Підручники та навчальні посібники

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л.М. Холод, С.О. Сабурова, Ю.Ю. Коляденко, Х.: СМІТ, 2017. – 172 с. ISBN 978-617-621-068-9 Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах , наведено структуру метрологічної служби галузі та підприєм...
У видавництві «Lambert» надруковано підручник «VideoTrafficDeliveryovertheInternet», автори професор Поповський В.В., асистент Поповська К.О. У підручнику розглядаються популярні на даний час мережні технології обміну мультимедійними, обчислювальними і іншими інформаційними ресурсами між користувачами, підключеними до Інтернету. Перший розділ присв...
У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна...
Вийшов з друку новий підручник «Основи теорії телекомунікаційних систем» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за авторства професора Поповського В.В. Поповський В.В. Основи теорії телекомунікаційних систем: підручник. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 368с. УДК 621.39 Рецензенти: А.А. Сєрков, завідувач кафедри систем інформації Харк...
Вийшов друком навчальний посібник “Методи наукових досліджень в телекомунікації” в двох томах. Методи наукових досліджень в телекомунікаціях [Текст]. У 2-х томах. Т. 1.: навчальний посібник/під ред. В.В. Поповського. – Х .: Компанія СМІТ, 2013. – 390 с. ISBN 978-617-621-003-0 ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1) Методи наукових досл...
Т. Г. Калекіна, Ю. Ю. Коляденко, О. Ю. Євсєєва У посібнику розглянуті методи і алгоритми вибору структури телекомунікаційних систем і мереж, а також вирішення завдань маршрутизації та управління потоками. Дані методи і алгоритми є основою автоматизованого проектування телекомунікаційних систем і мереж. Матеріал посібника за змістом і характером йог...
Видано підручник “Захист інформації в телекомунікаційних системах” (УДК 621.89 ББК 32.883) В. В. Поповський, А.В. Персиков Навчальний посібник в 2-х томах, 2006 р. У навчальному посібнику розглянуті питання щодо основних напрямів захисту інформації (організаційна, правова, криптографічний, системна, мережева і ін.). Зроблена спроба сфор...
Видано підручник “Телекомунікаційні мережі та технології”: За редакцією професора, д.т.н. В.Г. Кривуца, В.Г. Кривуца, С.Н. Скляренко, А.П. Улеев, В.Г. Гулян, С.І. Зуєв, А.А. Гринь, А.М. Мухін, А.І. Решетніков, А.П. Моренко, В.М. Боркіс, Н.І. Гема, Н.П. Павлова, Е.Ф. Суркова, С.О. Сабурова Рецензенти: Л. Н. Беркман, д-р техн. наук, проф....
Видано підручник “Математичні основи теорії телекомунікаційних систем” (ISBN 966-8530-60-8): В.В. Поповсъкий, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв, Т.Г. Калєкіна, О.В. Лемешко, О.Ю. Євcєєвa, Ю.Ю. Коляденко, I.B. Стрелковська, Л.О. Тітаренко, Д.А. Зайцев. Рецензенти: Поляков П.Ф., завідувач кафедри транспортного зв’я...
System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V.V . Popovsky , S.O. Saburova, I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova. Under the general editorship of Professor V.A. Loshakov – Kh: Company SMIT”, 2019. – 416 p. ISBN 978-966-97643-5-5 Відходять у минуле спеціалізо...
Видано новий підручник з телекомунікацій “Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології”: В. В. Поповський, Ю. І. Лосєв, С. О. Сабурова, В. С. Марчук, Н. Д. Плотніков, Б.Н. Соколов, Ю. П. Картушин, В. К. Ковальчук, М. Ю. Ощепков, О. Ю. Євсєєва, К. А. Селіванов Рецензенти: Поляков П. Ф., завідувач кафедри транспорт...
Видано новий підручник “Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті”: Щербак Г.В., Мельнікова Л.І., Рубан I.B., Садовий К.В., Сумцов Д.В. Рецензенти: В.В. Поповський, доктор технічних наук, професор, ХНУРЕ, завідувач кафедри телекомунікаційних систем; В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, УЦЗУ, доцент кафедри організ...
Видано підручник “Design of digital systems and devices” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN 978-3-642-17544-2, e-ISBN 978-3-642-17545-9). У підручнику докладно висвітлені методи обробки сигналів в мережах радіодоступу та рекомендації щодо особливостей їх практичного використання. Книга висвітлює різні методи проектування ...
Видано новий підручник “Системи вимірювань і метрологічного забезпечення в телекомунікаціях”: С. О. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко. Основу навчального посібника склали матеріали навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки. У навчальному посібнику викладено п...
Видано підручник “Logic synthesis for compositional microprogram control units” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN: 978-3-540-69283-6 e-ISBN: 978-3-540-69285-0), 2008 р. Prof. Dr. Alexander Barkalov, Dr. Larysa Titarenko. Одним з можливих шляхів оптимізації пристроїв контролю (таких характеристик як розмір або продуктивні...
Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.1 »: Поповський В.В., Персиков А.В. У книзі розглянуті питання забезпечення криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах, побудованих на основі відкритих стандартів. Висвітлено математичну основу для проектування (теорія множин, теорія ...
Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.2 »: Поповський В.В., Персиков А.В.   У книзі розглянуто ефективні методи генерації істинно випадкових і псевдовипадкових послідовностей чисел, а також базові стандарти контролю якості послідовностей і фізичної реалізації генераторів. Викладено теорію...
Видано новий двотомний підручник з телекомунікацій (ISBN 978-966-2028-67-6): О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: підручник у 2-х частин. Ч.1 / О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін .; за заг. ред. проф. Поповського В.В. – Х .: ТОВ “Компані...
Видано новий підручник “Математичні основи управління та адаптації в телекомунікаційних системах”: Поповський В.В., Олійник В.Ф. Поповський В.В., Олійник В.Ф. Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. – Х .: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2011. – 362 с. Підручник присвячений виклад...
Вийшов новий підручник “Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations” у видавництві “Springer-Verlag” Поповський В.В., Тітаренко Л.О. Вітаємо членів редколегії журналу – професорів Поповського В.В. і Тітаренко Л.О., які в 2011 році опублікували підручник “Control and adaptation in...
Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»: Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». П...
Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». Другий том присвячено основам побудови та функціонування т...
Виданий новий підручник “Організація конфіденційного діловодства”: Головань С.М., Новіков О.М., Поповський В.В. та інші. Рецензенти: Рибальський О.В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет внутрішніх справ; Петров О.С., доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет ім. Даля; Ст...
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making» надруковано матеріали Міжнародної наукової конференції «Intellectual Systems of Decision-making and Problems of Computational Intelligence», ISDMCI 2021, яка проходила 24 – 28 травня 2021 року у місті Херсон, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповськ...
У видавництві «Форт» надруковано першу частину монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах», яка підготовлена за загальною редакцією Романа Олійникова, Олександра Кузнецова, Олександра Лемешка. Монографія видана за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України (грант 2020.01 / 0351). В ній міс...
У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV», редактори: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He, розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Четвертій міжнародній конференції з комп’ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA 2021). Ко...
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 831) надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks». Редактори: Михайло Климаш, Микола Бешлей, Андрій Лунтовський. У книзі представлені дослідження щодо різноманітних аспектів побудови ...
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 115) надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks». Редактори: Роман Олійников, Олександр Кузнєцов, Олександр Лемешко, Тамара Радівілова.. У книзі представлені практичні знання з різни...
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 135) надруковано книгу «Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering». Книга містить високоякісні реферовані наукові роботи, які були представлені на другій міжнародній конференції зі штучного інтелекту та інженерії логістик...
Springer Publishing published a book, Information Systems and Technologies, in the Lecture Notes in Networks and Systems series (LNNS, volume 470). The book contains high-quality abstracted scientific papers, which were presented at the 10th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’22), held in Budva, Montenegro, Ap...
У видавництві Springer в серії « Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT,volume 149) надруковано книгу «Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision Making». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції International Scientific Conference “In...
Дискретний аналіз при проєктуванні і реалізації цифрових автоматів: навч. посіб. для здобувачів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 113 «Прикладна математика» / О. О. Баркалов, Л. О. Титаренко, А. В. Баєв, Т. В. Нескородєва. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 320 с. УДК 519.1:519.713-028(075.8) Навчальний посібник при...
Співробітниками кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського підготовлено та опубліковано в цей нелегкий для країни, університету та кафедри час наукову монографію Лемешко О.В., Єременко О.С., Євдокименко М.О., Шаповалова А.С., Слейман Б. Моделювання та оптимізація процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаці...
У видавництві Springer в серії « Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS,volume 548) надруковано книгу «Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. Advanced Approaches to Intelligent Data Processing and Smart Networking». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції MCiT...
У видавництві Springer надруковано монографію «Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Synthesis Targeting ASICs, CPLDs and FPGAs», до авторського колективу якої увійшла професорка кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктор наук Тітаренко Лариса Олександрівна. Монографія є частиною книжкової серії Lec...

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач