На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Участь у конференціях

Науковиці кафедри ІКІ прийняли участь у Десятій Міжнародній конференції womENcourage 2023 (Тронхейм, Норвегія)
В період з 20 по 22 вересня 2023 року за підтримки ACM-W Europe проводилася Десята Міжнародна конференція ACM Celebration of Women in Computing: womENcourage™ 2023. Цього року конференцію було організовано в Тронхеймі (Норвегія) на базі Норвезького університету природничих та технічних наук (Norwegian University of Science and Technology, NTNU).

27.09.2023

Співробітниці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського взяли участь у заходах COST CA19122 EUGAIN в Римі (Італія)
З 12 по 15 червня 2023 року в м. Рим (Італія) на базі Римського університету ла Сап'єнца (Sapienza Università di Roma) проводилися засідання робочих груп COST CA19122 EUGAIN та Друга міжнародня літня школа – 2nd International EUGAIN Summer Training School: Research Recharge, де активну участь прийняли співробітниці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського: професорка Олександра Єременко та доцентка Амаль Мерсні.

01.07.2023

Відбулась друга Міжнародна наукова конференція NGSec 2023
26-27 квітня 2023 року в режимі онлайн відбулося проведення міжнародної науково-практичної конференції NGSec 2023: International Conference on Next Generation Cybersecurity Systems and Applications.

27.04.2023

Участь студентів та професорів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського у Міжнародній науково-практичній конференції “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”
15 березня 2023 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”. Організаторами конференції виступили Національна академія Національної гвардії України (м. Харків); Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків).

07.04.2023

Участь у вебінарі «Жінки у кібербезпеці: створення професійних асоціацій на основі успішних практик»
15 березня 2023 року на платформі Zoom відбувся вебінар «Жінки у кібербезпеці: створення професійних асоціацій на основі успішних практик». Захід є продовженням серії гендерних заходів, започаткованих Проєктом USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», який сприяє розширенню можливостей для професійного розвитку жінок у сфері кібербезпеки та заохочує жінок-професіоналок з кібербезпеки створювати кіберспільноти, об'єднані спільними інтересами та досвідом, шляхом співпраці з іншими експертами в цій галузі.

16.03.2023

Участь науковців та студентів кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського ХНУРЕ у Міжнародній науково-практичній конференції «Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії»
18 липня 2023 року у Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук стартувала Міжнародна науково-практична конференція «Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії» (International Conference “Advanced Technology in Information and Communication Engineering”, ATICE’2023).

19.07.2023

Участь аспірантів і студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського у Міжнародній науковій конференції молодих учених «Інформатика, Математика, Автоматика» ІМА :: 2023
З 24 по 28 квітня 2023 року проводилась щорічна Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інформатика, Математика, Автоматика» ІМА :: 2023. Організатором конференції виступили Сумський державний університет (Україна) та Міжнародний Університет «Астана» (Казахстан).

16.05.2023

Участь аспірантів і студентів кафедри ІКІ імені В.В. Поповського у XV Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» ПРІТС 2023
З 18 по 21 квітня 2023 року проводяться XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" і XV Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ». Організатором конференції виступив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

19.04.2023

Участь науковців кафедри ІКІ у роботі міжнародної конференції ICCSEEA'2023 (Варшава, Польща)
В період з 17 по 19 березня 2023 року проводиться Шоста Міжнародна конференція з інформатики, інженерії та застосувань в освіті (The 6th International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications - ICCSEEA'2023).

17.03.2023

Участь науковців кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського у Міжнародній IEEE конференції CADSM’2023
У період з 22 по 25 лютого 2023 року у м. Ярослав (Польща) відбулась 17-та Міжнародна IEEE конференція Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM’2023).

25.02.2023

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач