Публікації
Усього 729 статей та 1091 доповідь

У 2023 році опубліковано 28 статей та 80 доповідей.
У 2022 році опубліковано 42 статті та 53 доповіді.
У 2021 році опубліковано 46 статей та 61 доповідь.
У 2020 році опубліковано 77 статей та 59 доповідей.
У 2019 році опубліковано 48 статей та 107 доповідей.
У 2018 році опубліковано 34 статті та 75 доповідей.
У 2017 році опубліковано 39 статей та 71 доповідь.
У 2016 році опубліковано 31 статтю та 71 доповідь.
У 2015 році опубліковано 48 статей та 89 доповідей.
У 2014 році опубліковано 38 статей та 80 доповідей.
У 2013 році опубліковано 39 статей та 104 доповіді.
У 2012 році опубліковано 47 статей та 65 доповідей.
У 2011 році опубліковано 41 статтю та 65 доповідей.
У 2010 році опубліковано 83 статті та 42 доповіді.
У 2009 році опубліковано 50 статей та 25 доповідей.
У 2008 році опубліковано 38 статей та 44 доповіді.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач