Освітня програма Інформаційні системи та технології - кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Основним напрямком освітньої програми «Інформаційні системи та технології» є розробка та практичне використання технологій віртуалізації, розподілених та хмарних обчислень, інтернету речей, Big Data (сховищ), управління ІТ-проєктами, методології та підходів DevOps, DevSecOps тощо.

Опис освітньої програми «Інформаційні системи та технології»:

Харківський національний університет радіоелектроніки бере участь у Європейських програмах Tempus та Erasmus+, які охоплюють ключові аспекти розробки, підтримки та розвитку інформаційних систем та технологій, забезпечення їх кібербезпеки.

Кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського в період з 2014 по 2018 роки була учасником проекту та координатором української сторони консорціуму ENGENSEC європейської програми Tempus, організованому Технологічним університетом Блекінге (ВТН, м. Карлскруна, Королівство Швеція). Крім цього, кафедра є учасником подібних проєктів і з іншими європейськими університетами. Найбільш активні студенти та аспіранти регулярно навчаються за програмами міжнародного обміну в університетах Іспанії (м. Хаєн, University of Jaén), Португалії (Коїмбрський університет), Франції (Університет м. Лімож), Словаччини (Жилінський університет) та Польщі (Поморська академія, м. Слупськ).

Вміння та компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»:

 • Розробка прикладного програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програмування;
 • Проектування та розробка веб-серверів;
 • Адміністрування баз даних (Oracle, Ms SQL Server, MySql, NoSql, MongoDB);
 • Системне адміністрування в ОС UNIX і MS Windows Server;
 • Розробка технологій створення та використання «розумних» пристроїв на основі інтернету речей;
 • Розробка та підтримка технологій захисту інформаційних систем та мереж.

Випускник за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» може працювати за фахом:

 • бізнес-аналітик;
 • системний аналітик;
 • програміст (бази даних);
 • веб-розробник;
 • прикладний програміст;
 • проектувальник хмари;
 • адміністратор баз даних;
 • системний адміністратор;
 • мережний адміністратор;
 • технічний директор;
 • начальник ІТ-відділу;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • інженер-дослідник;
 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.

Базові курси освітньої програми Інформаційні системи та технології

 • Теорія інформаційних систем;
 • Основи побудови комп’ютерних мереж;
 • Теорія алгоритмів;
 • Дискретна математика;
 • Основи програмування;
 • Системне програмування і операційні системи;
 • Методи аналізу та оцінки стану безпеки інформаційних систем;
 • Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів;
 • Хмарні платформи інформаційних систем;
 • Управління ІТ-проектами;
 • Алгоритми інтелектуального аналізу даних та видобування знань;
 • Технології управління трафіком в інфокомунікаційних системах та мережах;
 • Мережне програмування;
 • Надійність та відмовостійкість інформаційних систем та мереж;
 • Технології мережної безпеки в інформаційних системах;
 • Розробка безпечних додатків та сервісів з використанням методології та інструментів DevSecOps;
 • Технології транзакцій на основі Blockchain;
 • Адміністрування та управління інформаційною безпекою хмарних інформаційних систем.
 • Навчально-лабораторна база:

  На кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського розгорнуті мережна академія CISCO, учбовий центр NURE IT Academy, навчально-наукові лабораторії комутації та маршрутизації, мережної безпеки та надійності; кібербезпеки та хмарших технологій; радіомоніторингу та технічного захисту інформації та інші (взагалі 15 лабораторій). У 2018 році на цій кафедрі був введений в експлуатацію кіберполігон для дослідження кібербезпеки хмарних технологій, мережної та Web-безпеки, який був закуплений Європейським Союзом у рамках європейської програми Tempus – підготовки спеціалістів з кібербезпеки наступного покоління.

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач