Аспіранти

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Москалець Микола Вадимович.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Коляденко Юлія Юріївна.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського.

Рік вступу до апірантури: 2016.

Науковий керівник: д.т.н., проф.  Агеєв Дмитро Володимирович.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Коляденко Юлія Юріївна.

Position: teacher in Lebanese University; Ph.D. student in Kharkiv National University of Radio Electronics.

Research interests: Infocommunication Technologies, Communication Network Resilience.

Посада: аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В.Поповського.
Рік вступу до апірантури: 2017.
Науковий керівник: д.т.н., доц. Радівілова Тамара Анатоліївна.

Посада: асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. 

Посада: асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. 

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач