Навчальні лабораторії

Лабораторія розміщується в аудиторії 510і, відповідальний – проф. Євдокименко М.О. Концепція створення та використання лабораторії: лабораторію створено в результаті міжнародного проекту ENGENSEC (544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR) для підготовки фахівців з кібербезпеки наступного покоління
Лабораторія розміщується в аудиторії 306, відповідальний – доцент Акулінічев А.А. Навчально-наукова лабораторія маршрутизації та комутації (Routing & Switching Laboratory) є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.
Лабораторія розміщується в аудиторії 301, відповідальний – доц. Єпішкін С.О.
Лабораторія розміщується в аудиторії 308, відповідальний – проф. Єременко О.С. Навчально-наукова лабораторія мережної безпеки та надійності (Network Security & Resilience Laboratory) є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.
Навчально-наукова лабораторія технологій мобільного зв’язку нових поколінь та цифрового телебачення. Лабораторія розміщується в аудиторії 374, відповідальний – проф. Москалець М.В.
Комп’ютерний клас розміщується в аудиторії 301а, відповідальний – асистент Волотка В.С. Комп’ютерний клас програмного забезпечення інфокомунікацій є структурним підрозділом матеріально-технічної та навчальної бази кафедри.
Лабораторія забезпечує підготовку студентів усіх форм навчання за спеціальностями 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 125 – Кібербезпека як з українською, так і з англійською мовами викладання. Лабораторія розташована в аудиторії 24з, відповідальні – доц. Штангей С.В., Мартинчук О.О.
Лабораторія розміщується в аудиторії 310, відповідальний - Ощепков М.Ю.
Лабораторія розміщується в аудиторії 305, відповідальний – Ощепков М.Ю. Оснащення лабораторії дозволяє вивчати принципи побудови і технології підсистеми доступу мереж наступного покоління (NGN) на прикладі лінійки обладнання SI-3000 виробництва Iskratel-Monis.
Лабораторія розміщується в аудиторії 368б, відповідальний – Ковальчук В.К. У лабораторії розміщуються персональні комп’ютери на базі процесорів Intel Pentium 5 – 4 од. з доступом до магістрального фрагменту ВОЛЗ ЗАО «Київстар»
Лабораторія розміщується в аудиторії 21з, відповідальний – Нетікова Л.І. Лабораторія «Радіорелейного зв'язку» забезпечує виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Електроживлення систем зв'язку».

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач