Мельнікова Любов Іванівна

Web of Science: V-7796-20

IEEE Xplore: 37088361887
Кількість публікацій: 1
Кількість цитувань: 5

Google Scholar
Кількість цитувань: 27 (15)
h-index: 3 (3)
i10-index: 1 (0)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0003-0439-7108

Адреса електронної пошти: liubov.melnikova@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

  • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), 1967-1972 рр., спеціальність «Електронні обчислювальні машини»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ; у 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

Кар’єра:

  • 1972 р. – інженер ПНДЛ АСУ ХІРЕ;
  • 1975 р. – старший інженер ПНДЛ АСУ ХІРЕ;
  • 1979 р. – старший інженер кафедри програмного забезпечення ЕОМ ХІРЕ;
  • 1982 р. – старший науковий співробітник кафедри програмного забезпечення ЕОМ ХІРЕ;
  • 1993 р. – асистент кафедри багатоканального електрозв’язку ХІРЕ;
  • 2004 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР;
  • науковий керівник студентів, які неодноразово одержували призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Напрями наукової діяльності:

математические модели и методы оптимизации и управления в ТКС

Наукові публікації: понад 35 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: соавтор двох монографій та одного підручника.

Кількість підготовлених вчених: 1 кандидат тенічних наук.

Статті з 2008 року (3)
Доповіді з 2008 року (5)
Методичні праці (7)
Активність викладача (2008-2023)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач