Новина

Магістранти кафедри ІКІ успішно захистили кваліфікаційні роботи

На кафедрі ІКІ ім. В.В. Поповського у період з 26 по 31 травня 2022 року пройшли засідання Екзаменаційних комісій з розгляду магістерських кваліфікаційних робіт по двом освітнім програмам: «Телекомунікаційні системи та мережі» (спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка) та «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» (спеціальність 125 Кібербезпека). Засідання проходили в онлайн режимі із дотриманням всіх встановлених вимог. Теми робіт були присвячені актуальним сучасним напрямкам дослідження інфокомунікаційних технологій та технологій кіберзахисту. Всі магістранти мали мінімум по три наукові публікації, виданими за результатами проведених досліджень.
Результати захистів: три студенти отримали відмінні оцінки, по одному студенту отримали оцінки «добре» та «задовільно». Два студенти на захист кваліфікаційних робіт не з’явились.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач