Монографії
Загальний перелік монографій

У видавництві Springer надруковано книгу «EAI/Springer Innovations in Communication and Computing»
У видавництві Springer в серії «EAI/Springer Innovations in Communication and Computing» надруковано розширені версії доповідей 2-го Міжнародного конгресу електротехніки та комп’ютерної інженерії (ICECENG 2023) – 2nd International Congress of Electrical and Computer Engineering. У книзі представлені матеріали, які стосуються результатів досліджень науковців, розробників, студентів у галузі обчислювальної техніки, технологічних тенденцій, штучного інтелекту та безпеки.

27.03.2024

У видавництві Springer надруковано книгу «Advances in Computer Science for Engineering and Education VI»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 181) надруковано книгу «Advances in Computer Science for Engineering and Education VI».

21.08.2023

У видавництві Springer надруковано книгу «Emerging Networking in the Digital Transformation Age: Approaches, Protocols, Platforms, Best Practices, and Energy Efficiency»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 965) надруковано книгу «Emerging Networking in the Digital Transformation Age: Approaches, Protocols, Platforms, Best Practices, and Energy Efficiency». Редактори: Михайло Климаш, Андрій Лунтовський, Микола Бешлей, Ігор Мельник, Александер Шиль.

20.03.2023

У видавництві Springer надруковано книгу «Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. Advanced Approaches to Intelligent Data Processing and Smart Networking»
У видавництві Springer в серії « Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS,volume 548) надруковано книгу «Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. Advanced Approaches to Intelligent Data Processing and Smart Networking». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції MCiT: International Scientific and Technical Conference - Modern Challenges in Telecommunications.

18.11.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making»
У видавництві Springer в серії « Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 149) надруковано книгу «Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence” ISDMCI 2022.

17.09.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Information and Communication Technologies and Sustainable Development»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS, volume 809) надруковано книгу «Information and Communication Technologies and Sustainable Development. Advanced Approaches and Innovations in Up-to-Date Networks and Systems».

17.11.2023

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Technology for Education, Science, and Technics»
У книзі представлено результати стосовно різних аспектів розвитку інформаційних технологій і систем та їх застосування. У книзі представлені розширені версії матеріалів 6-ї Міжнародної наукової конференції ITEST2022: International Scientific-Practical Conference "Information Technology for Education, Science and Technics".

23.06.2023

У видавництві Springer надруковано монографію «Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Synthesis Targeting ASICs, CPLDs and FPGAs»
У видавництві Springer надруковано монографію «Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Synthesis Targeting ASICs, CPLDs and FPGAs», до авторського колективу якої увійшла професорка кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктор наук Тітаренко Лариса Олександрівна.

29.11.2022

Опубліковано монографію «Моделювання та оптимізація процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах»
Співробітниками кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського підготовлено та опубліковано в цей нелегкий для країни, університету та кафедри час наукову монографію. Монографія присвячена розв’язанню задач, пов’язаних із розробленням математичних моделей для оптимізації процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації, які б слугували подальшою теоретичною основою перспективних протоколів маршрутизації та технологічних засобів управління трафіком у традиційних та програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах.

05.11.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Systems and Technologies»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS, volume 470) надруковано книгу «Information Systems and Technologies».

17.05.2022

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач