Про кафедру

Кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки.

Кафедра заснована з 1975 року.

1975-1999 рр. – кафедра багатоканального електрозв’язку;

1999-2016 рр. – кафедра телекомунікаційних систем;

2016-2018 рр. – кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ);

2018 – по теперішній час – кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Зараз на кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями за двома спеціальностями: 125 «Кібербезпека» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Підготовка бакалаврів здійснюється за такими програмами:

освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою» (спеціальність 125 «Кібербезпека»);

освітньою програмою «Інфокомунікаційна інженерія» (спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»);

освітньою програмою «Телекомунікації» (спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»).

Підготовка магістрів здійснюється за такими програмами:

освітньою програмою «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» (спеціальність 125 «Кібербезпека»);

освітньою програмою «Інфокомунікаційна інженерія» (спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»);

освітньою програмою «Телекомунікаційні системи та мережі» (спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»).


Кафедра носить ім’я В.В. Поповського. Професор Поповський Володимир Володимирович очолював кафедру з 1992 по 2018 рр. Саме протягом цих років під його керівництвом було створено практично з нуля потужний науково-педагогічний колектив, розгорнуті нові надсучасні лабораторії, відкриті нові спеціальності та освітні програми. Професор Поповський В.В. є автором більше ніж 300 наукових праць, серед них 6 монографій, 11 навчально-методичних посібників, 8 підручників. Під його керівництвом захищено понад 60 кандидатських та 14 докторських дисертаційних робіт.

На кафедрі щорічно здійснюється прийом близько 150 абітурієнтів з України та інших країн на денне, заочне, а також післядипломне навчання. Відкрито навчання студентів англійською мовою.


В процесі навчання задіяні висококваліфіковані викладачі, серед яких 9 докторів наук, професорів; 30 кандидатів наук, доцентів. Середній вік викладача – близько 47 років. Всі вони мають кваліфікацію, відповідну до спеціальностей, за якими проводиться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування. Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва..
Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського оснащена сучасними комунікаційним, мережним, серверним обладнанням та обчислювальною технікою, яке об’єднане в 15 навчальних, навчально-наукових лабораторій та комп’ютерних класів. Перелік лабораторій постійно розширюється та оновлюється. Наприклад, у 2018/19 навчальному році було введено в освітній процес навчально-наукову лабораторію кібербезпеки та хмарних технологій (Cybersecurity & Cloud Laboratory), а в 2019/20 навчальному році – дві лабораторії: навчально-наукову лабораторію маршрутизації та комутації (Routing & Switching Laboratory) та навчально-наукову лабораторію мережної безпеки та надійності (Network Security & Resilience Laboratory). В лабораторіях кафедри використовується комунікаційне та серверне обладнання фірм-виробників Cisco, Juniper, Hewlett-Packard, D-Link, Samsung, Panasonic, ISKRATEL, TP-Link, ZYXEL тощо. Апаратні фаєрволи виготовлені компаніями Cisco та Fortinet. Виробниками персональних комп’ютерів та ноутбуків є фірми Dell, Acer, Hewlett-Packard, Lenovo, Compaq.

Всі навчальні аудиторії кафедри, де навчаються студенти, оснащені новими меблями, кондиціонерами та мультимедійними проекторами.


На кафедрі ІКІ імені В.В. Поповського студенти можуть отримати дипломи ХНУРЕ та інших європейських університетів. Подібна програма вже діє з університетом BTH (м. Карслкруна, Швеція). На черзі підписання угод с університетами Польщі, Португалії, Іспанії, Словаччини та Туреччини. Для участі в цих програмах студенти повинні пройти конкурсний відбір, в якому основними вимогами є бажання навчатись та знання англійської мови.

Випускник за освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою» (125 – Кібербезпека) може працювати:

 1. Спеціалістом з розробки захищеного програмного забезпечення на С / C ++ / C # / JAVA / Python;
 2. Менеджером з інформаційної безпеки;
 3. Інженером, фахівцем, головним спеціалістом з інформаційної безпеки;
 4. Керівником відділу інформаційної безпеки;
 5. Аудитором систем інформаційної безпеки;
 6. Розробником систем і засобів захисту інформації;
 7. Адміністратором з інформаційної безпеки;
 8. Аналітик з інформаційної безпеки;
 9. Керівником проектів з інформаційної безпеки;
 10. Офіцером спецслужб з кібербезпеки.


Випускники за освітніми програмами «Інфокомунікаційна інженерія» та «Телекомунікації» (172 – Телекомунікації та радіотехніка) можуть працювати за фахом:

 • спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного програмного забезпечення (DevOps);
 • системний адміністратор (System Administrator);
 • системний інженер (System Engineer);
 • інженер з обслуговування мережі (Network Engineer);
 • адміністратор мережі (Network Administrator);
 • менеджер з мережної безпеки (Network Security Manager);
 • інженер з безпеки (Security Engineer);
 • системний аналітик (System Analyst);
 • бізнес-аналітик (Bysniness Analyst);
 • аудитор безпеки (Security Auditor);
 • аналітик кібербезпеки (CyberOps);
 • інженер операційного центру безпеки (Security Operations Center, SOC);
 • менеджер проектів (Project Manager);
 • спеціаліст з розробки та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead / Product Director / Group Product Manager );
 • інженер з тестування програмного забезпечення (QA engineer).

Наші випускники успішно працевлаштовуються та працюють інженерами та менеджерами в телекомунікаційних фірмах і компаніях України, таких як Укртелеком, «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, Велтонтелеком та інших; інженерами-конструкторами в компаніях та підприємствах з проектування, розробки, експлуатації та обслуговування радіоелектронної та комп’ютерної апаратури, мережного та серверного обладнання. Кращі наші випускники працюють в компаніях Cisco, Google, Oracle та Facebook у різних куточках нашої планети.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор — Лемешко Олександр Віталійович.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач