Новина

Кафедра ІКІ очолила вебометричний рейтинг кафедр ХНУРЕ

За підсумками вебометричного рейтингу кафедр Харківського національного університету радіоелектроніки перше місце зайняла кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. Саме на наш підрозділ припадає 10,6% від загального внеску кафедр у вебометричні здобутки університету взагалі.

Переможці визначались за комплексним показником, який враховував наукометричні показники співробітників кафедри та «веб-присутність» кафедр в мережі Інтернет, яка пов’язана з наповненістю та популярністю їх веб-сайтів. За проведену кропітку роботу з підготовки «Положення про рейтингове оцінювання вебометричних показників кафедр ХНУРЕ», збору та обробки статистичних даних про успіхи співробітників університету та популярність сайтів кафедр варто подякувати активу Центру інформаційних систем та технологій, відділу бенчмаркінгу та окремо доц. Ткачову В.М.

За рішенням ректора ХНУРЕ Семенця В.В., який виступив ініціатором створення та просування вебометричного рейтингу, кафедри університету, які показали найкращі результати, були премійовані графічними планшетами.

Вебометричний рейтинг кафедр університету було запроваджено з метою підвищення позицій ХНУРЕ у світових рейтингах.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач