Марчук Артем Володимирович

IEEE Xplore: 37085497797
Кількість публікацій: 1
Кількість цитувань: 1

Google Scholar
Кількість цитувань: 23 (8)
h-index: 3 (2)
i10-index: 0 (0)

ORCID ID: 0000-0002-2720-3954

Адреса електронної пошти: artem.marchuk@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Освіта:

  • ВНЗ: ХНУРЕ, 2001-2006 рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ, 2006-2009 рр.; у 2010 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

  • 2010 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
  • 2012 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Програмування;
  • Мережне програмування;
  • Системи зв’язку з рухомими об’єктами.

Напрями наукової діяльності:

безпроводові системи MIMO, безпека безпроводових телекомунікаційних систем, мережеве програмування.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).

Наукові публікації: понад 15 статей та доповідей.

Статті з 2008 року (6)
Доповіді з 2008 року (11)
Науково-дослідні роботи (2)
Сертифікати (4)
Активність викладача (2008-2023)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач