) Classification of Time Realizations Using Machine Learning Recognition of Recurrence Plots // Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. Vol. 1246. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_44.

11. Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Sleiman B. (2021) System of Solutions the Maximum Number of Disjoint Paths Computation Under Quality of Service and Security Parameters // Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, Cham. Vol. 152. Р. 191–205. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58359-0_10.

Співробітництво з компаніями, фірмами, вишами

У грудні 2019 року був підтверджений і пролонгований статус ISACA student group ХНУРЕ головним офісом компанії ISACA (Чикаго, США). Очолює роботу групи доцент кафедри ІКІ Добринін І.С. Паралельно з пролонгацією валідності діяльності нашої ISACA student group, доц. Добриніним І.С. підтверджено персональний Silver status of Academic Advocate of ISACA. 2020 року кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки стала партнером проекту CRDF Global з розвитку кібербезпеки в Україні. Підписано меморандуми про співробітництво з ТОВ «WorkNest Technologies», Національним IP-оператором ТОВ «Wnet», IT-компанією CompTIA, Державним підприємством «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Протягом останніх трьох років шість співробітників кафедри є членами ACM, вісім – членами IEEE. Професор кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Єременко О.С. 2019 року отримала статус IEEE Senior Member, що свідчить про її визнання з технічної та професійної майстерності, дозволяє отримувати керівні посади волонтерів IEEE, рекомендувати інших претендентів на здобуття статусу IEEE Senior Member і бути членом комітету розгляду відповідних заявок. Окрім того, з січня 2018 року проф. Єременко О.С. обіймає позицію заступника голови спільноти Women in Engineering української секції IEEE.

2020 року співробітницями нашої кафедри під керівництвом Олександри Єременко організовано перший в Україні чаптер ACM Women Europe (ACM-W Europe), до складу якого також увійшли Марина Євдокименко, Анастасія Шаповалова, Тамара Радівілова, Яна Красноженюк, студентки Анастасія Круглова, Анна Журавльова, Марія Герус, Марія Пічієнко та Валерія Романченко. Зазначимо, що основною метою ACM-W Europe є створення та підтримка трансформованого європейського професійного та наукового простору, де жінки отримують допомогу та натхнення щодо реалізації своїх амбітних мрій, ідей і досягнень у галузі обчислювальної техніки.

Участь у міжнародних наукових конференціях

Традиційно науковці кафедри беруть участь у міжнародних наукових IEEE-конференціях ATIT, AICT, TCSET, CADSM, PICST, CSIT, DESSERT, UkrMiCo, UKRCON. На багатьох із них наші співробітники були членами (або входили до складу) оргкомітетів.

2019 року наші вчені також взяли очну участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном – IDT’2019 (м. Жиліна, Словаччина) та IDAACS’2019 (м. Мец, Франція).

Модернізація лабораторної бази кафедри

У листопаді 2019 року на кафедрі відкрито нову навчально-наукову лабораторію мережної безпеки та надійності (Network Security & Resilience Laboratory). Відкриття цієї лабораторії відбулося за сприяння компанії lifecell, яка люб’язно передала серверне та комутаційне обладнання університету, допомогла в його підключенні та налаштуванні. Лабораторія також була дообладнана файрволами, комутаторами та маршрутизаторами, які отримала кафедра за результатами міжнародної співпраці з університетом BTH (Швеція).

Також в період 2019/2020 роки була дооснащена та переобладнана навчально-наукова лабораторія маршрутизації та комутації (Routing & switching laboratory), яка також виконує функції навчально центру Cisco.

2020–2022 рр.

Робота кафедри в умовах пандемії Covid-19

Пандемія Covid-19 внесла значні корективи в життєдіяльність кафедри. ХНУРЕ перейшов на гібридний режим викладання, коли лекційні заняття було рекомендовано проводити у дистанційному режимі, а практичні та лабораторні – в аудиторіях (лабораторіях). Проте при спалахах захворюваності переважна більшість занять проводилась в режимі онлайн з використанням платформ Google Classroom; Moodle, Zoom, а також Webex, яку кафедрі певний час дозволила використовувати безкоштовно компанія Cisco. В таких умовах викладачі та студенти оперативно оволоділи навичками роботи та навчання за допомогою даних платформ, а також системи NURE DL (Distant Learning).

Рейтинг кафедр ХНУРЕ

За підсумками 2020/2021 кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського очолила інтегральний рейтинг випускаючих кафедр ХНУРЕ.

Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського протягом року впевнено підвищувала свій внесок у вебометричні здобутки ХНУРЕ:
І квартал 2021 р. - 10,602 %;
ІІ квартал 2021 р. - 10,967 %;
ІІІ квартал 2021 р. - 11,449 %;
ІV квартал 2021 р. - 11,83 %.
Якщо дещо деталізувати отримані результати, то у порівнянні з іншими підрозділами та колективами кафедра ІКІ імені В.В. Поповського забезпечила найбільш високий внесок за показником «Google Scholar» на рівні 12,154 %, а також найбільш високий внесок за показником «Scopus+WoS» – 12,108 %. Високі результати кафедри ІКІ імені В.В. Поповського забезпечили факультету інфокомунікацій почесне друге місце у вебометричному рейтингу факультетів ХНУРЕ за підсумками ІV кварталу 2021 року.

Переможні результати за окремими кварталами дозволили кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського очолити й загальний вебометричний рейтинг кафедр ХНУРЕ за 2021 рік взагалі.

Захисти дисертаційних робіт

Відповідно до наказу МОН України № 157 від 09 лютого 2021 р. доценту кафедри Євдокименко Марині Олександрівні присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі». Захист відбувся 27 грудня 2020 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420 професорці кафедри Радівіловій Тамарі Анатоліївні затверджено рішення спецради щодо присудження їй наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.21 «Системи захисту інформації». Захист відбувся 27 січня 2021 року.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 року затверджено рішення СРД 64.052.09 про присудження асистенту кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ Шаповаловій Анастасії Сергіївні наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі». Захист відбувся 27 квітня 2021 року.

Присвоєння вчених звань

Наказом МОН України від 26 листопада 2020 року № 886 доктору технічних наук Москальцю Миколі Вадимовичу присвоєно вчене звання професора.

Відповідно до наказу МОН України № 157 від 09 лютого 2021 р. професору кафедри доктору технічних наук Єременко Олександрі Сергіївні присвоєно вчене звання професора.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. затверджено рішення вченої ради ХНУРЕ про присвоєння вченого звання професора співробітницям кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського докторам наук:
- Євдокименко Марині Олександрівні
- Радівіловій Тамарі Анатоліївні.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 року Кузьміних Євгенії Дмитрівні присвоєно вчене звання доцента кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27.09.2021 року Кулі Юлії Едуардівні та Поповській Катерині Олегівні присвоєно вчене звання доцента кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ.

Видано нові монографії

Москалець М.В., Коляденко Ю.Ю., Коляденко О.В. Методи доступу у перспективних системах мобільного зв’язку: монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 539 с. DOI: 10.30837/978-966-659-296-8
Монографія присвячена питанням, пов’язаних з необхідністю вдосконалення існуючих та розробкою нових моделей і методів ефективного доступу, які б слугували подальшою теоретичною основою для побудови нових протоколів доступу з підвищеною продуктивністю в перспективних мережах мобільного зв’язку при незмінності функціонуючих алгоритмів систем мобільного зв’язку. Призначена для науково-педагогічних працівників, зокрема магістрантів, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі інфокомунікацій.

У видавництві «Форт» надруковано першу частину монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах», яка підготовлена за загальною редакцією Романа Олійникова, Олександра Кузнецова, Олександра Лемешка. Монографія видана за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України (грант 2020.01 / 0351). В ній містяться результати досліджень, виконаних за етапами проекту «Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інформаційної безпеки для глобального моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій».
Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах : монографія / Л. Ковальчук, Р. Олійников, Ю. Беспалов та ін.; за загальною редакцією Р. Олійникова, О. Кузнецова та О. Лемешка. – Харків: Видавництво «Форт», 2021. – 300 с. ISBN 978-617-630-065-6
Співавтори монографії – професори Лемешко О.В., Радівілова Т.А., Єременко О.С., Євдокименко М.О. та асистентка Шаповалова А.С.

Участь у колективних монографіях

 1. Kuzminykh I., Ghita B., Shiaeles S. (2020) Comparative Analysis of Cryptographic Key Management Systems. In: Galinina O., Andreev S., Balandin S., Koucheryavy Y. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2020, ruSMART 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12526. Springer, Cham.
 2. Kuzminykh I., Shevchuk D., Shiaeles S., Ghita B. (2020) Audio Interval Retrieval Using Convolutional Neural Networks. In: Galinina O., Andreev S., Balandin S., Koucheryavy Y. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2020, ruSMART 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12525. Springer, Cham.
 3. Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Radivilova T. (2021) Research of the QoE Fast ReRouting Processes with Differentiated R-Factor Maximization for VoIP-Flows Using the Tensor Model of the Corporate Telecommunication Network. In: Vorobiyenko P., Ilchenko M., Strelkovska I. (eds) Current Trends in Communication and Information Technologies. IPF 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 212. pp. 95-110. Springer, Cham.
 4. Lemeshko O., Lebedenko T., Holoveshko M. (2021) Development and Research of Active Queue Management Method on Interfaces of Telecommunication Networks Routers. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. P. 1-20.
 5. Shostko I., Avchinnikov E., Kulia Y. (2021) A Stand for Diagnosing the Durability of Infocommunication Equipment to the Effects of Powerful Ultra-Wideband Electromagnetic Pulses and Laser Radiation. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp 307-331.
 6. Tokar L., Krasnozheniuk Y. (2021) Method of Creating a Passive Optical Network Monitoring System. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp. 375-405.
 7. Al-Vandavi I.S.A., Moskalets M., Popovska K., Ageyev D., Krasnozheniuk Y. (2021) Method for Planning SAN Based on FTTH Technology. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp 333-353.
 8. Lemeshko O., Hu Z., Shapovalova A., Yeremenko O., Yevdokymenko M. (2021) Research of the Influence of Compromise Probability in Secure Based Traffic Engineering Model in SDN. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education IV. ICCSEEA 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 83. Springer, Cham.
 9. Yeremenko O., Perova I., Litovchenko O., Miroshnychenko N. (2021) Framework for Developing a System for Monitoring Human Health in the Combined Action of Occupational Hazards Using Artificial Intelligence and IoT Technologies. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education IV. ICCSEEA 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 83. Springer, Cham.
 10. Kirichenko L., Radivilova T., Ryzhanov V. (2022) Applying Visibility Graphs to Classify Time Series. In: Babichev S., Lytvynenko V. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 77. Springer, Cham. pp 397-409.
 11. Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Shapovalova A., Baranovskyi O. (2022) Complex Investigation of the Compromise Probability Behavior in Traffic Engineering Oriented Secure Routing Model in Software-Defined Networks. In: Klymash M., Beshley M., Luntovskyy A. (eds) Future Intent-Based Networking. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 831. Springer, Cham. pp. 145-160.

Публікаційна активність співробітників кафедри

Кафедра нарощує свої позиції за публікаціями фахових виданнях, які входять до першого та другого квартилів Scopus і WoS.
У 2020 році у видавництві MDPI (Швейцарія) журналі «Sensors» надрукована стаття, співавтором якої є професор кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського доктор технічних наук Єременко О.С.. Цей журнал входить до першого квартиля платформ Web of Science та Scopus: Papan J., Segec P., Yeremenko O., Bridova I., Hodon M. Enhanced Multicast Repair Fast Reroute Mechanism for Smart Sensors IoT and Network Infrastructure. Sensors 2020, 20, 3428. P. 1-27. DOI: https://doi.org/10.3390/s20123428

У 2020 році також професора кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктора технічних наук, професора Тітаренко Лариса Олександрівна опублікувала серію наукових статей в міжнародних виданнях, які входять до першого та другого квартилів (Q1 та Q2) наукометричних платформ Scopus та Web of Science:
1. Barkalov A., Titarenko L., Chmielewski S. Improving characteristics of LUT-based Moore FSMs // IEEE Access, 2020. - P. 1-14. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3006732.
2. Barkalov A., Titarenko L., Krzywicki K. Reducing LUT Count for FPGA-Based Mealy FSMs // Appl. Sci. 2020, Vol. 10, Issue 15. - P. 1-25. doi: 10.3390/app10155115.
3. Barkalov A. A., Titarenko L. A., Baiev A. V., Matviienko, A. V. Mixed Encoding of Collections of Microoperations for a Microprogram Finite-State Machine // Cybernetics and Systems Analysis. – 2020. – №56. - Р. 343–355.

У 2020 році доцент кафедри Кузьміних Євгенія Дмитрівна опублікувала статтю в журналі «Electronics» (видавництво MDPI), який входить до другого квартиля (Q2) наукометричних платформ Scopus та WoS:
TajDini M., Sokolov V., Kuzminykh I., Shiaeles S., Ghita B.. Wireless Sensors for Brain Activity – A Survey. Electronics 2020, 9(12), 2092; https://doi.org/10.3390/electronics9122092
У 2021 році у видавництві MDPI (Швейцарія) журналі «Sensors» надрукована стаття, авторами якої є завідувач кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського д.т.н., проф. Лемешко О.В., д.т.н., проф. Єременко О.С. і д.т.н., доц. Євдокименко М.О. спільно зі словацькими партнерами з Жилінського університету. Цей журнал входить до першого квартиля платформ Scopus та Web of Science:
Lemeshko O., Papan J., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Segec P. Research and Development of Delay-Sensitive Routing Tensor Model in IoT Core Networks. Sensors. 2021; 21(11): 3934, P. 1-23.
DOI: https://doi.org/10.3390/s21113934

У 2022 році у видавництві MDPI (Швейцарія), журналі «Applied Sciences» надруковано статтю, авторами якої є завідувач кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського д.т.н., проф. Лемешко О.В., професорки кафедри д.т.н., проф. Єременко О.С. і д.т.н., проф. Євдокименко М.О. спільно зі словацьким партнером Папаном Дж. з Жилінського університету. Цей журнал входить до другого квартиля платформ Scopus і Web of Science: Lemeshko O., Papan J., Yevdokymenko M., Yeremenko O. Advanced Tensor Solution to the Problem of Inter-Domain Routing with Normalized Quality of Service. Applied Sciences. 2022; 12(2): 846. P. 1-21. https://doi.org/10.3390/app12020846.

Колектив кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського продовжує покращувати показники публікаційної активності в наукометричній базі Google Scholar Citations, що також позитивно впливає на позиції ХНУРЕ в національних та міжнародних рейтингах університетів.

На кінець 2021 року можна акцентувати увагу на таких здобутках:
- загальна кількість цитувань наукових праць перевищила 8000;
- кількість цитат з публікацій 2020 року впритул наблизилась до 1500, що є своєрідним рекордом за чисельністю цитат одного року;
- за останній час, починаючи з 2018 року, об’єм цитувань за один рік складає у середньому 900.
Крім того, окремо поздоровляємо зі входженням у клуб «NURE Google Scholar Citations 1000+» докторів наук, професорів Агеєва Д.В., Єременко О.С. та Радівілову Т.А.), у яких загальна кількість цитувань їх наукових праць за всі роки дослідницької роботи перевищила позначку в тисячу цитат!!!


На початок 2022 року у п’ятірці кращих співробітників ХНУРЕ за індексом Гірша НМБ Scopus четверо науковців – викладачі кафедри ІКІ імені В.В. Поповського.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

6-9 жовтня 2020 року на базі наукового парку «Синергія» Харківського національного університету радіоелектроніки була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформаційних комунікацій. Наука і технології» (IEEE International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T-2020).

5-7 жовтня 2021 року проводилась Міжнародна конференція IEEE Problems of Infocommunications. Science and Technologies (PIC S&T’2021)! Мета конференції – обмін інформацією про теоретичні, наукові та практичні досягнення, а також узагальнення та систематизація результатів і досвіду впровадження наукових досліджень в розробку нових інформаційно-комунікаційних технологій і планування сучасних систем Інфокомунікації. Конференція проходила в змішаному режимі: очна частина з забезпеченням всіх карантинних обмежень, дистанційна участь і постерна частина на відеоплатформі. Традиційно конференція зібрала фахівців з різних університетів України та закордону. Кількість поданих доповідей: 164. Кількість прийнятих доповідей на конференцію: 133.

В період з 26 по 27 листопада 2020 року на кафедрі ІКІ ім. В.В. Поповського дистанційно проходила Шоста Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку» (ЕМС-2020). В заході приймали участь аспіранти, магістранти та науковці, які проявляють науковий інтерес в питаннях електромагнітної сумісності існуючих та перспективних безпроводових мереж і систем зв’язку. Загалом було представлено 28 тез доповідей.

В період з 25 по 26 листопада 2021 року на кафедрі ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ дистанційно проводилась Сьома Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку» (ЕМС-2021). Загалом було представлено 30 доповідей.

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

За доброю традицією науковці кафедри беруть участь у міжнародних наукових IEEE-конференціях ATIT, AICT, TCSET, CADSM, PICST, IDAACS, UkrMiCo, ICEET, OT4ME!, UKRCON, EUROCON, воркшопів CPITS, MoMLeT&DS, CMIS. На багатьох із них наші співробітники входили до складу оргкомітетів. Особливістю проведення наукових конференцій за даний період часу був дистанційний онлайн формат.

ПЕРЕМОГИ В КОНКУРСАХ, ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ, ВІДЗНАК НА НАГОРОД

Традиційно співробітники кафедри приймають участь у обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена». У 2020 році доцент кафедри Снігуров Аркадій Владиславович переміг у ХХIІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету». У 2021 році завідувач кафедри Лемешко О.В. переміг у ХХIІІ конкурсі у номінації «Завідувач кафедри».

14 травня 2021 року Голова Парламенту Д. Разумков вручив дипломи молодим вченим-стипендіатам Верховної Ради України. Серед 30 стипендіатів Верховної Ради України молодих вчених-докторів наук також отримала диплом професор кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доктор технічних наук, професор Єременко Олександра Сергіївна.

Співробітниці кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського перемогли у цьогорічному конкурсі на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні за 2022 рік. Професорці Єременко Олександрі Сергіївні призначено стипендію імені Устима Голоднюка. Професорці Євдокименко Марині Олександрівні призначено стипендію імені Юрія Поправки.

Професор кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доктор технічних наук Агеєв Д.В. за результатами престижного рейтингу двічі (у 2020 та 2021 рр.) входив до ТОП-2% вчених світу. Рейтинг ТОП-2% складається аналітиками Стенфордського університету, видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Рейтинг засновано на аналізі загальнодоступної бази даних із понад 100 000 провідних вчених, яка надає стандартизовану інформацію про цитування, h-індекс, скоригований індекс співавторства, цитування статей з різними авторськими позиціями та зведений показник. Вчені класифікуються за 22 науковими напрямами та 176 підгалузями. Відбір здійснювався на основі 100 000 найкращих за оцінкою (з самоцитуванням і без нього) або процентильного рангу 2% або вище.

23 грудня 2020 року на черговому засіданні вченої ради ХНУРЕ були вручені співробітникам кафедри державні нагороди та грамоти:
- подяка Міністерства освіти і науки – професору кафедри Єременко Олександрі Сергієвні;
- подяка Міністерства освіти і науки – доценту кафедри Євдокименко Марині Олександрівні.

28 травня 2021 року на засіданні Вченої ради ХНУРЕ ректор В.В. Семенець привітав науковців університету з отриманням вчених звань та відзнак від Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної ради, а також Харківської міської ради. До складу нагороджених увійшли співробітники кафедри ІКІ імені В.В. Поповського: - Грамотою Верховної Ради України нагороджено завідувача кафедри Лемешка Олександра Віталійовича;
- нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України професора кафедри Радівілову Тамару Анатоліївну та декана факультету ІК, доцента Снігурова Аркадія Владиславовича.

24 грудня 2021 року на засіданні Вченої ради ХНУРЕ професори кафедри Лошаков В.А. та Москалець М.В. отримали грамоти та відзнаки Харківської обласної ради.

З 12 по 14 серпня 2021 року в рамках X Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ" проходив Конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2021. Професор Шостко Ігор Світославович отримав диплому, який засвідчує, що команда проєкту «Мережеві технології інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору у видимому та інфрачервоному діапазонах частот та високоточного наведення засобів ураження повітряних об’єктів», в якому він був керівником, стала фіналістом цього престижного фестивалю.

ПЕРЕМОЖЦІ ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ «НАЙКРАЩИЙ НАУКОВИЙ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ХНУРЕ»

На засідання Вченої ради ХНУРЕ 24 листопада 2020 року було підведено підсумки щорічного конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ» 2020. У 2020 році кафедра ІКІ імені В.В. Поповського значно покращила свої позиції в цьому конкурсі у порівнянні з підсумками минулорічного конкурсу. Традиційно науковці кафедри отримали дипломи переможців практично у всіх категоріях (окрім категорії «Інші працівники»):
завідувач кафедри проф. Лемешко О.В. – в категорії доктори, професори;
професор кафедри доц. Єременко О.С. – в категорії молоді вчені, доктори наук до 40 років;
доценти кафедри М.О. Євдокименко, Т.А. Радівілова – в категорії кандидати наук, доценти.
Також до числа п’ятірки переможців увійшли двоє студентів-магістрантів: Анна Щербак – АМСЗІм-19-1, Юрій Афанасьєв – ІКІм-20-1, які отримали подяку «За активну участь у студентській науково-дослідній роботі».

За підсумками 2021 року традиційно співробітники кафедри ІКІ імені В.В. Поповського гідно представили свій підрозділ у цьому авторитетному змаганні, організованому за багатьма номінаціями з використанням Порталу забезпечення якості вищої освіти «TRUST». Цього року науковці кафедри ІКІ імені В.В. Поповського отримали дипломи переможців у таких категоріях: - завідувач кафедри Лемешко О.В. очолив рейтинг в категорії «Доктори, професори»;
- професори кафедри Єременко О.С. та Євдокименко М.О. стали лідерами у категорії «Молоді вчені»;
- асистент кафедри Шаповалова А.С. увійшла до п’ятірки кращих науковців у категорії «Інші працівники».

У кінці 2020 року завідувач кафедри ІКІ ім. В.В. Лемешко О.В. отримав статус IEEE Senior Member. Нагадаємо, що на кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського протягом останніх 7 років успішно функціонує IEEE-спільнота, яка налічує 9 осіб – викладачів кафедри (станом на січень 2022 року). З них двоє, завідувач кафедри проф. Лемешко О.В. і професор кафедри Єременко О.С., є IEEE Senior member.

Протягом квітня-червня 2020 року доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Акулинічев А.А. проходив навчання у центрі підготовки інструкторів академій Cisco при НТУ «Дніпровська політехніка» за програмою «CCNA Cybersecurity Operations» мережної академії Cisco, отримав статус інструктор з даного курсу.

ПРОЄКТ ЕРАСМУС+ МОДУЛЬ ЖАН МОНЕ «INTEGRATING THE EU CYBERSECURITY FRAMEWORK AND POLICIES IN UKRAINE»

У серпні 2020 року оголошено про перемогу у конкурсі координатора проекту Ерасмус+ модуль Жан Моне «Integrating the EU cybersecurity framework and policies in Ukraine» (CyFra) 621250-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE» доцента кафедри ІКІ імені В.В. Поповського Євдокименко М.О. та учасників – професора кафедри Єременко О.С., доцента кафедри Кузьміних Є.Д. та ст. викладача кафедри АПОТ Адамова О.С. Основна мета проекту - сприяння та розповсюдження досвіду та належної практики ЄС в галузі кібербезпеки серед наукових та освітніх установ шляхом розробки та впровадження відповідних навчальних курсів для студентів.

4 листопада 2020 року ректор Харківського національного університету радіоелектроніки Валерій Семенець підписав Грантову угоду для розпочатку проекту Жан Моне 621250-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, який отримав фінансування у 2020 році в рамках програми Європейського Союзу – ERASMUS+.
У травні 2021 почався курс в рамках проекту Жан Моне щодо "Кращих практик ЄС з безпеки інтернету речей і розумних інфраструктур", який викладає доцент кафедри ІКІ Євгенія Кузьміних. В рамках курсу студенти навчаться визначати активи IoT системи, які необхідно захищати, технології, протоколи та патерни комунікації, які треба вибрати для побудови мережі інтернету речей, проводять моделювання загроз і визначають методи захисту для конкретних сценаріїв, а також поглиблюються в документацію Європейського парламенту щодо забезпечення вимог безпеки, які діють в країнах ЄС, і майбутньої сертифікації пристроїв та продуктів інформаційних і комунікаційних технологій (NIS Directive, EU Cyber Security Act).

В межах цього ж проєкту в період з 19 квітня по 10 червня 2021 року студенти кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського пройшли навчання за курсами «Рамки та політики ЄС з кібербезпеки» та «Кращі практики ЄС для Інтернету речей та інтелектуальної інфраструктури».

В період з 19 листопада по 30 грудня 2021 року студенти кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського пройшли навчання за курсом «Кращі практики та стратегії ЄС щодо кібер-стійкості» під керівництвом проф. Єременко О.С.

Загалом у 2021 році більше 100 студентів з різних університетів України прослухали курси за даним проєктом. Більше 30 слухачів – це студенти ХНУРЕ.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ USAID «КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНО ВАЖЛИВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ»

У березні 2021 року Харківський національний університет радіоелектроніки було обрано для участі в проєкті USAID “КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНО ВАЖЛИВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ”. Координатором проєкту за освітньою складовою стала професор кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Марина Євдокименко. Це означає, що ХНУРЕ прийматиме безпосередню участь в чотирирічній програмі з навчання інструкторів (викладачів) з кібербезпеки та додатково посилить свої лідируючі позиції в напрямку підготовки фахівців з кібербезпеки!

24 травня 2021 року представниками проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» (директором проєкту Тімоті Дубел, технічним директором Хенк Нельсон) було підписано Протокол про наміри та співпрацю із Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського є головною в цьому проєкті і протягом 2021-2022 рр. 24 викладача кафедри пройдуть навчання по курсам: Реагування на інциденти; Цифрова криміналістика; Безпека кіберфізичних систем; Безпека та конфіденційність IoT; Основи комп’ютерної та мережної безпеки; Аудит та управління ризиками; Безпека Web-додатків; аналіз шкідливого програмного забезпечення. Протягом цього проєкту дані курси будуть впроваджені в освітній процес для аспірантів та студентів, які навчаються з освітніх програм «Управління інформаційною безпекою» (спеціальність 125 Кібербезпека) та "Інфокомунікаційна інженерія" (спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка).

28 вересня 2021 року в межах проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» на базі наукового парку «Сінергія» Харківського національного університету радіоелектроніки відбувся захід «Регіональний діалог з питань кібербезпеки».

Закінчився захід церемонією вручення сертифікатів викладачам університетів, які в межах Проєкту опанували Літні курси з кібербезпеки. 12 викладачів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського пройшли літні курси та з кібербезпеки та отримали відповідні сертифікати.

У грудні 2021 року ще четверо викладачів нашої кафедри отримали сертифікати за результатами успішного проходження курсів «Цифрова криміналістика» в межах даного проєкту.

Професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Марина Євдокименко отримала сертифікат про визнання її високих результатів з досягнення цілей, організації різноманітних активностей та заходів за проєктом USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

В межах проєкту близько 30-ти студентів кафедри ІКІ за підтримки агентства USAID пройшли курси на платформі RangeForce.
В період з 13 вересня 2021 по 11 січня 2022 професорки кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Євдокименко Марина Олександрівна та Радівілова Тамара Анатоліївна проходили навчання за програмою USAID з менторства технічних директорів 2021 року (CTO peer mentoring program) в межах проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Метою програми з менторства було підвищення рівня підготовки країни до кіберзагроз, спроможність побудувати міцний захист довкола критичної інфраструктури в Україні та поглиблення знань та навичок у сфері кібербезпеки, а саме з реагування на інциденти, управління ризиками та побудови процесів захисту в організаціях.

УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НАУКОВОГО ПРОЄКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

З 1 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року завідувач кафедри ІКІ імені В.В. Поповського проф. Лемешко О.В., професори кафедри Агеєв Д.В., Радівілова Т.А. приймали участь у виконанні проєкту «Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інформаційної безпеки для глобального моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій», який став переможцем за результатами конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки людини та суспільства”. До виконання Проєкту залучено 18 виконавців, з них: доктори наук 7; кандидати наук 5; інші працівники 6. Виконавцями є співробітники ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки та інші.

ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОГО ОБМІНУ ТА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

У весняному семестрі 2020/2021 н.р. студенти 3-го курсу кафедри ІКІ імені В.В. Поповського Пічієнко Марія та Ахмат Атві отримали можливість поїхати до Франції, щоб навчатися за програмою інтернаціонального семестру в університеті міста Лімож. Студентам була надана стипендія від Ерасмус+ з компенсацією витрат на дорогу. З 1.03.2021 р. почалося навчання за програмою Electrical Engineering and System control.

У 2019/2020 навчальному році за програмою подвійних дипломів з університетом BTH (Швеція) на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського за спеціальність «Кібербезпека» проходив навчання магістрант зі Швеції Аль Халбуні Хаді.

Протягом 2021/2022 н.р. студенти-магістранти (спеціальність "Кібербезпека") кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського навчаються в Технологічному університеті Блекінге (ВТН, м. Карлскруна, Королівство Швеція). Обмін студентами вже сім років здійснюється в рамках міжнародного проекту з мобільності ERASMUS+ та завдяки підписаній угоді про подвійне дипломування між Харківським національним університетом радіоелектроніки та Технологічним університетом Блекінге. Студенти-магістранти Ячін Олег та Яіцький Андрій навчаються за програмою подвійних дипломів, вивчають дисципліни англійською мовою, готують свої дипломні кваліфікаційні проекти з українськими та шведськими викладачами. Магістрант Ячин Олег є також помічником викладача в BTH.

АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ ТА НАГОРОДИ СТУДЕНТІВ

Студентці групи АМСЗІм-19-1 Шаповал Марині Миколаївні призначено іменну стипендію Верховної ради України на 2020/2021 навчальний рік!
Студенту кафедри ІКІ імені В.В. Поповського Фуксу Максимілліану (навчальна група КУІБ-18-1), призначено академічну стипендію Президента України на ІІ семестр 2020/2021 навчального року за відмінні показники в навчанні! Студентці кафедри ІКІ імені В.В. Поповського Борисенко Лесі Андріївні призначено академічну стипендію Президента України на І семестр 2021/2022 навчального року!

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ ТА ОЛІМПІАДАХ

Студент гр. ТРТКу-17-2 Афанасьєв Юрій Володимирович зайняв 1-ше місце у Виставці технічної творчості молоді в рамках XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка і молодь у ХХІ ст." в секції "Розробка електронних пристроїв та систем", що проводилась в ХНУРЕ 19 жовтня 2020 р. На виставці був представлений реалізований макет «Система контролю доступу в сенсорних мережах розумного дому», що спрямований на забезпечення інтеграції з перспективними технологіями концепції «розумний будинок». Система дає доступ до функцій розумного будинку за допомогою карт RFID. Розроблена система має практичну значимість для систем концепції «розумний будинок» і в навчальному процесі кафедри при вивченні систем інтернет речей – IoT.

Доповідь студенток 4-го курсу Журавльової Анни та Круглової Анастасії була визнана однією з двох найкращих, представлених на тринадцятій Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», яка проходила у період з 12 по 16 квітня 2021 року у місті Києві на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського":
Журавльова А., Круглова А., кер. Лемешко О.В. «Потокова модель балансування навантаження в інфокомунікаційній мережі»

Студент кафедри ІКІ Шлома Олександр переміг у конкурсі науково-технічних розробок на виставці Міжнародного молодіжного форуму – 2021. Студент представив від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського розробку “Програмне забезпечення для дистанційного керування приводами лазерної оптико-електронної станції по CAN-шині”, яка презентувалась на секції «Програмно-апаратні розробки, прилади і пристрої». Науковим керівником студентської роботи витупав проф. кафедри ІКІ імені В.В. Поповського доктор технічних наук Шостко Ігор Світославович.

30 квітня 2021 року на базі Центральноукраїнського національного технічного університету спільно з Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада «Формування критичного мислення шляхом виявлення достовірної, недостовірної, умовно достовірної та можливо достовірної інформації». Команда студентів 3-го курсу Максимілліан Фукс, Валерія Красюкова, Леся Борисенко, які навчаються на кафедрі інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського за освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою» (спеціальність 125 Кібербезпека) зайняли 1 місце у командному заліку. Науковий керівник команди – декан факультету інфокомунікацій доц. Снігуров А.В.

29 квітня 2021 року на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» спільно з Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національним авіаційним університетом відбулася VIІ Міжнародна студентська олімпіада «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів». Студентка 3-го курсу Валерія Романченко, яка навчається на кафедрі інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського за спеціальністю 125 Кібербезпека (освітня програма «Управління інформаційною безпекою»), з науковою роботою, виконаною на тему «Підхід щодо виявлення спеціальної інформаційної операції з використанням теорії ризиків», зайняла 2 місце. Науковий керівник наукової роботи – декан факультету інфокомунікацій доц. Снігуров А.В.

На базі Національного авіаційного університету в період з 21 по 22 квітня 2021 року відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». За результатами оцінювання представлених доповідей учасників конкурсу, роботи яких пройшли попереднє рецензування та отримали високий бал за низкою критеріїв, диплом ІІ ступеню отримав Афанасьєв Юрій Володимирович, студент 5 курсу Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ). Наукова робота: «Програмно-апаратна модель системи інформаційної підтримки функціонування ланки «Авіаційний навідник-екіпаж» виконувалась під керівництвом старшого викладача Мажари Ігоря Петровича (ХНУПС імені Івана Кожедуба) та д.т.н., професора, завідувача кафедри інфокомунікаційної інженерії Лемешко Олександра Віталійовича (ХНУРЕ).

21 травня 2021 року з нагоди Дня науки в Україні за ініціативи Ради молодих вчених при ХОДА серед університетів Харківщини відбувся онлайн науковий квест «Пошуки скарбів науки». До складу команди Харківського національного університету радіоелектроніки увійшли представниці різних факультетів і спеціальностей. Кафедру ІКІ імені В.В. Поповського в університетській команді представляли студентки 4 курсу
• Круглова Анастасія, ТРІКІ-17-1;
• Журавльова Анна, ТРТК-17-2.
Керівником команди була д.т.н., професор, проф. кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ, голова Ради молодих вчених Єременко Олександра Сергіївна. Завдяки злагодженим діям і ґрунтовній підготовці дівчата здобули перемогу! Вітаємо команду ХНУРЕ з першим місцем і бажаємо подальших успіхів на ниві науки!

27-28 травня 2021 року в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв'язку (у минулому ОНАЗ ім. О.С. Попова) пройшла Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 н.р. за спеціальністю «Телекомунікації». За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, які підводились шляхом закритого голосування представниками (викладачами) багатьох вишів України, студентки кафедри ІКІ Журавльова Анна та Круглова Анастасія вибороли друге місце у секції «Телекомунікаційні системи та мережі».

У червні 2021 року підведено підсумки конкурсу наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку», започаткованого Радою молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації під патронатом Департаменту науки і освіти у межах ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ – 2021 з нагоди Дня науки в Україні. Студенти Харківського національного университету радіоелектроніки прийняли участь у конкурсі за напрямом «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕЛЕКТРОННА ТА БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ». Студентки кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Круглова Анастасія та Журавльова Анна успішно захистили наукову роботу на тему «Дослідження удосконаленої потокової моделі маршрутизації з балансуванням навантаження в інфокомунікаційній мережі», виконаної під керівництвом завідувача кафедри д.т.н., проф. Лемешка О.В., та отримали Диплом ІІ ступеня!

30-31 серпня 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки України у співпраці з CRDF Global в Україні за підтримки Держдепартаменту США провели дводенний курс «Мережевий тест на вразливості та етичне хакерство», підготовлений університетом Пердью (США) для фахівців основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та критичної інфраструктури. В межах заходу CYBER EDUCATION DAY 2021було організовано та проведено CTF-змагання серед студентів різних університетів України. Всього для участі у змаганні було відібрано 62 студента серед більше ніж 200 заявок з 14 університетів. Команда студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського ХНУРЕ посіла 5 місце серед 10 команд, що є досить високим результатом для студентів переважно 2-3 курсу, які вперше приймали участь у подібному заході. Куратором наших студентів була професор кафедри ІКІ Радівілова Т.А.

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

13 жовтня 2021 року відбулась чергова розширена зустріч представників компанії Huawei зі співробітниками кафедри ІКІ імені В.В. Поповського та студентами, які навчаються в ХНУРЕ. Зустріч відбувалась в онлайн режимі та охопила до 70-ти учасників. На зустрічі піднімались та обговорювались питання щодо працевлаштування студентів, їх стажування та проходження практики у компанії Huawei. Були чітко сформульовані вимоги, які стосуються рівня знань та вмінь майбутніх молодих співробітників цієї потужної IT-компанії. Перед студентами та аспірантами виступили керівники українського представництва компанії, представники відділу рекрутингу, а також стажери, які тільки починають свою кар’єру.

26 жовтня 2021 року відбулась онлайн зустріч представників компанії Lifecell зі студентами кафедри ІКІ імені В.В. Поповського. На зустрічі презентувалась соціально-освітня програма JUMP into life:), яка залучає талановиту молодь та сприяє розвитку майбутніх українських професіоналів. Участь в програмі безкоштовна, гнучкий графік розробляється індивідуально з персональним ментором, щоб студент міг продовжувати навчання.

30 листопада 2021 року відбулась онлайн-лекція спікерів компанії Distributed Lab для студентів 2-4 курсів кафедри ІКІ ім. В. В. Поповського. Темою заходу стали принципи функціонування Bitcoin. На лекції також піднімалися та обговорювались питання щодо переліку та змісту дисциплін освітньої програми «Управління інформаційною безпекою», а також стажування студентів та проходження практики у компанії Distributed Lab. Перед студентами та аспірантами виступили Олександр Курбатов, Олена Волощук та голова компанії – Павел Кравченко.

17 червня 2021 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Харківським національним університетом радіоелектроніки та Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Предметом Меморандуму є взаїмовигідне співробітництво з питань протидії кіберзлочинності в Україні, а саме працевлаштування здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 125 – «Кібербезпека», підвищення професійного рівня поліцейських, державних службовців, студентів та науково-педагогічних працівників та впровадження в освітній процес передового науково-професійного досвіду.

25 червня 2021 року студенти 1–4-х курсів, які навчаються на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського за спеціальностями 125 - Кібербезпека та 172 - Телекомунікації та радіотехніка, завітали до Департаменту кіберполіції Національної поліції України (ДКП НПУ) в м. Харків. Супроводжувала делегацію студентів професор кафедри ІКІ імені В.В. Поповського Євдокименко Марина Олександрівна. Зустріч викликала неабияку зацікавленість студентів щодо працевлаштування в ДКП НПУ, особливо серед представників старших курсів. Студенти молодших курсів отримали ще одну мотиваційну причину для підвищення своїх знань та практичних вмінь з метою успішного проходження практики та стажування в ДКП НПУ.

17 червня 2021 ректор Харківського національного університету радіоелектроніки Валерій Семенець та представник ТОВ «ВОРКНЕСТ» Анастасія Шаповалова підписали угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин. В межах цієї угоди буде організовано плідне співробітництво з боку використання у виробничій діяльності й навчальному процесі нових інформаційних та телекомунікаційних технологій; проведення практик і стажувань для здобувачів вищої освіти, працевлаштування випускників ХНУРЕ та участь у виставках, конференціях, семінарах, презентаціях та ярмарках вакансій. Загалом, ТОВ «ВОРКНЕСТ» вже декілька років співпрацює з кафедрою інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського та працевлаштовує випускників та виступає базою практики для студентів, що навчаються за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» та 125 – «Кібербезпека».

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи з освітньо-наукової програми «Телекомунікації та радіотехніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка». Гарант програми – проф. Лемешко О.В., завідувач кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ. Висновок: акредитувати освітню програму.
Критерії оцінювання якості освітньої програми за рівнями відповідності:
Рівень А: 6,7
Рівень В: 1,2,3,4,5,8,9,10.
Акредитація проходила з 2 по 4 липня 2021 року.

Співробітництво та зв’язки кафедри з іншими ЗВО

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Директор інституту телекомунікаційних систем, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Ільченко Михайло Юхимович
Завідувач кафедри телекомунікаційних систем, доктор технічних наук, професор Уривський Леонід Олександрович
Завідувач кафедри телекомунікацій, доктор технічних наук, професор Кравчук Сергій Олександрович
Завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, доктор технічних наук, професор Глоба Лариса Сергіївна
Професор кафедри телекомунікацій, доктор технічних наук, професор Романов Олександр Іванович
Начальник кафедри інституту спеціального зв’язку та захисту інформації, доктор технічних наук, професор Єрохін Віктор Федорович
Професор кафедри телекомунікацій,кандидат технічних наук, професор Наритник Теодор Миколайович
Доцент кафедри інформаційної безпеки, кандидат технічних наук Барановський Олексій Миколайович

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна
Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович
Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, с.н.с. Наконечний Володимир Сергійович
Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор Бабенко Тетяна Василівна
Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент Вялкова Віра Іванівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Завідувач кафедри прикладної електродинаміки, доктор фізико-математичних наук, професор Горобець Микола Миколайович
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, доктор технічних наук, професор Шматков Сергій Іванович
Заступник декана з організації набору студентів, доктор технічних наук, професор Кузнецов Олександр Олександрович

Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський полiтехнiчний iнститут»

Професор кафедри систем інформації, доктор технічних наук, професор Серков Олександр Анатолійович
Завідувач кафедри систем інформації, доктор технічних наук, доцент Пустовойтов Павло Євгенович
Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування, доктор технічних наук, професор Кучук Георгій Анатолійович

Національний авіаційний університет

Завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем, доктор технічних наук, доцент Одарченко Роман Сергійович
Професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів, доктор технічних наук, професор Сундучков Костянтин Станіславович
Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Корченко Олександр Григорович
Професор кафедри безпеки інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Хорошко Володимир Олексійович

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Заступник начальника університету з навчальної роботи, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, полковник Васюта Костянтин Станіславович
Начальник кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил, доктор технічних наук, доцент, полковник Василишин Володимир Іванович
Начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, доктор технічних наук, професор, полковник Павленко Максим Анатолійович

Національний університет «Львівська політехніка»

Професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович
Завідувач кафедри телекомунікацій доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович
Професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання, доктор технічних наук, професор  Волочій Богдан Юрійович

Державний університет телекомунікацій

Ректор, доктор технічних наук, професор Толубко Володимир Борисович
Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор Беркман Любов Наумівна
Директор навчально-наукового інституту захисту інформації, доктор технічних наук, професор  Савченко Віталій Анатолійович

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Павліков Володимир Володимирович
Завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського (504) доктор технічних наук, професор Лукін Володимир Васильович

Зеленогурський університет (Польща)

Доктор технічних наук, професор Баркалов Олександр Олександрович

Полтавський університет економіки і торгівлі

Проректор з міжнародних зв’язків, доктор технічних наук, професор, Гаркуша Сергій Володимирович

Blekinge Institute of technology, Sweden

PhD Carlsson Anders

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач