Монографії
Загальний перелік монографій

У видавництві Springer надруковано книгу «Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making»
У видавництві Springer в серії « Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 149) надруковано книгу «Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence” ISDMCI 2022.

17.09.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 135) надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering».

28.04.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 831) надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks» . Редактори: Михайло Климаш, Микола Бешлей, Андрій Лунтовський. У книзі представлені дослідження щодо різноманітних аспектів побудови та функціонування інтенційно-орієнтованих мереж (Intent based networking) та програмно-конфігурованих мереж (SDN). Вона також містить розширені версії доповідей за результатами 14-ї Міжнародної IEEE-конференції TCSET’2020.

10.12.2021

У видавництві Springer надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2021, яка проходила 24 – 28 травня 2021 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професором Радівіловою Т.А. у співавторстві з іншими науковцями ХНУРЕ була опублікована доповідь.

07.08.2021

Вийшла у світ книга Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity (Vol. 69), надрукована у видавництві Springer
У видавництві Springer надруковано книгу «Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity» (Volume 69)".

05.06.2021

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Systems and Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS, volume 470) надруковано книгу «Information Systems and Technologies».

17.05.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 115) надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks».

06.04.2022

Вийшла в світ перша частина монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах»
У видавництві «Форт» надруковано першу частину монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах», яка підготовлена за загальною редакцією Романа Олійникова, Олександра Кузнецова, Олександра Лемешка.

24.11.2021

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ з публікацією статей у видавництві Springer – збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV»
У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV», редактори: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He, розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Четвертій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA 2021). Конференція відбулася віртуально 23-24 січня 2021 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики (International Research Association of Modern Education and Computer Science, RAMECS).

26.07.2021

У видавництві Springer надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies». Книга містить розширені варіанти доповідей на 10-й Міжнародній науковій конференції «Infocommunications – Present and Future» IPF 2020, яка проходила в період з 16 по 19 листопада 2020 року на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попов, Україна.

26.05.2021

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач