Новина

Відбулась сьома Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв'язку»

Шановні колеги! 25-26 листопада 2021 року в ХНУРЕ на базі кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського відбулась сьома Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв'язку» (ЕМС-2021).
Організатори конференції: Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України.
Співорганізатори конференції: Північно-східна філія Українського державного центру радіочастот (м. Харків), Харківське об’єднане відділення (Chapter) IEEE (IEEE Ukraine Section (Kharkiv) SP/AP/C/EMC/COM Societies Joint Chapter) та ін.
В заході приймали участь студенти, аспіранти та науковці, які проявляють наукову зацікавленість у питаннях електромагнітної сумісності існуючих та перспективних безпроводових мереж і систем зв’язку.
Загалом було представлено 29 тез доповідей за напрямками роботи конференції, а саме:
– теоретичні проблеми електромагнітної сумісності в інфокомунікаціях;
– електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів інфокомунікацій;
– електромагнітна сумісність компонентів інфокомунікаційних засобів;
– електромагнітний моніторинг, вимірювання, контроль, сертифікація;
– безпека інформації у безпроводових технологіях.
Кафедру інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ представляли доповідачі, які презентували наступні онлайн доповіді:
- аспіранта кафедри Цибульникова Д.І. на тему: «ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ППРЧ» (співавтор Шостко I.C.);
- аспіранта кафедри Чурсанов М.О. на тему: «МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ У МЕРЕЖАХ ЗВ'ЯЗКУ 5G» (співавтори Коляденко Ю.Ю., Чурсанов М.О., Водолажченко О.В.);
- магістранти кафедри Журавльової А.С. на тему: «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІДМОВОСТІЙКОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ» (співавтор Круглова А.О.);
- магістрантки кафедри Круглової А.О. на тему: «РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ» (співавтор Журавльова А.С.);
- студентки кафедри Кіщенко М. І. на тему: «НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОЛОСОВИХ СИСТЕМ АВТЕНТИФІКАЦІЇ» (співавтор Пастушенко М.С.);
- студента кафедри Олизаренко В.А. на тему: «ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ» (співавтор Шостко І.С.);
- студента кафедри Олизаренко В.А. на тему: «ZIGBEE ПРОТОКОЛ В ІНДУСТРІЇ 4.0» (співавтор Шостко І.С.);
- студента кафедри Ayodele Tega Ajadi на тему: «METHOD OF ADAPTING POLARIZATION-ORTHOGONAL SIGNALS TO IMPROVE THE QUALITY OF COMMUNICATION CHANNELS WITH MIMO» (співавтори Martynchuk O.O, Ikram Qadir Abdullah, Ajadi Ayodele Tega, Ikeza Obasi Anyaso Destiny, M’TUMBE ABI Tresor);
- магістра кафедри Samad Habib Suhel на тему: «LOAD BALANCING METHODS IN CLOUD INFOCOMMUNICATION SYSTEMS» (співавтори Saburova S.A., Kadatskaya O.I.).
Важливу увагу учасників конференції було приділено доповіді аспіранта Цибульнікова Д.І. стосовно розробки пристрою для аналізу та пошуку оптимальних параметрів каналів радіозв’язку з послідовним пере- налаштуванням частот. Доцент Мартинчук О.О. зазначив декілька напрямів практичного використання запропонованої розробки в рамках вирішення задач електромагнітної сумісності.
Особливий інтерес в обговоренні викликала доповідь студентки кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського Маргарита Кіщенко стосовно напрямів підвищення ефективності голосових систем автентифікації, яка ґрунтовно відповіла на ряд проблемних питань побудови систем автентифікації голосу. Доцент Добринін І.С. зазначив можливі загрози та шляхи підвищення інформаційної безпеки.
В обговоренні актуальних питань та проблем по забезпеченню електромагнітної сумісності у сучасних безпроводових мережах зв’язку приймали активну участь магістранти і аспіранти іноземці. Так, серед учасників конференції жвавий інтерес було викликано доповіддю на тему: «Метод адаптації поляризаційно-ортогональних сигналів для покращення якості каналів зв`язку з МІМО» аспірантом Ayodele Tega Ajadi. Доцент Мартинчук О.О. висловив пропозиції щодо перспектив застосування поляризаційної обробки сигналів у системах безпроводового зв’язку нових поколінь. Цікава дискусія виникла за результатами доповіді магістранта Samad Habib Suhel стосовно забезпечення якості надання послуг при використанні сучасних моделей хмарних технологій. Доцентом Кадацькою О.Й. було зазначено особливу актуальність питань методів балансування навантаження і оцінки якості функціонування сервісів в мережах нових поколінь в аспекті використання хмарних технологій та їх важливість для сучасних потреб суспільства. Доцентом Сабурової С.О. було підкреслено, що дані дослідження є безумовно актуальними при наданні користувачам високоефективного доступу до сучасних сервісів безпроводових мереж зв’язку.
При підведенні підсумків роботи конференції було підкреслено, що проблема електромагнітної сумісності є завжди актуальною, оскільки зі збільшенням числа радіоелектронних засобів у світі і в Україні ця проблема стає більш гострою і потребує нових, ефективних методів вирішення.
Було запропоновано вважати організацію проведення конференції на достатньо високому науково-технічному рівні і рекомендувати оргкомітету наступне проведення засідання конференції «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв'язку» у 2022 р. в ХНУРЕ.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач