Публікації
Усього 610 статей та 883 доповіді

У 2021 році опубліковано 28 статей та 12 доповідей.
У 2020 році опубліковано 57 статей та 56 доповідей.
У 2019 році опубліковано 47 статей та 101 доповідь.
У 2018 році опубліковано 34 статті та 75 доповідей.
У 2017 році опубліковано 36 статей та 71 доповідь.
У 2016 році опубліковано 30 статей та 69 доповідей.
У 2015 році опубліковано 48 статей та 88 доповідей.
У 2014 році опубліковано 38 статей та 77 доповідей.
У 2013 році опубліковано 38 статей та 105 доповідей.
У 2012 році опубліковано 47 статей та 65 доповідей.
У 2011 році опубліковано 41 статтю та 64 доповіді.
У 2010 році опубліковано 81 статтю та 39 доповідей.
У 2009 році опубліковано 48 статей та 22 доповіді.
У 2008 році опубліковано 37 статей та 39 доповідей.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач