Освітні програми та навчальні плани

Освітні програми

Освітньо-наукова програма "Телекомунікаційні системи та мережі" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікаційнії та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації Кваліфіцікація: Магістр, Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-професійна програма "Інфокомунікаційна інженерія" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікаційнії та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації Кваліфіцікація: Бакалавр, Телекомунікації та радіотехніка, Інфокомунікаційна інженерія

Освітньо-професійна програма "Телекомунікації" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікаційнії та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації Кваліфіцікація: Бакалавр, Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікації

Навчальні плани

Навчальний план підготовки бакалавра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Інфокомунікаційна інженерія 3 роки 10 місяців

Навчальний план підготовки бакалавра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Телекомунікації 3 роки 10 місяців

Навчальний план підготовки бакалавра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Інфокомунікаційна інженерія 2 роки 10 місяців

Навчальний план підготовки магістра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Інфокомунікаційна інженерія 1 рік 4 місяці

Навчальний план підготовки магістра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Телекомунікаційні системи та мережі 1 рік 4 місяці

Навчальний план підготовки магістра Прийом 2019 року Спеціальність 172 Освітня програма: Телекомунікаційні системи та мережі 1 рік 9 місяців

Проєкти

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека (1 р. 4 м., 2021 р.). Проєкт

ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека (1 р. 9 м., 2021 р.). Проєкт

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач