Новина

Участь у роботі International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS’2021)

Шановні колеги! У період з 4 по 6 червня 2021 року відбувся Міжнародний семінар – International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS’2021). Семінар створений для обговорення моделей машинного навчання, аналізу наявних та перспективних багатокритеріальних рішень та багатооб’єктивної оптимізації.
В межах семінару наукові дослідження закордонних та вітчизняних вчених представлені за такими тематиками:
1. Regression analysis
2. Deep learning
3. Gradient Boosted Trees
4. Support Vector Machines
5. Bayesian networks
6. Unsupervised learning for clustering
7. MCDM Theory
8. Multiobjective Optimization
9. Group Decision Making
10. Multiattribute Utility or Value Theory
11. Behavioral Issues in Decision Making
12. Preference Modelling
13. Applications of MCDM and Optimization
Цього року семінар проводився у віртуальному форматі.
Науковцями кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського було представлено доповідь:
Yevdokymenko M., Yeremenko O., Shapovalova A., Shapoval M., Porokhniak V., and Rogovaya N. Investigation of the Secure Paths Set Calculation Approach Based on Vulnerability Assessment. Workshop Proceedings of the 10th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS-2021, Shatsk, Ukraine. 2021. P. 1-11.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач