Аспіранти

Position: teacher in Lebanese University; Ph.D. student in Kharkiv National University of Radio Electronics.

Research interests: Infocommunication Technologies, Communication Network Resilience.

Посада: асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. 

Посада: асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. 

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського

Рік вступу до апірантури: 2022

Науковий керівник: д.т.н., проф. Москалець Микола Вадимович

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського

Рік вступу до аспірантури: 2022

Науковий керівник: к.т.н., доц. Мартинчук Олександр Олександрович

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н.,проф. Москалець Микола Вадимович

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Рік вступу до апірантури: 2023.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Лемешко Олександр Віталійович.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Коляденко Юлія Юріївна.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н.,проф. Москалець Микола Вадимович.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського
Рік вступу до аспірантури: 2023
Науковий керівник: д.т.н., проф. Радівілова Тамара Анатоліївна

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського
Рік вступу до аспірантури: 2021
Науковий керівник: к.т.н., доцент Снігуров Аркадій Владиславович

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач