Наукометричні показники ХНУРЕ в НМБ Scopus

Автор h-index Загальна кількість публікацій автора Загальна кількість цитувань
18
h-index
160
Публікації
987
Цитування
16
h-index
56
Публікації
587
Цитування
15
h-index
51
Публікації
537
Цитування
15
h-index
110
Публікації
676
Цитування
13
h-index
77
Публікації
461
Цитування
13
h-index
38
Публікації
413
Цитування
12
h-index
164
Публікації
354
Цитування
12
h-index
38
Публікації
300
Цитування
11
h-index
38
Публікації
341
Цитування
10
h-index
177
Публікації
380
Цитування
10
h-index
63
Публікації
279
Цитування
9
h-index
160
Публікації
325
Цитування
8
h-index
53
Публікації
153
Цитування
8
h-index
85
Публікації
200
Цитування
8
h-index
39
Публікації
154
Цитування
8
h-index
21
Публікації
393
Цитування
7
h-index
28
Публікації
108
Цитування
6
h-index
56
Публікації
162
Цитування
5
h-index
43
Публікації
73
Цитування
4
h-index
57
Публікації
60
Цитування
2
h-index
15
Публікації
24
Цитування
210
h-index
1529
Публікації
6967
Цитування

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач