На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 40 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.

Участь у конференціях

Участь науковців кафедри ІКІ у роботі Міжнародної конференції IEEE UKRCON 2021
Шановні колеги, в період з 26 по 28 серпня 2021 року у м. Львові відбулась Третя Міжнародна IEEE-конференція з електроніки та комп’ютерної інженерії – 3rd Ukrainian Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON).

28.08.2021

Участь у роботі International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS’2021)
Шановні колеги! У період з 4 по 6 червня 2021 року відбувся Міжнародний семінар – International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS’2021). Семінар створений для обговорення моделей машинного навчання, аналізу наявних та перспективних багатокритеріальних рішень та багатооб’єктивної оптимізації.

14.06.2021

Співробітники кафедри ІКІ прийняли участь у роботі міжнародної конференції IEEE CADSM’2021
Шановні колеги! У період з 22 по 26 лютого 2021 року в м. Львів на базі Націального університету «Львівська політехніка» за підтримки IEEE Ukraine Section та IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter відбулася 16-а IEEE Міжнародна наукова конференція «The Experience of Designing and Application of CAD systems» – CADSM’2021. Відповідно до нових правил і рекомендацій щодо соціального дистанціювання в умовах пандемії COVID-19 цього року конференція проводилась у віртуальному форматі.

24.02.2021

Участь науковців кафедри ІКІ у Другій міжнародній IEEE-конференції ATIT’2020
Шановні колеги! В період з 25 по 27 листопада 2020 року проходила Друга Міжнародна IEEE-конференція «Передові тенденції в теорії інформації» (2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT’2020).

26.11.2020

Науковці кафедри ІКІ імені В.В. Поповського прийняли участь у конференції ICONAT-2020
20-22 серпня відбулась Міжнародна конференція з природничих наук і технологій ICONAT-2020. У цьому році конференція через пандемію COVID-19 відбулась переважно в он-лайн режимі. Харківський національний університет радіоелектроніки виступав одним з її організаторів.

20.08.2020

Науковці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського прийняли участь у роботі IEEE-конференції EUROCON'2021
Шановні колеги! В період з 6 по 8 липня 2021 року відбулась Міжнародна IEEE конференція “Smart Technologies (EUROCON)” у віртуальному форматі. Конференція зібрала науковців з різних куточків світу, які мали нагоду поділитись своїми результатами на пленарному та численних секційних засіданнях.

08.07.2021

Участь студентів у Міжнародній конференції «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського)
У період з 12 по 16 квітня 2021 року у місті Києві на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулась тринадцята Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем».

16.04.2021

Участь науковців кафедри ІКІ у роботі міжнародної конференції ICCSEEA’2021
В період з 23 по 24 січня 2021 року проходила Четверта Міжнародна конференція з інформатики, інженерії та застосувань в освіті (The Fourth International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications, ICCSEEA’2021), яка організована спільно Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Міжнародною дослідницькою асоціацією сучасної освіти та інформатики (International Research Association of Modern Education and Computer Science, RAMECS).

28.01.2021

Співробітниці та студентки кафедри ІКІ прийняли участь у Міжнародній конференції womENcourage 2020
Шановні колеги! З 24 по 27 вересня 2020 року за підтримки ACM-W Europe проводиться Міжнародна конференція womENcourage 2020, яка у зв’язку з пандемією проходить віртуально в м. Баку (Азербайджан).

26.09.2020

Участь співробітників кафедри ІКІ у міжнародній конференції NTICT’20 (м. Багдад, Ірак)
15 червня 2020 року проходила 4-а Міжнародна конференція «Нові тенденції застосування інформаційних технологій та комунікацій» (New Trends in Information Technology and Communications Applications – NTICT’20) на базі University of Information Technology and Communications, UoITC).

15.06.2020

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач