Монографії
Загальний перелік монографій

У видавництві Springer надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2021, яка проходила 24 – 28 травня 2021 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професором Радівіловою Т.А. у співавторстві з іншими науковцями ХНУРЕ була опублікована доповідь.

07.08.2021

Вийшла у світ книга Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity (Vol. 69), надрукована у видавництві Springer
У видавництві Springer надруковано книгу «Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity» (Volume 69)".

05.06.2021

Співробітники кафедри ІКІ опублікували монографію "Методи доступу у перспективних системах мобільного зв'язку"
Вітаємо співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професорів Москальця М.В. та Коляденко Ю.Ю. з виходом з друку чергової монографії: Москалець М.В., Коляденко Ю.Ю., Коляденко О.В. Методи доступу у перспективних системах мобільного зв’язку: монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 539 с.

20.04.2021

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ мені В.В. Поповського з публікацією наукових результатів в видавництві Springer
У видавництві Springer в збірці "Advances in Information and Communication Technology and Systems" опубліковано результати наукових досліджень співробітників кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

08.09.2020

У видавництві Springer надруковано матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «New Trends in Information and Communications Technology Applications», NTICT 2020, яка відбулась цього року у місті Багдад, Ірак.
У видавництві Springer надруковано матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «New Trends in Information and Communications Technology Applications», NTICT 2020, яка відбулась цього року у місті Багдад, Ірак. Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського (ХНУРЕ) представила доповідь

17.08.2020

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ з публікацією статей у видавництві Springer – збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV»
У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV», редактори: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He, розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Четвертій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA 2021). Конференція відбулася віртуально 23-24 січня 2021 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики (International Research Association of Modern Education and Computer Science, RAMECS).

26.07.2021

У видавництві Springer надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies». Книга містить розширені варіанти доповідей на 10-й Міжнародній науковій конференції «Infocommunications – Present and Future» IPF 2020, яка проходила в період з 16 по 19 листопада 2020 року на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попов, Україна.

26.05.2021

Вітаємо доцента кафедри ІКІ Кузьміних Євгенію з публікаціями у високорейтингових наукових виданнях
Вітаємо доцента кафедри ІКІ Кузьміних Євгенію з публікаціями у видавництві Springer: 1. Kuzminykh I., Ghita B., Shiaeles S. (2020) Comparative Analysis of Cryptographic Key Management Systems...

25.12.2020

У видавництві Springer надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2020...

18.08.2020

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ з публікацією статей у видавництві Springer – збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education III»
У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education III» Editors: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He (Eds.), розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Третій міжнародній конференції з комп'ютерних наук...

08.08.2020

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач