Монографії
Загальний перелік монографій

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Systems and Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS, volume 470) надруковано книгу «Information Systems and Technologies».

17.05.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 115) надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks».

06.04.2022

Вийшла в світ перша частина монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах»
У видавництві «Форт» надруковано першу частину монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах», яка підготовлена за загальною редакцією Романа Олійникова, Олександра Кузнецова, Олександра Лемешка.

24.11.2021

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ з публікацією статей у видавництві Springer – збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV»
У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV», редактори: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He, розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Четвертій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA 2021). Конференція відбулася віртуально 23-24 січня 2021 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики (International Research Association of Modern Education and Computer Science, RAMECS).

26.07.2021

У видавництві Springer надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies». Книга містить розширені варіанти доповідей на 10-й Міжнародній науковій конференції «Infocommunications – Present and Future» IPF 2020, яка проходила в період з 16 по 19 листопада 2020 року на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попов, Україна.

26.05.2021

У видавництві Springer надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 135) надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering».

28.04.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 831) надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks» . Редактори: Михайло Климаш, Микола Бешлей, Андрій Лунтовський. У книзі представлені дослідження щодо різноманітних аспектів побудови та функціонування інтенційно-орієнтованих мереж (Intent based networking) та програмно-конфігурованих мереж (SDN). Вона також містить розширені версії доповідей за результатами 14-ї Міжнародної IEEE-конференції TCSET’2020.

10.12.2021

У видавництві Springer надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2021, яка проходила 24 – 28 травня 2021 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професором Радівіловою Т.А. у співавторстві з іншими науковцями ХНУРЕ була опублікована доповідь.

07.08.2021

Вийшла у світ книга Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity (Vol. 69), надрукована у видавництві Springer
У видавництві Springer надруковано книгу «Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity» (Volume 69)".

05.06.2021

Співробітники кафедри ІКІ опублікували монографію "Методи доступу у перспективних системах мобільного зв'язку"
Вітаємо співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професорів Москальця М.В. та Коляденко Ю.Ю. з виходом з друку чергової монографії: Москалець М.В., Коляденко Ю.Ю., Коляденко О.В. Методи доступу у перспективних системах мобільного зв’язку: монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 539 с.

20.04.2021

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач