Науково-дослідні роботи

Держбюджетна тематика наукових досліджень кафедри ІКІ

Методика дослідження та аналізу електромагнітної сумісності в мобільних системах зв’язку
Шифр НДР: 213
Державний реєстраційний номер: ДР №0107U001568
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Відповідальний виконавець: д.т.н., доц. Коляденко Ю.Ю.
Термін виконання: 2007-2009

Розробка алгоритмічно-програмного забезпечення для кіберстійких інфокомунікаційних систем і мереж критичних інфраструктур
Шифр НДР: 344
Державний реєстраційний номер: ДР №0123U100128
Науковий керівник: д.т.н., проф. Єременко О.С.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Євдокименко М.О.
Термін виконання: 2023-2024

Розроблення полігонного вимірювального комплексу для випробувань високоточного озброєння
Шифр НДР: 338
Державний реєстраційний номер: ДР №0121U109790
Науковий керівник: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Тевяшев А.Д.
Термін виконання: 2021-2022

Автоматизована оптична інформаційно-вимірювальна система для полігонних випробувань керованих та некерованих ракет, артилерійських і реактивних снарядів
Шифр НДР: 328
Державний реєстраційний номер: ДР №01190U001405
Науковий керівник: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Тевяшев А.Д.
Термін виконання: 2019-2020

Методи проектування телекомунікаційних мереж NGN та управління їх ресурсами
Шифр НДР: 235
Державний реєстраційний номер: ДР №0109U000662
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Відповідальний виконавець: к.т.н., доц., Агеєв Д.В.
Термін виконання: 2009-2010

Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах
Шифр НДР: 299
Державний реєстраційний номер: ДР №0115U002432
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євсєєва О.Ю.
Відповідальний виконавець: к.т.н, доц. Ткачова О.Б.
Термін виконання: 2015-2016

Методи підвищення продуктивності безпроводових мереж наступного покоління
Шифр НДР: 261
Державний реєстраційний номер: ДР №0111U002627
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Лемешко О.В.
Термін виконання: 2011-2012

На спеціальну тему
Шифр НДР: 306
Державний реєстраційний номер: ДР №0115U000015т
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Термін виконання: 2015-2016

На спеціальну тему
Шифр НДР: 339
Державний реєстраційний номер: ДР №****U******т
Науковий керівник: к.т.н., с.н.с. Зарицький В. І.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Термін виконання: 2021-2022

Розроблення інфокомунікаційної технології моніторингу повітряних цілей та видачі цілевказівки на їх ураження мережею оптико-електронних станцій
Шифр НДР: 345
Науковий керівник: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Тевяшев А.Д.
Термін виконання: 2023-2024

Госпдоговірна тематика наукових досліджень кафедри ІКІ

Розробка методики розрахунку норм-частотно-територіального рознесення між радіоелектронними засобами мережі цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 та радіоелектронними засобами спеціальних користувачів після удосконалення характеристик частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки шляхом встановлення і смугових фільтрів і зміни налаштування
Шифр НДР: Договір №12-32
Державний реєстраційний номер: ДР №0112U006067
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Термін виконання: 02.11.12-31.12.12

Дослідження факторів впливу на результати вимірювань параметрів випромінювання РЕЗ та розробка пропозицій щодо визначення загальних погрішності та невизначеності при проведені вимірювань засобами радіоконтролю
Шифр НДР: Договір №13-12
Державний реєстраційний номер: ДР №0113U006180
Науковий керівник: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Москалець М.В.
Термін виконання: 14.10.13-08.12.13

Розроблення технології виявлення та високоточного супроводу повітряних об’єктів
Шифр НДР: ДЗ/60-2018
Державний реєстраційний номер: ДР №0118U005414
Науковий керівник: д.т.н., проф. Семенець В.В.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Тевяшев А.Д. (д.т.н., проф. І. С. Шостко)
Термін виконання: 2018-2019

Розроблення технології високоточного наведення засобів ураження повітряних об'єктів
Шифр НДР: 105 – 2021
Державний реєстраційний номер: ДР №0120U105237
Науковий керівник: д.т.н., проф. А. Д. Тевяшев
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. І. С. Шостко
Термін виконання: 2020-2021

Базове фінансування наукових досліджень кафедри ІКІ

Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Воєнні науки та національна безпека"
Шифр НДР: 20-2021
Державний реєстраційний номер: ДР № 0121U112890
Науковий керівник: д.т.н., проф. Шостко І.С.
Термін виконання: 2021-2025

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач