Захист дисертацій
Усього за останні 29 років захищено 13 докторських дисертацій та 78 кандидатських дисертацій

У 2021 році захищено 1 докторську дисертацію та 1 кандидатську дисертацію.
У 2020 році захищено 1 докторську дисертацію.
У 2019 році захищено 1 кандидатську дисертацію.
У 2018 році захищено 2 докторські дисертації та 3 кандидатські дисертації.
У 2017 році захищено 5 кандидатських дисертацій.
У 2016 році захищено 4 кандидатські дисертації.
У 2015 році захищено 2 кандидатські дисертації.
У 2014 році захищено 1 докторську дисертацію та 5 кандидатських дисертацій.
У 2013 році захищено 8 кандидатських дисертацій.
У 2012 році захищено 1 докторську дисертацію та 4 кандидатські дисертації.
У 2011 році захищено 2 докторські дисертації та 12 кандидатських дисертацій.
У 2010 році захищено 1 докторську дисертацію та 4 кандидатські дисертації.
У 2009 році захищено 5 кандидатських дисертацій.
У 2008 році захищено 3 кандидатські дисертації.
У 2007 році захищено 1 докторську дисертацію та 5 кандидатських дисертацій.
У 2006 році захищено 4 кандидатські дисертації.
У 2005 році захищено 2 докторські дисертації.
У 2004 році захищено 3 кандидатські дисертації.
У 2003 році захищено 1 докторську дисертацію та 1 кандидатську дисертацію.
У 2002 році захищено 3 кандидатські дисертації.
У 2001 році захищено 3 кандидатські дисертації.
У 1999 році захищено 1 кандидатську дисертацію.
У 1996 році захищено 1 кандидатську дисертацію.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач