На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Участь у конференціях

Участь науковців кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського у роботі Міжнародної конференції ICCSEEA'2024 (Київ, Україна)
В період з 27 по 28 квітня 2024 року відбулася Сьома Міжнародна конференція з інформатики, інженерії та застосувань в освіті (The 7th International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications – ICCSEEA'2024).

01.05.2024

На кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського відбулася наукова конференція «Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно вимірювальних технологій», яка організована в рамках 28-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті»
17 квітня 2024 року на кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського відбулась конференція «Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно вимірювальних технологій». Вона проходила в рамках 28-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».

22.04.2024

Апробація результатів досліджень викладачів та студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського на Міжнародній науково-практичній конференції “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”
14 березня 2024 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”. Організаторами конференції виступили Національна академія Національної гвардії України (м. Харків); Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків).

13.04.2024

Науковиці кафедри ІКІ прийняли участь у Десятій Міжнародній конференції womENcourage 2023 (Тронхейм, Норвегія)
В період з 20 по 22 вересня 2023 року за підтримки ACM-W Europe проводилася Десята Міжнародна конференція ACM Celebration of Women in Computing: womENcourage™ 2023. Цього року конференцію було організовано в Тронхеймі (Норвегія) на базі Норвезького університету природничих та технічних наук (Norwegian University of Science and Technology, NTNU).

27.09.2023

Співробітниці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського взяли участь у заходах COST CA19122 EUGAIN в Римі (Італія)
З 12 по 15 червня 2023 року в м. Рим (Італія) на базі Римського університету ла Сап'єнца (Sapienza Università di Roma) проводилися засідання робочих груп COST CA19122 EUGAIN та Друга міжнародня літня школа – 2nd International EUGAIN Summer Training School: Research Recharge, де активну участь прийняли співробітниці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського: професорка Олександра Єременко та доцентка Амаль Мерсні.

01.07.2023

Участь професорки Єременко Олександри у підсумковій конференції COST ACTION CA19122 EUGAIN (м. Лісабон, Португалія)
В період з 21 по 22 квітня 2024 року в Лісабоні (Португалія) за підтримки Ordem dos Engenheiros (Асоціації інженерів) відбулась заключна конференція COST ACTION CA19122 EUGAIN, тема якої «Opening the doors to the world». Головна мета заходу пов’язана з висвітленням результатів проєкту EUGAIN запрошеним зовнішнім зацікавленим сторонам і представникам влади та залученням їх до спільної дискусії щодо покращення гендерного балансу в інформатиці в Європі та за її межами.

01.05.2024

Участь студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського у XVІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» ПРІТС 2024
З 15 по 19 квітня 2024 року проводились XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" і XVІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ». Організатором конференції виступив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

22.04.2024

Участь науковців кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського у Міжнародній IEEE конференції UkrMiCo’2023
З 13 по 16 листопада 2023 року проходить Шоста Міжнародна IEEE конференції UkrMiCo’2023 (2023 IEEE Sixth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics, UkrMiCo). На пленарній секції, яка відбулась 14 листопада 2023 року, була представлена доповідь науковців кафедри ІКІ імені В.В. Поповського.

15.11.2023

Участь науковців та студентів кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ у Міжнародній науково-практичній конференції «Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії»
18 липня 2023 року у Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук стартувала Міжнародна науково-практична конференція «Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії» (International Conference “Advanced Technology in Information and Communication Engineering”, ATICE’2023).

19.07.2023

Участь аспірантів і студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського у Міжнародній науковій конференції молодих учених «Інформатика, Математика, Автоматика» ІМА :: 2023
З 24 по 28 квітня 2023 року проводилась щорічна Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інформатика, Математика, Автоматика» ІМА :: 2023. Організатором конференції виступили Сумський державний університет (Україна) та Міжнародний Університет «Астана» (Казахстан).

16.05.2023

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач